Advokát Osobnost

INFJ-A / INFJ-T

Advokát INFJ-A / INFJ-T

Osobnostní typ Advokát je velmi vzácný, tvoří méně než jedno procento populace, nicméně tito lidé za sebou zanechávají výraznou stopu. Mají vrozený smysl pro idealismus a morálnost, od idealistických osobnostních typů je však odlišuje jejich rozhodnost a odhodlanost – Advokáti nejsou zahálčiví snílci, ale lidé schopní vykonat konkrétní kroky k uskutečnění svých cílů a zanechat za sebou dlouhotrvající pozitivní vliv.

Advokáti mají tendenci vidět pomoc druhým jako svůj smysl života, ale i když lidi s tímto osobnostním typem lze potkat i při záchranářských či charitativních pracích, jejich skutečnou vášní je přicházet problémům na kloub tak, aby již nebylo nutné lidi vůbec zachraňovat.
Advokát (INFJ) Osobnost

Pomoz mi, pomohu ti

Advokáti se vyznačují velmi jedinečnou kombinací znaků: takže mírně řečeno, mají velmi silné názory a budou neúnavně bojovat za ideje, kterým věří. Lidé s tímto osobnostním typem jsou rozhodní a houževnatí, ale jen zřídka budou tuto svou energii využívat k osobnímu prospěchu – Advokáti budou jednat s kreativitou, představivostí, sebejistotou a citlivostí nikoliv proto, aby získali výhodu, ale aby vytvořili rovnováhu. Pro Advokáty jsou velmi přitažlivými idejemi rovnostářství a karma a mají tendenci věřit, že nic nemůže světu pomoci více, než láska a soucit, které obměkčí srdce tyranů.

Každý člověk se musí rozhodnout, zda chce kráčet ve světle kreativního altruismu, nebo ve stínu destruktivního sobectví.

Martin Luther King

Advokáti snadno navazují vztahy s jinými, a mají talent pro vyjadřování se vřelou, citlivou mluvou, s používáním běžných, lidských výrazů, spíše než pro používání čisté logiky a faktů. Je pochopitelné, že jejich přátelé a kolegové je budou považovat za relativně společenské osobnosti, ale nesmějí zapomínat, že Advokáti potřebují být také o samotě, aby uvolnili tlak a znovu se nabili energií, a nebyli příliš vyděšení, když se Advokáti náhle stáhnou do sebe. Advokáti se velmi zajímají o pocity druhých, a očekávají, že se jim laskavost vrátí – občas to znamená dát jim na několik dní prostor, který potřebují.

Nevzdávat to

Ve skutečnosti je pro osobnosti Advokát nejdůležitější nezapomenout se postarat o sebe. Nadšení jejich přesvědčení je perfektně schopno přenést je i přes kritický bod a pokud se jim horlivost vymkne ruky, může je čekat vyčerpání, slabost a stres. To bývá obzvláště zjevné, když Advokáti čelí konfliktům a kritice – jejich citlivost je nutí udělat vše, co mohou, aby se vyhnuli těmto zdánlivě osobním útokům, pokud jsou však okolnosti neodvratné, mohou se bránit naprosto iracionálními, neúčinnými způsoby.

Pro Advokáty je svět plný nerovnosti – ale nemusel by být. Žádný jiný osobnostní typ se nehodí lépe k vytváření hnutí na nápravu nepravostí, bez ohledu na to, zda jsou velké nebo malé. Advokáti však nesmí zapomínat, že při snaze o nápravu světa se musí starat také o sebe.

Slavní Advokáti