Diskutér

ENTP Osobnost

Diskutéři jsou zvědaví a flexibilní myslitelé, kteří nemohou odolat intelektuálním výzvám.

A scene depicting the ENTP personality type (Debater). Two central ENTP figures stand facing each other in a discussion. Between them are models of the Earth – one a globe, the other flat and on the back of a turtle – as well as charts and graphs on a computer screen. They are surrounded by three other people seated in chairs, leaning forward attentively, hanging on their every word. The setting conveys an atmosphere of spirited debate and intellectual discourse, highlighting ENTPs’ natural ability to captivate an audience with their quick wit and innovative ideas.
E Extravertní N Vizionářský T Logický P Hledání

Diskutér

Jděte riskantní cestou nezávislého myslitele. Vystavte své myšlenky nebezpečím polemik. Sdělujte své myšlenky a bojte se méně nálepky „cvoka“ než stigmatu konformnosti. A u problémů, které se vám zdají důležité, řekněte svůj názor, ať to stojí, co to stojí.

Thomas J. Watson

Osobnostní typ Diskutér je určitě ďáblův advokát, který má potěšení z procesu cupování argumentů a názorů na cucky před zraky všech. Na rozdíl od rozhodnějších osobností to Diskutéři nedělají, protože by chtěli dosáhnout nějakého hlubšího nebo strategického cíle, ale jenom proto, že to je zábavné. Nikdo nemá raději proces mentálního pošťuchování než Diskutéři, protože jim to dává šanci brousit si snadno a rychle svůj důvtip, širokou nashromážděnou řadu znalostí a kapacitu na spojování neslučitelných idejí za účelem prokázání jejich tvrzení.

U Diskutérů dochází k zvláštnímu spojení, protože jsou nekompromisně upřímní, ale budou neúnavně argumentovat pro to, v co ve skutečnosti nevěří, a zaujímat cizí postoje, jenom aby diskutovali o skutečnosti z jiné perspektivy.

Hraní role ďáblova advokáta pomáhá lidem s osobnostním typem Diskutéra nejen rozvíjet lepší smysl pro argumentaci jiných, ale také lépe pochopit protichůdné myšlenky – tím, že Diskutéři je sami zastávají.

Tato taktika by neměla být zaměňována za druh společného pochopení, které hledají osobnostní typy skupiny diplomatických rolí – Diskutéři naproti tomu spíše hledají znalosti a jak je lépe získat, než napadat a bránit myšlenku, z každého úhlu, z každé strany.

Diskutér (ENTP) Osobnost

Nejsou zde žádná pravidla – pokoušíme se něčeho dosáhnout!

Diskutéři, kteří mají určité potěšení z toho, že jsou outsidery, vychutnávají si duševní cvičení při vyptávání se na převažující způsob myšlení, což je činí nenahraditelnými při přepracovávání stávajících systémů nebo otřásání věcmi a jejich tlačení novými, chytřejšími směry. Budou však nešťastní při zvládání každodenních technik skutečného zavádění jejich návrhů. Osobnosti Diskutérů milují provádění brainstormingu a velké plány, ale budou se ze všech sil bránit provádění “drobné, mravenčí práce”. Diskutéři tvoří jen asi tři procenta populace, což je tak akorát, protože jim to dovoluje nacházet originální myšlenky a pak se držet zpátky a nechat početnější a pečlivější osobnosti provést logistiku jejich implementace a údržby.

Debatní kapacita Diskutérů může být otravná – i když často oceňovaná, je-li vyžadována, a může být velmi bolestně nepovedená, když někoho urazí, řekněme otevřenou konfrontací se svým šéfem na poradě nebo kritikou všeho důležitého, co jiní říkají. To je dále komplikováno neústupnou upřímností Diskutérů, protože tento typ lidí si nebere servítky a jen málo se stará o to, aby byli považováni za citlivé nebo soucitné. Typy s podobným myšlením s lidmi s osobnostním typem Diskutéra vycházejí dobře, ale citlivější typy, a společnost obecně, mají často averzi ke konfliktům a preferují porozumění, pohodlí a dokonce nevinné lži při nepříjemných věcech a proti tvrdé racionalitě.

To Diskutéry deptá a zjišťují, že jejich hádavá zábava boří mnohé mosty, často i neúmyslně, když překročí meze jiných pochybnostmi o jejich názorech a zavržením jejich pocitů. Při zacházení s druhými jako se sebou samými mají Diskutéři jen minimální toleranci k rozmazlování, a nemají rádi, když lidé jen chodí kolem horké kaše, zvláště pokud žádají pomoc. Osobnosti Diskutérů jsou respektovány za svou vizi, sebedůvěru, znalosti a vytříbený smysl pro humor, ale často se brání využívat tyto rysy jako základu pro hlubší přátelství a romantické vztahy.

Příležitost zůstává nevyužita, protože vypadá jako tvrdá práce

Diskutérům trvá déle než ostatním zvládnout své přirozené schopnosti – jejich intelektuální nezávislost a nekonvenční vize jsou ohromně cenné, když mají vedoucí postavení, nebo alespoň někoho, kdo jim naslouchá, ale aby k tomu došlo, to vyžaduje takovou úroveň dotažení do konce, o kterou se lidé s osobnostním typem Diskutér často jen snaží.

Jakmile však dosáhne takové pozice, nesmí Diskutéři zapomínat, že aby jejich myšlenky přinesly ovoce, budou vždy závislí na jiných, aby věc dali dohromady – pokud strávili více času „prosazováním“ argumentů než vytvářením shody, mnoho Diskutérů zjistí, že prostě nemají dostatek podpory, nutný k úspěchu. Lidé s tímto osobnostním typem, kteří tak dobře dovedou hrát úlohu ďáblova advokáta, mohou zjistit, že komplexnější a prospěšnější intelektuální výzvou je pochopit citlivější stanovisko, a diskutovat ohleduplně a s kompromisy, a současně logicky a s postupem dopředu.