Konzul ESFJ Osobnost

Konzul ESFJ Osobnost

Povzbuzujte se, dodávejte si sebevědomí a sílu navzájem. Pozitivní energii, předanou jednomu, budeme cítit my všichni.

Deborah Day

Lidé, kteří sdílejí osobnostní typ Konzul, jsou (nemáme pro to lepší slovo) populární – což dává smysl, vzhledem k tomu, že je to velmi běžný osobnostní typ, který tvoří až dvanáct procent populace. Na střední škole jsou Konzulové roztleskávači a rozehrávači, udávají tón, strhávají pozornost a vedou své týmy kupředu k vítězství a slávě. Později v životě si Konzulové nadále vychutnávají podporování svých přátel a blízkých, organizování společenských setkání a dělají, co je v jejich silách, aby byli všichni šťastni.

Osobnosti Konzulů jsou ve své podstatě společenskými bytostmi, a daří se jim být v obraze, co jejich přátelé dělají.
“Konzul” Osobnost (ESFJ-A / ESFJ-T)

Diskutování o vědeckých teoriích nebo o mezinárodní politice pravděpodobně neupoutá pozornost Konzula na příliš dlouho. Konzulové se více zajímají o hmatatelné, praktické záležitosti, včetně zlepšování jejich společenského postavení a pozorování jiných lidí. Udržování si přehledu o tom, co se děje kolem nich, je jejich denním chlebem, ale osobnosti Konzulů dělají vše pro to, aby použily své silné stránky pro dobro.

Respektování moudrého vedení

Konzulové jsou altruisté a berou vážně svou povinnost pomáhat a dělat správné věci. Na rozdíl od idealistických osobnostních typů však Konzulové zakládají svůj morální kompas na zavedených tradicích a zákonech, dodržování pravomocí a pravidel, místo toho, aby odvozovali svou moralitu od filosofie nebo mysticismu. Pro Konzuly je důležité nezapomínat, že lidé pocházejí z různých prostředí a perspektiv, a že co se zdá správné jim, nemusí být vždy absolutní pravda.

Lidé s osobnostním typem Konzula jsou rádi užiteční, vychutnávají si jakoukoliv roli, která jim umožňuje zapojit se smysluplným způsobem, tak dlouho, dokud budou vědět, že jsou ceněni a oceňováni. To je zvláště zjevné v rodině, a Konzulové bývají věrní a oddaní partneři i rodičové. Osobnosti Konzulů respektují hierarchii a dělají vše pro to, aby dosáhli určité pravomoci, v rodině i v práci, což jim umožňuje udržovat věci jasné, stabilní a organizované pro každého.

Harmonické vztahy

Konzulové, kteří jsou nápomocní a společenští, mají vždy své místo ve společnosti – snaží se promluvit a zasmát se s každým! Jejich péče však jde dál než jen ke konverzaci, protože jim to jinak nedá. Osobnosti Konzulů skutečně rádi poslouchají o vztazích a aktivitách svých přátel, pamatují si podrobnosti a vždy jsou připraveni mluvit o věcech s vřelostí a citlivostí. Pokud se věci nevyvíjejí dobře, nebo pokud je v místnosti cítit napětí, Konzulové to postřehnou a pokusí se obnovit harmonii a stabilitu skupiny.

Konzulové, kteří jsou opravdu osobnostním typem, který má nechuť ke konfliktům, vydávají mnoho energie na udržování společenského pořádku, a preferují plánované a organizované události před pevně nevymezenými aktivitami nebo spontánními setkáními. Tyto osobnosti vynakládají mnoho úsilí na aktivity, které naplánovaly, a snadno se jich dotkne, pokud jsou jejich myšlenky odmítnuty, nebo pokud se o ně lidé jen nezajímají. Opět je pro Konzuly důležité nezapomínat, že každý pochází z jiného prostředí, a že nezájem není kritika jich samotných nebo akce, kterou zorganizovali – prostě to lidi nezajímá.

Vyrovnat se s vlastní citlivostí je pro Konzuly největší výzvou – lidé mívají jiný názor a kritizují, a i když to bolí, je to součást života. Nejlepší věcí, co dělat, pro každého s osobnostním typem Konzula, je dělat to, co umí nejlépe: být modelovou rolí, starat se o to, o co má sílu se starat, a vychutnávat si, že mnoho lidí oceňuje jeho úsilí.

Konzulové, které možná znáte