Virtuoso

ISTP Osobnost

Virtuózové jsou inovativní a praktičtí experimentátoři, mistři všech druhů nástrojů.

A scene representing the ISTP personality type (Virtuoso). An ISTP individual is depicted working on a motorcycle, surrounded by various tools, tires, and shelving units filled with boxes and equipment. The ISTP appears focused and engaged in the hands-on task of repairing or maintaining the vehicle. The setting suggests a workshop or garage environment well-suited to the ISTP’s practical skills and interests in mechanics and problem-solving.
I Introvertní S Realistický T Logický P Hledání

Virtuoso

Chtěl jsem žít život, jiný život. Nechtěl jsem chodit na stejné místo každý den a vídat stejné lidi a dělat stejnou práci. Chtěl jsem zajímavé výzvy.

Harrison Ford

Virtuosové milují objevovat věci vlastníma rukama a vlastníma očima, dotýkat se světa kolem nich a zkoumat jej s chladnou racionalitou a odvážnou zvědavostí. Lidé s tímto osobnostním typem jsou přirození tvůrci, kteří přecházejí od projektu k projektu, budují užitečné i postradatelné pouze pro zábavu z budování, a učí se cestou ze svého prostředí. Osobnosti Virtuosů, často technici a inženýři, neznají větší radost než si zašpinit ruce a rozebírat věci a zase je dávat dohromady, ale o trochu lépe, než byly předtím.

Virtuoso (ISTP) Osobnost

Virtuosové zkoumají myšlenky tvorbou, odstraňováním problémů, metodou pokusu a omylu a zkušenostmi z první ruky. Tyto osobnosti se radují, pokud se jiní lidé zajímají o jejich projekty a někdy jim ani nevadí, když vstupují do jejich prostoru. Pochopitelně je podmínkou, aby tito lidé nenarušovali principy a svobodu Virtuosů, a musí být otevřeni opětování stejného zájmu ze strany Virtuosů.

Lidé s osobnostním typem Virtuosa s radostí podávají pomocnou ruku a sdílejí své zkušenosti, zejména s těmi, kteří o to stojí, a je škoda, že jsou tak vzácní a tvoří pouze pět procent populace. Virtuosové – ženy – jsou zvláště vzácné, a do typické genderové role, které má společnost tendenci očekávat, se špatně hodí – už od mládí jsou často považovány za divošky.

Odvaha odlišovat se

I když se podle jejich zdrženlivé povahy a zaměření na praktické věci tyto osobnosti mohou zdát na první pohled jednoduší, Virtuosové jsou ve skutečnosti poněkud záhadní. Osobnosti Virtuosů, které jsou přátelské, ale velmi uzavřené, rozvážné, ale náhle spontánní, extrémně zvědavé ale neschopné trvalého zaměření na formální studium, v případě osobností Virtuozů může být obtížně předvídat, dokonce pro jejich přátele a blízké. Virtuosové mohou chvíli vypadat velmi loajální a klidní, ale mají tendenci hromadit impulzivní energii, která vybuchne bez varování a nasměruje jejich zájmy v úplně nových směrech.

Virtuosové však při těchto seismických posunech, spíše než hledání určitého typu vize, prostě jen zkoumají životaschopnost nového zájmu.

Rozhodnutí Virtuosů pramení ze smyslu pro praktický realismus, a v jejich středu je silný smysl pro přímou spravedlnost, přístup “čiň druhým, co chceš, aby druzí činili tobě”, který skutečně pomáhá vysvětlit mnoho nepochopitelných znaků Virtuosů. Namísto přílišné opatrnosti, snahy neurážet ostatní, aby oni neuráželi je, lidé s osobnostním typem Virtuos pravděpodobně zacházejí příliš daleko a přijímají možnou odplatu, v dobrém nebo ve zlém, jako pravidla hry.

Největším problémem, kterému budou osobnosti Virtuosů pravděpodobně čelit, je to, že často jednají příliš brzy, na základě své svobodomyslné povahy, s předpokladem, že ostatní jsou stejní. Budou první, kdo bude vyprávět necitlivý vtip, příliš se zapojovat do projektu někoho jiného, hrubě se chovat a šaškovat, nebo náhle změnit své plány, protože se objevilo něco zajímavějšího.

Nic není tak nudné, jako když s vámi každý souhlasí

Virtuosové se musí naučit, že mnoho jiných osobnostních typů má mnohem pevněji stanovená pravidla a přijatelné chování než oni – citlivější osobnosti často nechtějí slyšet necitlivý vtip, a určitě neřeknou jiný, a nebudou se chtít zapojit do blbnutí, ani s ochotnou společností. Pokud je situace již emocionálně napjatá, překročení těchto hranic se může strašně vymstít.

Virtuosové mimořádně obtížně předvídají emoce, jedná se však o přirozené rozšíření jejich poctivosti, na základě toho, jak obtížné je vyhodnotit emoce a motivace Virtuosů. Nicméně jejich tendence zkoumat jejich vztahy pomocí jejich akcí, spíše než pomocí empatie, může vést k některým velmi nepříjemným situacím. Lidé s osobnostním typem Virtuos se potýkají s hranicemi a pokyny, preferují svobodu překračovat a ovlivňovat hranice, pokud to potřebují.

Nalezení prostředí, v němž mohou pracovat se svými dobrými přáteli, kteří rozumějí jejich stylu a nepředvídatelnosti, kombinujícím jejich kreativitu, smysl pro humor a praktický přístup k vytváření praktických řešení a věcí, poskytne osobnostem Virtuosů mnoho šťastných let budování užitečných řešení – a jejich obdivování zvenčí.