Bavič Osobnost

ESFP-A / ESFP-T

Bavič ESFP-A / ESFP-T

Jsem sobecká, netrpělivá a poněkud nesebejistá. Dělám chyby, neovládám se a občas jsem těžko zvladatelná. Ale pokud mne nezvládnete v mých nejhorších chvílích, určitě si mne nezasloužíte v těch nejlepších.

Marilyn Monroe

Pokud někdo živelně začne zpívat a tančit, jedná se o osobnostní typ Bavič. Baviči se často zaplétají do chvilkového vzrušení a chtějí, aby ten pocit sdílel také někdo jiný. Žádný jiný osobnostní typ není tak velkorysý ohledně svého času a energie, jako jsou Baviči, pokud jde o povzbuzování ostatních, a žádný jiný osobnostní typ to nedělá tak neodolatelným stylem.

Bavič (ESFP) Osobnost

Všichni jsme hvězdy...

Rození Baviči milují být středem pozornosti, ale na pódiu celého světa. Mnoho známých lidí s osobnostním typem Baviče jsou pochopitelně herci, ale mají také rádi pořádání programů pro své přátele, klábosení s jedinečným a zemitým humorem, vyhřívání se ve středu pozornosti a snaží dělat z každého vystoupení tak trochu večírek. Baviči, kteří jsou vyloženě sociální, mají rádi ty nejjednodušší věci, a není pro ně lepší potěšení než zábava se skupinou dobrých přátel.

Není to ale jen povídání – Baviči mají nejsilnější estetický smysl ze všech osobnostních typů. Od péče o vzhled a oblečení až po komfortní domov, osobnosti Bavičů mají cit pro módu. Baviči, kteří poznají, co je atraktivní, v okamžiku, kdy to vidí, se nebojí změnit své okolí tak, aby odpovídalo jejich osobnímu stylu. Baviči jsou od přírody zvědaví a snadno poznávají nové návrhy a styly.

I když to tak vždy nemusí vypadat, Baviči vědí, že se vše netočí jen kolem nich – jsou pozorní a velmi citliví k emocím jiných. Lidé s tímto osobnostním typem často bývají první osobou, která někomu pomůže vypovídat se ze svého náročného problému a ochotně mu poskytne emoční podporu i praktickou radu. Pokud se však problém týká jich samotných, Baviči se pravděpodobněji úplně vyhnou konfliktu, než by se k němu postavili čelem. Osobnosti Bavičů obvykle milují malá dramata a vzrušení, ale ne tolik, aby se zaměřili na kritiku, kterou mohou obsahovat.

... A zasloužíme si zářit

Největší výzvou, které Baviči čelí, je to, že jsou často tak zaměřeni na okamžité potěšení, že zanedbávají své povinnosti a odpovědnosti, které tento přepych umožňují. Komplexní analýzy, opakovaně prováděné úkony a slaďování statistik se skutečnými důsledky nejsou aktivity, které by byly pro lidi osobnostního typu Bavič snadné. Raději spoléhají na štěstí nebo příležitost, nebo prostě požádají o pomoc svůj rozsáhlý okruh přátel. Pro Baviče je důležité snažit se sledovat i dlouhodobé věci, jako jsou například penzijní systémy nebo příjem cukru – nemusí být vždy v dosahu někdo, kdo by se o tyto věci postaral.

Osobnosti Bavičů uznávají hodnoty a kvalitu, což je samo o sobě dobrým rysem. V kombinaci s jejich tendencí být špatným plánovačem to však může způsobovat, že budou žít nad své poměry, a nebezpečné jsou pro ně zejména kreditní karty. Baviči, kteří se více zaměřují na využívání příležitostí než na plánování dlouhodobých cílů, mohou zjistit, že jejich nepozornost způsobila nedostupnost určitých aktivit.

Neexistuje nic, co by někoho s osobnostním typem Baviče uvrhlo do takového stupně smutku, že by se cítii polapen okolnostmi a nebyli schopni spojit se s přáteli.

Baviči jsou vítáni všude, kde je žádáno veselí, hravost a dobrovolník, který chce zkusit něco nového a zábavného – a pro osobnosti Bavičů není větší potěšení, než zapojit s sebou někoho dalšího. Baviči si mohou celé hodiny povídat, někdy o všem možném, jen ne o tématu, o kterém chtěli mluvit, a sdílet emoce svých životních druhů v dobrých i zlých časech. Když nebudou zapomínat správně si organizovat své věci, budou vždy připraveni ponořit se do všech nových a úžasných věcí, které svět nabízí, s přáteli ve vleku.

Slavní Baviči