Obhájce ISFJ Osobnost

Obhájce ISFJ Osobnost

Láska roste pouze sdílením. Více pro sebe můžete dostat jen rozdáváním druhým.

Brian Tracy

Osobnostní typ Obhájce je spíše vzácný, protože mnoho jejich vlastností koliduje s definicemi jejich individuálních rysů. I když jsou empatičtí, mohou být Obhájci nelítostní, když musí bránit svou rodinu nebo přátele; i když jsou tišší a rezervovaní, mají obvykle dobře rozvinuté lidské dovednosti a robustní sociální vztahy; a i když vyhledávají bezpečnost a stabilitu, mohou být tyto osobnosti pozoruhodně otevřené změnám, pokud se cítí být pochopeny a respektovány. A s tolika věcmi jsou lidé s osobnostním typem Obhájce více než jen součtem jednotlivých částí, a to je právě způsob, jakým využívají tyto silné stránky, které určují jejich osobnost.

Obhájci jsou skuteční altruisté, kteří projevují až přehnanou vlídnost, a věnují se práci a lidem, ve které věří, s nadšením a velkorysostí.

Těžko lze lépe nalézt osobnostní typ, který by tvořil tak velkou část populace, téměř 13 %. Obhájci, kteří kombinují to nejlepší z tradice a touhy ke konání dobra, slaďují svou práci s citem pro historii, kterou mají za sebou, jako je medicína, akademická práce a dobročinná sociální práce.

“Obhájce” Osobnost (ISFJ-A / ISFJ-T)

Osobnosti Obhájců, zejména těch bouřlivých, jsou často úzkostlivě pečlivé, až do stádia perfekcionismu, a i když otálejí, je na ně vždy spolehnutí, že udělají práci včas. Obhájci berou své povinnosti osobně, trvale dosahují vynikající výsledky, dělají vše, co mohou, aby předčili očekávání a potěšili ostatní, v práci i doma.

Musí být vidět, že věříme

Výzvou pro lidi osobnostním typem Obhájce je zajistit, aby co dělají, bylo i vidět. Mají tendenci zlehčovat své úspěchy, a i když je jejich vlídnost často respektována, cyničtější a sobečtější lidé pravděpodobně zneužijí oddanosti a skromnosti Obhájců přenesením práce na ně a poté přisvojením si zásluh. Obhájci musí vědět, kdy říci ne a trvat na tom, pokud si chtějí zachovat svou sebedůvěru a své nadšení.

Obhájci, kteří jsou přirozeně společenští, což je zvláštní vlastnost u introvertního osobnostního typu, využívají vynikající paměť ne k uchovávání dat a prkotin, ale k zapamatování si lidí a podrobností z jejich života. Pokud jde o rozdávání, nemají Obhájci sobě rovné, a využívají své představivosti a přirozené citlivosti k vyjádření své velkorysosti způsobem, který příjemce dojímá. I když to platí i pro jejich spolupracovníky, které lidé s osobnostním typem Obhájce často považují za své osobní přátele, je to především rodina, komu plně projevují svou náklonnost.

Budu-li tě moci ochránit, udělám to

Osobnosti Obhájců tvoří úžasnou skupinu, která jen výjimečně zůstane nečinná, pokud případ, který stojí za to, zůstává nedokončený. Schopnost Obhájců vytvářet vztahy s ostatními na důvěrné úrovni je mezi introverty bezkonkurenční, a radost, kterou zažívají při využívání těchto vztahů k udržování podporující, šťastné rodiny, je dárkem pro každého, kdo je zapojen. Ve středu zájmu se asi nikdy nebudou cítit skutečně dobře, a mohou se cítit provinile, pokud sklidí uznání za úsilí týmu, ale pokud se mohou spolehnout, že jejich úsilí bude oceněno, Obhájci raději hledají uspokojení v tom, co dělají, o čemž si mnoho jiných osobnostních typy může jen nechat zdát.

Obhájci, které možná znáte