Bojovník Osobnost

ENFP-A / ENFP-T

“Bojovník” Osobnost

Nezajímá mne, čím se zabýváš. Chci vědět, po čem toužíš – a pokud se odvažuješ snít o setkání, tvoje srdce touží. Nezajímá mne, jak jsi starý. Chce vědět, jestli budeš riskovat že budeš vypadat jako blázen – pro lásku – pro své sny – pro dobrodružství žít.

Oriah Mountain Dreamer

Osobnost Bojovníka je skutečně nezávislá. Jsou často duší a středem společnosti, ale méně se zajímají o čisté vzrušení a okamžitou zábavu a spíše si vychutnávají sociální a emocionální vztahy, které vytvářejí s ostatními. Okouzlující, nezávislí, energičtí a soucitní, Bojovníci představují 7 % populace a určitě je najdete v každé partě.

“Bojovník” Osobnost (ENFP-A / ENFP-T)

Můžeme změnit svět pouhou myšlenkou

Bojovníci, kteří jsou více než jen společenští baviči, jsou formováni svou vizionářskou povahou, která jim umožňuje číst mezi řádky se zvědavostí a energií. Mají tendenci vidět život jako velkou, složitou skládačku, v níž je spojeno všechno se vším – ale na rozdíl od osobnostních typů ze skupiny analytických rolí, které tuto skládačku vidí jako řadu systematických intrik, se Bojovníci na ni dívají z hlediska emocí, soucitu a mystiky, a vždy hledají hlubší význam.

Bojovníci jsou naprosto nezávislí a mnohem více než po stabilitě a bezpečnosti touží po kreativitě a svobodě.

Mnoho jiných osobnostních typů pravděpodobně považuje vlastnosti Bojovníků za neodolatelné, a když budou mít důvod, který zažehne jejich představivost, Bojovníci přinesou energii, která je často dostane do středu pozornosti a udělá z nich v očích jejich kamarádů vůdce a guru – není to ale vždy role, ve které nezávislost milující Bojovníci chtějí být. O to víc, pokud by se tyto osobnosti musely trápit administrativními úkoly a rutinními činnostmi, které mohou být s vůdčím postavením spojeny. Sebeúcta Bojovníků závisí na jejich schopnosti přicházet s originálními řešeními, a musí vědět, že mají volnost k tomu být inovativní – mohou snadno ztratit trpělivost nebo se stát sklíčenými, pokud budou chyceni v nezábavné roli.

Neztraťte tu “malou jiskřičku bláznovství”

Lidé s osobnostním typem Bojovník naštěstí umí odpočívat, a jsou perfektně schopni přecházet z role nadšeného, řízeného idealisty na pracovišti do role s entuziastickým svobodným duchem na tanečním parketu, často tak nečekaně, že to překvapí i jejich nejbližší přátele. Tato směs rolí jim také dává šanci emocionálně navazovat vztahy s ostatními a umožňuje jim respektované pochopení toho, co motivuje jejich přátele a kolegy. Věří, že každý by si měl udělat čas k pochopení a vyjádření svých pocitů, a jejich empatie a družnost z toho dělá přirozené konverzační téma.

Osobnosti Bojovníků musí být opatrné, pokud se však příliš spoléhají na svou intuici, příliš mnoho předpokládají nebo předvídají o motivacích svých přátel, mohou nesprávně pochopit signály a zmařit plány, které by otevřenější přístup usnadnil. Takový typ sociálního napětí je noční můrou, která tento osobnostní typ zaměřený na harmonii budí ze spaní. Bojovníci jsou velmi emocionální a citliví, a když někoho urazí, pocítí to oba.

Bojovníci budou trávit mnoho času zkoumáním společenských vztahů, pocitů a myšlenek, než najdou něco, co opravdu znít důvěryhodně. Pokud však tyto osobnosti konečně najdou své místo na světě, jejich představivost, empatie a odvaha pravděpodobně přinesou úžasné výsledky.

Bojovníci, které možná znáte