Obhájce

ISFJ Osobnost

Obhájci jsou velmi oddaní a srdeční ochránci, jsou vždy připraveni bránit své blízké.

A scene depicting the ISFJ personality type (Defender). A female ISFJ and a man are providing medical aid to fantasy creatures. They’re standing and handing out medical supplies to a line of various mythical beings seeking assistance, including a witch, a Frankenstein monster, and a werewolf. This scene emphasizes the ISFJ’s role as a compassionate caregiver even in an unusual setting.
I Introvertní S Realistický F Empatický J Plánování

Obhájce

Láska roste pouze sdílením. Více pro sebe můžete dostat jen rozdáváním druhým.

Brian Tracy

Osobnostní typ Obhájce je spíše vzácný, protože mnoho jejich vlastností koliduje s definicemi jejich individuálních rysů. I když jsou empatičtí, mohou být Obhájci nelítostní, když musí bránit svou rodinu nebo přátele; i když jsou tišší a rezervovaní, mají obvykle dobře rozvinuté lidské dovednosti a robustní sociální vztahy; a i když vyhledávají bezpečnost a stabilitu, mohou být tyto osobnosti pozoruhodně otevřené změnám, pokud se cítí být pochopeny a respektovány. A s tolika věcmi jsou lidé s osobnostním typem Obhájce více než jen součtem jednotlivých částí, a to je právě způsob, jakým využívají tyto silné stránky, které určují jejich osobnost.

Obhájci jsou skuteční altruisté, kteří projevují až přehnanou vlídnost, a věnují se práci a lidem, ve které věří, s nadšením a velkorysostí.

Těžko lze lépe nalézt osobnostní typ, který by tvořil tak velkou část populace, téměř 13 %. Obhájci, kteří kombinují to nejlepší z tradice a touhy ke konání dobra, slaďují svou práci s citem pro historii, kterou mají za sebou, jako je medicína, akademická práce a dobročinná sociální práce.

Obhájce (ISFJ) Osobnost

Osobnosti Obhájců, zejména těch bouřlivých, jsou často úzkostlivě pečlivé, až do stádia perfekcionismu, a i když otálejí, je na ně vždy spolehnutí, že udělají práci včas. Obhájci berou své povinnosti osobně, trvale dosahují vynikající výsledky, dělají vše, co mohou, aby předčili očekávání a potěšili ostatní, v práci i doma.

Musí být vidět, že věříme

Výzvou pro lidi osobnostním typem Obhájce je zajistit, aby co dělají, bylo i vidět. Mají tendenci zlehčovat své úspěchy, a i když je jejich vlídnost často respektována, cyničtější a sobečtější lidé pravděpodobně zneužijí oddanosti a skromnosti Obhájců přenesením práce na ně a poté přisvojením si zásluh. Obhájci musí vědět, kdy říci ne a trvat na tom, pokud si chtějí zachovat svou sebedůvěru a své nadšení.

Obhájci, kteří jsou přirozeně společenští, což je zvláštní vlastnost u introvertního osobnostního typu, využívají vynikající paměť ne k uchovávání dat a prkotin, ale k zapamatování si lidí a podrobností z jejich života. Pokud jde o rozdávání, nemají Obhájci sobě rovné, a využívají své představivosti a přirozené citlivosti k vyjádření své velkorysosti způsobem, který příjemce dojímá. I když to platí i pro jejich spolupracovníky, které lidé s osobnostním typem Obhájce často považují za své osobní přátele, je to především rodina, komu plně projevují svou náklonnost.

Budu-li tě moci ochránit, udělám to

Osobnosti Obhájců tvoří úžasnou skupinu, která jen výjimečně zůstane nečinná, pokud případ, který stojí za to, zůstává nedokončený. Schopnost Obhájců vytvářet vztahy s ostatními na důvěrné úrovni je mezi introverty bezkonkurenční, a radost, kterou zažívají při využívání těchto vztahů k udržování podporující, šťastné rodiny, je dárkem pro každého, kdo je zapojen. Ve středu zájmu se asi nikdy nebudou cítit skutečně dobře, a mohou se cítit provinile, pokud sklidí uznání za úsilí týmu, ale pokud se mohou spolehnout, že jejich úsilí bude oceněno, Obhájci raději hledají uspokojení v tom, co dělají, o čemž si mnoho jiných osobnostních typy může jen nechat zdát.