Osobnostní typy

Naše teorie (EN)

Analytici

“Architekt”

INTJ (-A/-T)
Imaginativní a strategičtí myslitelé s plánem pro cokoliv.

“Logik”

INTP (-A/-T)
Inovativní vynálezci s neuhasitelnou žízní po vědění.

“Velitel”

ENTJ (-A/-T)
Hrdí, imaginativní vůdci se silnou vůlí, kteří vždy najdou cestu nebo vytvoří cestu.

“Diskutér”

ENTP (-A/-T)
Chytří a zvídaví myslitelé, kteří nemohou odolat intelektuální výzvě.

Diplomaté

“Advokát”

INFJ (-A/-T)
Tiší a mystičtí, zároveň velmi inspirativní a neúnavní idealisté.

“Zprostředkovatel”

INFP (-A/-T)
Poetičtí, milí a dobrosrdeční lidé, kteří jsou vždy ochotni přispět k dobrým věcem.

“Protagonista”

ENFJ (-A/-T)
Charismatičtí a inspirativní vůdci se schopností fascinovat své následovníky.

“Bojovník”

ENFP (-A/-T)
Nadšení, kreativní a přátelské duše, které si vždy najdou důvod k úsměvu.

Strážci

“Logistik”

ISTJ (-A/-T)
Praktičtí, fakticky smýšlející jedinci, jejichž spolehlivost nezná mezí.

“Obhájce”

ISFJ (-A/-T)
Velmi zanícení a vřelí ochránci, jsou vždy připraveni chránit své milované.

“Vedoucí”

ESTJ (-A/-T)
Excelentní správci, nepřekonatelní v řízení věcí nebo lidí.

“Konzul”

ESFJ (-A/-T)
Mimořádně starostliví, přátelští a populární lidé, kteří jsou vždy ochotni nabídnout pomoc.

Průzkumníci

“Virtuoso”

ISTP (-A/-T)
Odvážní a praktičtí experimentátoři, mistři všech možných nástrojů.

“Dobrodruh”

ISFP (-A/-T)
Flexibilní a okouzlující umělci, vždy jsou připraveni objevovat a zažívat něco nového.

“Podnikatel”

ESTP (-A/-T)
Chytří, energičtí a velmi vnímaví lidé, kteří si opravdu užívají život na hraně.

“Bavič”

ESFP (-A/-T)
Spontánní, energičtí a nadšení baviči - život kolem nich nikdy není nudný.