Architekt Osobnost

INTJ-A / INTJ-T

Architekt INTJ-A / INTJ-T

Architekti, kteří jsou jedním z nejvzácnějších a strategicky nejschopnějších osobnostních typů, jsou na vrcholu osamoceni a umí to opravdu dobře. Architekti tvoří pouhá dvě procenta populace, a zejména vzácné jsou ženy s tímto osobnostním typem, které tvoří jen 0,8 % populace – je pro ně často náročné najít podobně smýšlející jedince, kteří jsou schopni držet krok s jejich neúnavným intelektualismem a šachistickým manévrováním. Lidé s osobnostním typem Architekta jsou nápadití, ale přitom rozhodní, ctižádostiví, ale uzavření, úžasně zvídaví, ale neplýtvají svou energií.

Při správném přístupu nic nemůže zabránit dosáhnutí cíle

Vzhledem k přirozené touze po znalostech, která se u nich projevuje velmi brzy, jsou Architekti jako děti často označováni za “knihomoly”. I když to jejich kamarádi mohou myslet jako urážku, velmi často se s tímto označením identifikují a jsou na něj dokonce pyšní, přičemž si skvěle vychutnávají své hluboké znalosti. Architekti také rádi sdílejí své znalosti a pevně věří ve své mistrovství ve zvolených předmětech, ale tyto osobnosti současně spíše preferují navrhování a realizování brilantních plánů ve svém oboru, než sdílení názorů na “nezajímavé” vyrušení, jako jsou například klepy.

Nemáte právo na svůj názor. Máte právo na svůj informovaný názor. Nikdo nemá právo být neznalým.

Harlan Ellison

Architekti jsou, paradoxně pro mnoho pozorovatelů, schopni žít podle nápadných rozporů, které však dávají perfektní smysl – přinejmenším z čistě racionálního pohledu. Architekti jsou například současně nejnaivnějšími idealisty i nejostřejšími cyniky, což je zdánlivě ve vzájemném rozporu. Je to ale dáno tím, že lidé osobnostního typu Architekt mají tendenci věřit tomu, že při úsilí, inteligenci a uvažování není nic nemožné, ale současně věří, že lidé jsou příliš líní, krátkozrací nebo vypočítaví, aby skutečně dosahovali tak fantastických výsledků. Nicméně tento cynický pohled na realitu pravděpodobně neodradí zaujatého Architekta od dosahování výsledků, které považuje za podstatné.

Architekt (INTJ) Osobnost

V principiálních záležitostech jsou neústupní

Z Architektů vyzařuje sebevědomí a aura tajemství, a jejich bystrá pozorování, originální myšlenky a impozantní logika jim umožňuje prosazovat změny jen silou vůle a své osobnosti. Někdy se bude zdát, že Architekti mají předpoklady ke kritickému rozebrání a předělání každé myšlenky a každého systému, se kterým přijdou do styku, se zapojením smyslu pro perfekcionismu a dokonce morálky do tohoto úkolu. Každý, kdo nemá talent, aby udržel krok s procesy Architekta, nebo ještě hůře, ho nechápe, pravděpodobně okamžitě a trvale ztratí úctu Architekta.

Pravidla, omezení a tradice osobnostní typ Architekt přímo nenávidí – vše musí být otevřeno otázkám a opětovnému ověřování, a pokud najdou způsob, Architekti často jednají jednostranně, aby prosadili svou technickou nadřazenost, někdy necitlivě, a téměř vždy netradičními metodami a myšlenkami.

To by nemělo být špatně chápáno jako vznětlivost – Architekti se budou snažit být zůstat racionální, bez ohledu na to, jak atraktivní může být konečný cíl, a každá myšlenka, ať již vznikla interně, nebo byla přijata z okolního světa, musí projít tvrdým a všudypřítomným filtrem “Bude to fungovat?”. Tento mechanismus je použit vždy, na všechny věci i lidi, a často je příčinou stavu, kdy se osobnostní typy Architekt dostává do problémů.

Člověk vnímá více, kdy cestuje sám

Architekti jsou geniální a sebejistí ve znalostních záležitostech, které měli čas pochopit, ale sociální kontakt bohužel mezi tyto věci většinou nepatří. Nevinné lži a nezávazná konverzace jsou pro osobnostní typ, který touží po pravdě a hloubce poznání, příliš těžké disciplíny, ale Architekti mohou jít ještě dál a považovat mnoho sociálních konvencí za vyloženě stupidní. Paradoxně je pro ně často nejlepší zůstat tam, kde se cítí nejlépe – nebýt středem pozornosti – tam, kde přirozená sebedůvěra, běžná u Architektů, když pracují s blízkými přáteli, může sloužit jako zdroj inspirace, přitahující lidi, romanticky či jinak, podobného temperamentu a podobných zájmů.

Architekti jsou definováni svou tendencí procházet životem, jako by to byla obrovská šachovnice, kde jsou figurky neustále přesouvány uváženě a inteligentně, vždy s hodnocením nových taktik, strategií a alternativních plánů, s neustálou snahou vyšachovat kolegy, aby si udrželi kontrolu nad situací, při maximalizaci svobody na neustálé stěhování se. To nemá naznačovat, že Architekti jednají bez svědomí, ale pro mnoho jiných typů odpor Architektů k emocionálnímu jednání tak může vypadat, a vysvětluje to, proč je mnoho románových darebáků (a nepochopených hrdinů) vytvořeno právě na základě tohoto osobnostního typu.

Slavní Architekti