Velitel ENTJ Osobnost

Velitel ENTJ Osobnost

Váš čas je omezený, tak jím neplýtvejte žitím života někoho jiného. Nenechte se svazovat dogmaty – což je žití s výsledky myšlení jiných lidí. Nedopusťte, aby šum názorů jiných přehlušil váš vlastní vnitřní hlas. A co je nejdůležitější, mějte odvahu následovat hlas svého srdce a svou intuici. Vědí, co skutečně chcete, aby se stalo. Vše ostatní je podružné.

Steve Jobs

Velitelé jsou vůdci od narození. Lidé s tímto osobnostním typem ztělesňují dary osobního kouzla a sebevědomí, a projevují autoritu způsobem, který spojuje zástupy dohromady za společným cílem. Ale na rozdíl od jejich citlivějších protějšků Protagonistů jsou Velitelé charakterizováni často bezohlednou úrovní racionality, využívající jejich elánu, odhodlání a pronikavého nadšení k dosažení jakéhokoliv cíle, který si stanovili. Možná je dobře, že tvoří pouze tři procenta populace, aby se nezmocnili ostýchavějších a citlivějších osobnostních typů, které tvoří zbytek světa – můžeme ale Velitelům děkovat za mnoho podniků a institucí, které každý den považujeme za samozřejmé.

Štěstí spočívá v radosti z úspěchu

Pokud Velitelé něco skutečně milují, pak jsou to dobré výzvy, malé nebo velké, a pevně věří, že budou-li mít dostatek času a zdrojů, mohou dosáhnout jakéhokoli cíle. Tyto vlastnosti dělají z lidí s osobnostním typem Velitel skvělé podnikatele, a jejich schopnost strategického myšlení a dlouhodobého zaměření při provádění každého kroku jejich plánů s rozhodností a přesností z nich dělá výkonné podnikové vůdce. Toto odhodlání je často sebenaplňující proroctví, protože Velitelé prosazují své cíle čistě silnou vůlí tam, kde se ostatní mohou vzdát a zkusit něco jiného, a jejich sociální dovednosti znamenají, že pravděpodobně strhnou každého s sebou a dosáhnou v procesu úžasných výsledků.

“Velitel” Osobnost (ENTJ-A / ENTJ-T)

U vyjednávacího stolu, ať už je to ve firemním prostředí nebo při koupi automobilu, jsou Velitelé dominantní, vytrvalí a nekompromisní. To není dáno tím, že by byli sami o sobě bezcitní či zlí – je to spíše tím, že osobnosti Velitelů si opravdu vychutnávají výzvy, bitvy důvtipu, pohotové odpovědí, které přicházejí z okolního prostředí, a pokud druhá strana neudrží krok, není žádný důvod, aby se Velitelé vzdali své vlastní zásady konečného vítězství.

Základní myšlenkou charakterizující mysl Velitele může být něco jako “Je mi jedno, pokud mne nazýváte necitlivým mizerou, pokud budu schopným mizerou”.

Pokud si Velitelé někoho váží, je to někdo, kdo je schopen se jim postavit intelektuálně, kdo je schopen jednat s přesností a kvalitou jako oni sami. Osobnosti Velitelů mají mimořádnou schopnost rozpoznávání talentů jiných, a to jim pomáhá při budování týmu (protože nikdo, bez ohledu na to, jak je geniální, nemůže vše dělat sám) a brání jim to projevovat příliš mnoho arogance a povýšenosti. Mají však také mimořádnou schopnost vyvolávat selhání jiných s mrazivým stupněm necitelnosti, a to jsou okamžiky, kdy se Velitelé skutečně dostávají do problémů.

Kultivování vědy mezilidských vztahů

Projevování emocí není silnou stránkou žádného osobnostního typu ve skupině analytických rolí, odstup Velitelů od jejich emocí je zvláště známý, a je to vnímáno mnohem širším okruhem lidí. Zejména v profesionálním prostředí budou Velitelé jednoduše drtit citlivost těch, které považují za neefektivní, nekompetentní a líné. Pro lidi osobnostního typu Velitel je projevování emocí projevem slabosti, a s tímto přístupem je snadné dělat si nepřátele – Velitelé by neměli zapomínat, že jsou absolutně závislí na tom, aby měli funkční tým, nejen z hlediska dosahování cílů, ale také kvůli ověřování a zpětné vazbě, což je něco, na co jsou Velitelé kupodivu velmi citliví.

Velitelé jsou skuteční tahouni, a pěstují si téměř mytické image – a často dost reálné. Lidé s tímto osobnostním typem však nesmějí zapomínat, že jejich postavení nepochází jenom z jejich vlastních akcí, ale z akcí celého týmu, který je podepírá, a že je důležité oceňovat přínosy, talenty a potřeby, zejména z emocionální perspektivy, jejich podpůrné sítě. I když si osvojili mentalitu “předstírej to, dokud toho nedosáhneš”, pokud jsou osobnosti Velitelů schopny kombinovat prospěšné emocionální zaměření s jejich silnými stránkami, budou odměněny hlubokými, uspokojivými vztahy a náročnými vítězstvími, kterých mohou dosáhnout.

Velitelé, které možná znáte