Dobrodruh ISFP Osobnost

Dobrodruh ISFP Osobnost

Měním se v průběhu dne. Vzbudím se a jsem jednou osobou, a až půjdu spát, vím určitě, že budu někým jiným.

Bob Dylan

Osobnostní typy Dobrodruha jsou skuteční umělci, nikoliv ale v typickém smyslu, že malují šťastné malé stromky. I když často jsou toho perfektně schopni. Spíše používají estetiku, design a dokonce své volby a akce k překračování limitů společenských konvencí. Osobnostní typy Dobrodruha si vychutnávají rušení tradičních očekávání experimentováním s krásou a chováním – je pravděpodobné, že více než jednou použijí frázi “Netlačte mne ke zdi!”

“Dobrodruh” Osobnost (ISFP-A / ISFP-T)

Jsou šťastní tím, čím jsou

Dobrodruzi žijí v barevném, citovém světě, a inspirují se navazováním kontaktů s lidmi a myšlenkami. Osobnostní typy Dobrodruha tyto kontakty s potěšením nově interpretují, přetvářejí a experimentují s nimi a novými perspektivami. Žádný jiný osobnostní typ nezkoumá a neexperimentuje takovým způsobem. To vytváří dojem spontánnosti a činí Dobrodruhy nepředvídatelnými, a to dokonce pro jejich blízké přátele a životní druhy.

Navzdory všemu tomuto jsou Dobrodruzi jednoznačně introverty, a své přátele dále překvapí, když záměrně přestanou být středem zájmu, aby „dobili baterky“. Samotná skutečnost, že jsou právě o samotě, však neznamená, že lidé s osobnostním typem Dobrodruha budou zahálčiví – využijí tento čas k sebezkoumání, hodnocení a přehodnocování svých principů. Než by se upínali k minulosti nebo budoucnosti, Dobrodruzi spíše přemýšlí tom, co jsou. Ze svého kláštera se vracejí proměnění.

Dobrodruzi žijí, aby hledali způsoby, jak prosadit své touhy. U tohoto osobnostního typu jsou riskantní jednání, jako jsou například hazardní hry a extrémní sporty, častější než u jiných typů. Naštěstí jejich přizpůsobení okamžiku a jejich prostředí jim to umožňuje dělat lépe než většina. Dobrodruzi si také vychutnávají navazování kontaktů s ostatními, a mají určitý neodolatelný šarm.

Dobrodruzi vždy znají lichotky k obměkčení srdce těch, kteří jsou připraveni považovat jejich riskování za neodpovědné nebo lehkomyslné.

Pokud však kritika přesto zazní, může skončit špatně. Někteří Dobrodruzi mohou zvládnout laskavě proslovené poznámky a oceňovat je jako pohled z jiné strany, který jim pomůže nasměrovat jejich touhy novými směry. Pokud jsou však poznámky kousavější a méně vyzrálé, mohou se osobnostní typy Dobrodruha přestat ovládat skutečně spektakulárním způsobem.

Dobrodruzi jsou citliví k pocitům ostatních a oceňují harmonii. Pokud se setkají s kritikou, může být pro lidi s tímto osobnostním typem náročné ustoupit natolik, aby se nenechali zatáhnout do momentálního dění. Ale žití současným okamžikem je obousměrné, a jakmile vystupňované emoce ochladnou, Dobrodruzi nechají minulost být a přejdou ji, jako by se nikdy nestala.

Význam je veškeré vyjádření života

Největší výzvou pro Dobrodruhy je plánování budoucnosti. Hledání konstruktivních myšlenek k podpoření svých cílů a práci na nich, která vytváří pozitivní principy, to není malý úkol. Na rozdíl od jiných osobnostních typů Dobrodruzi neplánují svou budoucnost z hlediska majetku ani odpočinku. Plánují spíše akce a jednání, jako příspěvek k pocitu identity, k vytváření portfolia zážitků, nikoliv akcií.

Pokud jsou tyto cíle a principy ušlechtilé, mohou Dobrodruzi jednat s ohromující dobročinností a nezištností – ale může se i stát, že lidé s osobnostním typem Dobrodruha přijmou sebestřednější identitu, a budou jednat sobecky, manipulativně a egoisticky. Pro Dobrodruhy je důležité nezapomínat na to, aby byli osobou, jakou být chtějí. Vytváření a udržování nových návyků nemusí být přirozené, ale vyčleněním času každý den k pochopení svých motivací umožňuje osobnostním typům Dobrodruh využít svých silných stránek k uskutečňování čehokoliv, čeho chtějí dosáhnout.

Dobrodruzi, které možná znáte