Konzul

ESFJ Osobnost

Konzulové jsou velmi starostliví, společenští, komunitně zaměření lidé, kteří jsou vždy ochotni vám pomoci.

A scene depicting the ESFJ personality type (Consul). Two excited children are seated at a table, while their smiling ESFJ parents carry over wrapped presents and a birthday cake with lit candles. A loyal dog companion stands nearby, eager to join in the festivities. The scene conveys the joy and togetherness the ESFJ personality type finds in bringing loved ones together to honor important milestones and strengthen family bonds.
E Extravertní S Realistický F Empatický J Plánování

Konzul

Povzbuzujte se, dodávejte si sebevědomí a sílu navzájem. Pozitivní energii, předanou jednomu, budeme cítit my všichni.

Deborah Day

Lidé, kteří sdílejí osobnostní typ Konzul, jsou (nemáme pro to lepší slovo) populární – což dává smysl, vzhledem k tomu, že je to velmi běžný osobnostní typ, který tvoří až dvanáct procent populace. Na střední škole jsou Konzulové roztleskávači a rozehrávači, udávají tón, strhávají pozornost a vedou své týmy kupředu k vítězství a slávě. Později v životě si Konzulové nadále vychutnávají podporování svých přátel a blízkých, organizování společenských setkání a dělají, co je v jejich silách, aby byli všichni šťastni.

Osobnosti Konzulů jsou ve své podstatě společenskými bytostmi, a daří se jim být v obraze, co jejich přátelé dělají.
Konzul (ESFJ) Osobnost

Diskutování o vědeckých teoriích nebo o mezinárodní politice pravděpodobně neupoutá pozornost Konzula na příliš dlouho. Konzulové se více zajímají o hmatatelné, praktické záležitosti, včetně zlepšování jejich společenského postavení a pozorování jiných lidí. Udržování si přehledu o tom, co se děje kolem nich, je jejich denním chlebem, ale osobnosti Konzulů dělají vše pro to, aby použily své silné stránky pro dobro.

Respektování moudrého vedení

Konzulové jsou altruisté a berou vážně svou povinnost pomáhat a dělat správné věci. Na rozdíl od idealistických osobnostních typů však Konzulové zakládají svůj morální kompas na zavedených tradicích a zákonech, dodržování pravomocí a pravidel, místo toho, aby odvozovali svou moralitu od filosofie nebo mysticismu. Pro Konzuly je důležité nezapomínat, že lidé pocházejí z různých prostředí a perspektiv, a že co se zdá správné jim, nemusí být vždy absolutní pravda.

Lidé s osobnostním typem Konzula jsou rádi užiteční, vychutnávají si jakoukoliv roli, která jim umožňuje zapojit se smysluplným způsobem, tak dlouho, dokud budou vědět, že jsou ceněni a oceňováni. To je zvláště zjevné v rodině, a Konzulové bývají věrní a oddaní partneři i rodičové. Osobnosti Konzulů respektují hierarchii a dělají vše pro to, aby dosáhli určité pravomoci, v rodině i v práci, což jim umožňuje udržovat věci jasné, stabilní a organizované pro každého.

Harmonické vztahy

Konzulové, kteří jsou nápomocní a společenští, mají vždy své místo ve společnosti – snaží se promluvit a zasmát se s každým! Jejich péče však jde dál než jen ke konverzaci, protože jim to jinak nedá. Osobnosti Konzulů skutečně rádi poslouchají o vztazích a aktivitách svých přátel, pamatují si podrobnosti a vždy jsou připraveni mluvit o věcech s vřelostí a citlivostí. Pokud se věci nevyvíjejí dobře, nebo pokud je v místnosti cítit napětí, Konzulové to postřehnou a pokusí se obnovit harmonii a stabilitu skupiny.

Konzulové, kteří jsou opravdu osobnostním typem, který má nechuť ke konfliktům, vydávají mnoho energie na udržování společenského pořádku, a preferují plánované a organizované události před pevně nevymezenými aktivitami nebo spontánními setkáními. Tyto osobnosti vynakládají mnoho úsilí na aktivity, které naplánovaly, a snadno se jich dotkne, pokud jsou jejich myšlenky odmítnuty, nebo pokud se o ně lidé jen nezajímají. Opět je pro Konzuly důležité nezapomínat, že každý pochází z jiného prostředí, a že nezájem není kritika jich samotných nebo akce, kterou zorganizovali – prostě to lidi nezajímá.

Vyrovnat se s vlastní citlivostí je pro Konzuly největší výzvou – lidé mívají jiný názor a kritizují, a i když to bolí, je to součást života. Nejlepší věcí, co dělat, pro každého s osobnostním typem Konzula, je dělat to, co umí nejlépe: být modelovou rolí, starat se o to, o co má sílu se starat, a vychutnávat si, že mnoho lidí oceňuje jeho úsilí.