Zprostředkovatel Osobnost

INFP-A / INFP-T

Zprostředkovatel INFP-A / INFP-T

Osobnosti Zprostředkovatelů jsou skuteční idealisti, kteří vždy hledají náznak dobroty i u těch nejhorších lidí a událostí, a snaží se najít způsoby, jak věci zlepšit. I když mohou být vnímáni jako chladní, rezervovaní, nebo dokonce nesmělí, Zprostředkovatelé mají přesto vnitřní plamen a nadšení, které může skutečně zářit. U osobnostního typu Zprostředkovatele, který tvoří 4 % populace, existuje bohužel vysoké riziko pocitu nepochopení – ale pokud najdou podobně smýšlející lidi, se kterými mohou trávit čas, harmonie, kterou pocítí, bude zdrojem radosti a inspirace.

Zprostředkovatel (INFP) Osobnost

Zprostředkovatelé se řídí spíše svými principy, než logikou, vzrušením či praktičností. Při rozhodování, jak se pohnout dopředu, budou hledat čest, krásu, morálku a ctnost – Zprostředkovatelé se řídí čistotou svého záměru, nikoliv podle odměn nebo trestů. Lidé, kteří sdílí osobnostní typ Zprostředkovatele, jsou hrdí na tuto kvalitu, a to po právu, ale ne každý rozumí pohnutkám, které leží za těmito pocity, a to může vést k izolaci.

Není všechno zlato, co se třpytí; ne všichni, kteří bloudí, jsou ztraceni; stáří, které je silné, nechřadne; hluboké kořeny mráz nespálí.

J. R. R. Tolkien

Víme, kdo jsme, ale nevíme, co můžeme být

V nejlepším případě tyto vlastnosti umožňují lidem s osobnostním typem Zprostředkovatel komunikovat do hloubky s ostatními, snadno hovořit v metaforách a podobenstvích, a chápat a vytvářet symboly ke sdílení svých myšlenek. Síla tohoto intuitivního stylu komunikace se dobře hodí ke kreativní práci, a proto nepřekvapí, že mnoha známými Zprostředkovateli jsou básníci, spisovatelé a herci. Pro osobnosti Zprostředkovatelů je důležité pochopit sebe a své místo ve světě, a poznávají tyto myšlenky jejich projektováním do své práce.

Zprostředkovatelé mají talent pro sebevyjádření, odhalující jejich krásu a jejich tajemství prostřednictvím metafor a fiktivních postav.

Jazyková schopnost Zprostředkovatelů však nekončí jejich rodným jazykem – mívají nadání osvojit si (nebo třetí!) jazyk. Jejich dar komunikace také dobře vyhovuje touze Zprostředkovatelů po harmonii a pomáhá těmto osobnostem pohnout se dopředu, když poslechnou svůj vnitřní hlas.

Naslouchejte mnoha lidem, ale mluvte k málu

Na rozdíl od sociálnějších osobnostních typů však budou Zprostředkovatelé zaměřovat svou pozornost jen na několik lidí, v nejhorším případě na jediného – přílišným rozkročením by vyčerpali svou energii, a dokonce by se stali skleslými a přemohly by je veškeré špatnosti světa, které nemohou napravit. To je smutná zpráva pro přátele Zprostředkovatelů, kteří se stanou závislými na jejich nadějném životním postoji.

Pokud si nedají pozor, mohou se Zprostředkovatelé sami ztratit při svém hledání dobra a zapomenout na každodenní údržbu, kterou život vyžaduje. Zprostředkovatelé však často směřují do hloubky, užívají si hypotéz a filozofie více než jiné osobnostní typy. Pokud nebudou ničím omezováni, mohou osobnosti Zprostředkovatelů začít ztrácet kontakt, přecházet od “režimu poustevníka”, a to bude vyžadovat značné množství energie od jejich přátel nebo partnerů, aby je dostali zpět do reálného světa.

Naštěstí se, jako květinám na jaře, Zprostředkovatelům vždy vrátí láska, kreativita, altruismus a idealismus, odměňující je samotné i ty, které milují, možná ne s logikou a účelností, ale se světovým názorem, který vzbuzuje soucit, laskavost a krásu všude, kam přijdou.

Slavní Zprostředkovatelé