Bojovník Osobnost

ENFP-A / ENFP-T

Bojovník ENFP-A / ENFP-T

Nezajímá mne, čím se zabýváš. Chci vědět, po čem toužíš – a pokud se odvažuješ snít o setkání, tvoje srdce touží. Nezajímá mne, jak jsi starý. Chce vědět, jestli budeš riskovat že budeš vypadat jako blázen – pro lásku – pro své sny – pro dobrodružství žít.

Oriah Mountain Dreamer

Osobnost Bojovníka je skutečně nezávislá. Jsou často duší a středem společnosti, ale méně se zajímají o čisté vzrušení a okamžitou zábavu a spíše si vychutnávají sociální a emocionální vztahy, které vytvářejí s ostatními. Okouzlující, nezávislí, energičtí a soucitní, Bojovníci představují 7 % populace a určitě je najdete v každé partě.

Bojovník (ENFP) Osobnost

Můžeme změnit svět pouhou myšlenkou

Bojovníci, kteří jsou více než jen společenští baviči, jsou formováni svou vizionářskou povahou, která jim umožňuje číst mezi řádky se zvědavostí a energií. Mají tendenci vidět život jako velkou, složitou skládačku, v níž je spojeno všechno se vším – ale na rozdíl od osobnostních typů ze skupiny analytických rolí, které tuto skládačku vidí jako řadu systematických intrik, se Bojovníci na ni dívají z hlediska emocí, soucitu a mystiky, a vždy hledají hlubší význam.

Bojovníci jsou naprosto nezávislí a mnohem více než po stabilitě a bezpečnosti touží po kreativitě a svobodě.

Mnoho jiných osobnostních typů pravděpodobně považuje vlastnosti Bojovníků za neodolatelné, a když budou mít důvod, který zažehne jejich představivost, Bojovníci přinesou energii, která je často dostane do středu pozornosti a udělá z nich v očích jejich kamarádů vůdce a guru – není to ale vždy role, ve které nezávislost milující Bojovníci chtějí být. O to víc, pokud by se tyto osobnosti musely trápit administrativními úkoly a rutinními činnostmi, které mohou být s vůdčím postavením spojeny. Sebeúcta Bojovníků závisí na jejich schopnosti přicházet s originálními řešeními, a musí vědět, že mají volnost k tomu být inovativní – mohou snadno ztratit trpělivost nebo se stát sklíčenými, pokud budou chyceni v nezábavné roli.

Neztraťte tu “malou jiskřičku bláznovství”

Lidé s osobnostním typem Bojovník naštěstí umí odpočívat, a jsou perfektně schopni přecházet z role nadšeného, řízeného idealisty na pracovišti do role s entuziastickým svobodným duchem na tanečním parketu, často tak nečekaně, že to překvapí i jejich nejbližší přátele. Tato směs rolí jim také dává šanci emocionálně navazovat vztahy s ostatními a umožňuje jim respektované pochopení toho, co motivuje jejich přátele a kolegy. Věří, že každý by si měl udělat čas k pochopení a vyjádření svých pocitů, a jejich empatie a družnost z toho dělá přirozené konverzační téma.

Osobnosti Bojovníků musí být opatrné, pokud se však příliš spoléhají na svou intuici, příliš mnoho předpokládají nebo předvídají o motivacích svých přátel, mohou nesprávně pochopit signály a zmařit plány, které by otevřenější přístup usnadnil. Takový typ sociálního napětí je noční můrou, která tento osobnostní typ zaměřený na harmonii budí ze spaní. Bojovníci jsou velmi emocionální a citliví, a když někoho urazí, pocítí to oba.

Bojovníci budou trávit mnoho času zkoumáním společenských vztahů, pocitů a myšlenek, než najdou něco, co opravdu znít důvěryhodně. Pokud však tyto osobnosti konečně najdou své místo na světě, jejich představivost, empatie a odvaha pravděpodobně přinesou úžasné výsledky.

Slavní Bojovníci