Osobnostní Test Zdarma

NERIS Type Explorer®
Trvá méně než 12 minut.
Odpovídejte upřímně (dokonce i když se vám odpověď nelíbí).
Pokuste se vynechat “neutrální” odpovědi.
0
Těžko se dokážete sami od sebe představit cizím lidem.
Souhlasím
Nesouhlasím
Často se zamyslíte tak hluboce, že ignorujete své okolí či na něj zapomenete.
Souhlasím
Nesouhlasím
Na e-mailové zprávy se snažíte odpovědět co nejdříve a nesnášíte, když máte v příchozích zprávách nepořádek.
Souhlasím
Nesouhlasím
Dokážete zachovat klid a soustředit se i pod určitým tlakem.
Souhlasím
Nesouhlasím
Obvykle sami od sebe nezačínáte rozhovor.
Souhlasím
Nesouhlasím
Málokdy něco uděláte z čisté zvědavosti.
Souhlasím
Nesouhlasím
Cítíte se ostatním nadřazený.
Souhlasím
Nesouhlasím
Mít věci dobře uspořádané je pro vás důležitější než se umět přizpůsobit.
Souhlasím
Nesouhlasím
Obvykle máte hodně motivace a energie.
Souhlasím
Nesouhlasím
Zvítězit v debatě je pro vás méně důležité, než aby nebyl nikdo vyveden z míry.
Souhlasím
Nesouhlasím
Často máte pocit, že se před ostatními musíte obhajovat.
Souhlasím
Nesouhlasím
Doma i v práci máte vcelku pořádek.
Souhlasím
Nesouhlasím
Nevadí vám být středem pozornosti.
Souhlasím
Nesouhlasím
Považujete se více za praktického než kreativního.
Souhlasím
Nesouhlasím
Druzí vás málokdy vyvedou z klidu.
Souhlasím
Nesouhlasím
Své cestovní plány obvykle dobře promýšlíte.
Souhlasím
Nesouhlasím
Často je pro vás těžké pochopit pocity druhých lidí.
Souhlasím
Nesouhlasím
Vaše nálada se může velmi rychle změnit.
Souhlasím
Nesouhlasím
V diskuzi by pravda měla být důležitější než ohleduplnost vůči druhým.
Souhlasím
Nesouhlasím
Málokdy si děláte starosti s tím, jaký dopad má vaše jednání na druhé.
Souhlasím
Nesouhlasím
Váš pracovní styl se podobá spíše nahodilým výbojům energie než metodickému a organizovanému přístupu.
Souhlasím
Nesouhlasím
Často druhým závidíte.
Souhlasím
Nesouhlasím
Zajímavá kniha nebo videohra je mnohdy lepší než společenská událost.
Souhlasím
Nesouhlasím
Připravit plán a pak podle něj postupovat je nejdůležitější částí každého projektu.
Souhlasím
Nesouhlasím
Málokdy se necháte unést fantazií a nápady.
Souhlasím
Nesouhlasím
Na procházce přírodou se často ztratíte v myšlenkách.
Souhlasím
Nesouhlasím
Když na váš e-mail někdo rychle neodpoví, začnete si dělat starosti, zda jste se ho něčím nedotkli.
Souhlasím
Nesouhlasím
Jako rodič byste byli raději, kdyby z vašeho dítěte vyrostl laskavý spíše než chytrý člověk.
Souhlasím
Nesouhlasím
Nedovolíte druhým, aby ovlivnili vaše jednání.
Souhlasím
Nesouhlasím
Vaše sny se týkají spíše reálného světa a jeho dění.
Souhlasím
Nesouhlasím
Netrvá dlouho, než se na novém pracovišti zapojíte do společenského dění.
Souhlasím
Nesouhlasím
Jste spíše rodilý improvizátor než pečlivý plánovač.
Souhlasím
Nesouhlasím
Emoce vás ovládají více než vy je.
Souhlasím
Nesouhlasím
Rádi chodíte na společenská setkání s převleky a hraním rolí.
Souhlasím
Nesouhlasím
Často trávíte čas přemýšlením nad nereálnými, neproveditelnými, ale přesto zajímavými nápady.
Souhlasím
Nesouhlasím
Raději improvizujete, než abyste si připravili podrobný plán.
Souhlasím
Nesouhlasím
Jste poměrně rezervovaný a tichý člověk.
Souhlasím
Nesouhlasím
Ve vlastní firmě by pro vás bylo hodně těžké propustit věrné, ale málo výkonné zaměstnance.
Souhlasím
Nesouhlasím
Často přemýšlíte nad smyslem lidské existence.
Souhlasím
Nesouhlasím
Logika je při důležitém rozhodování obvykle důležitější než srdce.
Souhlasím
Nesouhlasím
Mít více otevřených možností je důležitější než seznam úkolů.
Souhlasím
Nesouhlasím
Kamarádovi, který je z něčeho smutný, nabídnete spíše emoční podporu, než abyste mu navrhli praktické způsoby, jak problém vyřešit.
Souhlasím
Nesouhlasím
Málokdy se cítíte nejistí.
Souhlasím
Nesouhlasím
Nečiní vám problémy připravit si osobní časový rozvrh a dodržet ho.
Souhlasím
Nesouhlasím
Mít pravdu je při týmové práci důležitější než spolupracovat.
Souhlasím
Nesouhlasím
Myslíte si, že je třeba respektovat názory všech bez ohledu na to, zda jsou podloženy fakty či nikoliv.
Souhlasím
Nesouhlasím
Cítíte, že po setkání se skupinou lidí máte více energie.
Souhlasím
Nesouhlasím
Často věci někam založíte.
Souhlasím
Nesouhlasím
Považujete se za emočně velmi stabilní.
Souhlasím
Nesouhlasím
Mysl máte neustále plnou neprobádaných nápadů a plánů.
Souhlasím
Nesouhlasím
Nepovažujete se za snílka.
Souhlasím
Nesouhlasím
Zpravidla je pro vás těžké se uvolnit, když mluvíte před velkou skupinou lidí.
Souhlasím
Nesouhlasím
Obecně se dá říct, že se spoléháte spíše na své zkušenosti než představivost.
Souhlasím
Nesouhlasím
Děláte si příliš starosti z toho, co si myslí druzí.
Souhlasím
Nesouhlasím
V plné místnosti se držíte blíže u zdi a vyhýbáte se jejímu středu.
Souhlasím
Nesouhlasím
Máte tendenci věci odkládat, až vám nakonec zbude málo času všechno udělat.
Souhlasím
Nesouhlasím
Ve stresových situacích jste plni obav.
Souhlasím
Nesouhlasím
Věříte, že je lepší, když vás lidé mají rádi, než mít moc.
Souhlasím
Nesouhlasím
Vždy vás zajímaly neotřelé a nejednoznačné věci (například v knihách, výtvarném umění nebo filmech).
Souhlasím
Nesouhlasím
Ve společnosti často přebíráte iniciativu.
Souhlasím
Nesouhlasím