Podnikatel ESTP Osobnost

Podnikatel ESTP Osobnost

Život je buď odvážné dobrodružství, nebo vůbec nic.

Helen Keller

Osobnostní typy Podnikatele mají vždy vliv na své bezprostřední okolí – nejlepší způsob, jak je najít na večírku, je hledat vířivý pohyb lidí poletujících kolem nich, když přecházejí od jedné skupiny ke druhé. Osobnosti Podnikatelů, smějící se a zábavné, s přímým a zemitým humorem, milují být středem pozornosti. Pokud je vyzván ke vstupu na pódium člověk z obecenstva, dobrovolně se přihlásí Podnikatelé – nebo nesmělý dobrovolník.

Teorie, abstraktní koncepce a vlekoucí se diskuze o globálních problémech a jejich dopadech nebudou lidi s osobnostním typem Podnikatele zajímat dlouho. Podnikatelé udržují svou konverzaci energickou, na inteligentní úrovni, ale rádi mluví o tom, co je – nebo spíše o běžných věcech. Podnikatelé skáčou bez přípravy a napravují své chyby za pochodu, místo aby nečinně seděli a připravovali alternativy a únikové klauzule.

“Podnikatel” Osobnost (ESTP-A / ESTP-T)

Nikdy si nepleťte pohyb s akcí

Podnikatelé jsou nejpravděpodobnější osobnostní typ, který bude mít jako životní styl riskantní jednání. Žijí přítomným okamžikem a vrhají se do akce – jsou prostě v ohnisku bouře. Lidé s osobnostním typem Podnikatele si vychutnávají drama, vášeň a rozkoš, nikoliv pro emocionální vzrušení, ale protože to tak dobře stimuluje jejich logické myšlení. Jsou puzeni činit kritická rozhodnutí na základě faktické, okamžité reality v procesu s rychlou, racionální podnětové reakce.

Proto jsou školy a jiná vysoce organizovaná prostředí pro Podnikatele náročná. Není to určitě proto, že tyto osobnosti by nebyly chytré, to jim naopak nedělá problém, ale příliš regulovaný, výukový přístup formálního vzdělávání je na hony vzdálený od praktické výuky, kterou Podnikatelé milují. Chce to značnou dávku vyzrálosti vidět tento proces jako nezbytný prostředek k danému účelu, něco, co vytváří strhující příležitosti.

Je to náročné i pro lidi s osobnostním typem Podnikatele a dává to větší smysl při použití jejich vlastního morálního kompasu, než někoho jiného. Pravidla jsou od toho, aby byla porušována. To je postoj, který bude sdílet jen málo středoškolských inspektorů či firemních kontrolorů, a který může osobnostem Podnikatelů získat určitou reputaci. Pokud ale minimalizují své dělání potíží, zvládnou svou energii a zaměří se na nudné věci, jsou Podnikatelé silou, se kterou je třeba počítat.

Většina lidí neposlouchá dostatečně

Podnikatelé, kteří mají možná nejbystřejší, nejméně zkreslený pohled ze všech typů, mají jedinečnou schopnost všimnout si malých změn. Ať už se jedná o změnu výrazu tváře, nový styl oblékání, nebo změněné zvyky, lidé s tímto osobnostním typem pochytí skryté myšlenky a motivy i tam, kde by většina jiných typů byla šťastna, kdyby si vůbec něčeho všimla. Podnikatelé využívají tato pozorování okamžitě, vyvolávají změnu a kladou otázky, často s malou citlivostí. Podnikatelé nesmí zapomínat, že ne každý chce svá tajemství a rozhodnutí šířit.

Někdy jsou okamžitá pozorování a akce Podnikatelů právě to, co je potřeba, jako třeba v některých firemních prostředích, a zejména v naléhavých případech.

Pokud však osobnosti Podnikatelů nejsou opatrné, mohou se příliš zaměřit na daný okamžik, nechat dojít věci příliš daleko a jednat s citlivými lidmi příliš brutálně, nebo zapomenout starat se o vlastní zdraví a bezpečnost. Podnikatelů, kterých jsou v populaci čtyři procenta, je tak akorát, aby věci měly říz a soutěživost, a ne příliš mnoho, aby to znamenalo systémové riziko.

Podnikatelé jsou plni nadšení a energie, s racionálním, ale občas roztěkaným myšlením. Lidé s tímto osobnostním typem jsou inspirující, přesvědčiví a zajímaví, a jsou přirozenými skupinovými vůdci, vedou neodbytně všechny po méně běžných cestách a přinášejí život a vzrušení všude, kde se ukáží. Směrování těchto vlastností ke konstruktivním a uspokojujícím cílům je skutečnou výzvou pro Podnikatele.

Podnikatelé, které možná znáte