Wachambuzi

“Waasisi”

INTJ (-A/-T)
Wabunifu, wafikiriaji wa kimkakati, wenye mpango wa kila kitu.

“Watu Mantiki”

INTP (-A/-T)
Wavumbuzi wabunifu wenye kiu kisichokwisha cha ujuzi.

“Waamurishaji”

ENTJ (-A/-T)
Wajasiri, wabunifu na viongozi wenye dhamira imara, wanaotafuta namna wakati wote - au kuunda moja.

“Wajadili”

ENTP (-A/-T)
Werevu na wadadisi ambao hawawezi kukataa changamoto za uwezo wa kufikiri.

Wanadiplomasia

“Watetezi”

INFJ (-A/-T)
Wapole na wa siri, lakini hutia watu moyo sana na wadhanifu wasiochoka.

“Wapatanishaji”

INFP (-A/-T)
Watu wa kishairi, wema na wangwana, huwa tayari kusaidia kazi nzuri.

“Waongozaji”

ENFJ (-A/-T)
Viongozi wenye karama na kutia watu moyo, wanaoweza kuwafadhaisha wasikilizaji wao.

“Wafanya Kampeni”

ENFP (-A/-T)
Watu wenye shauku, wabunifu na nafsi huru ya kijamii, wanaoweza kuwa na sababu ya kutabasamu.

Waangalizi

“Wataalamu”

ISTJ (-A/-T)
Watu wa vitendo na wanaopenda ukweli, ambao uaminifu wao hauwezi kushukiwa.

“Walinzi”

ISFJ (-A/-T)
Walinzi waliojitolea na wakunjufu, walio tayari kulinda wapendwa wao.

“Watendaji”

ESTJ (-A/-T)
Wasimamizi bora, wasio na kifani katika usimamiaji wa mambo - au watu.

“Mabalozi”

ESFJ (-A/-T)
Wanaojali, wanaopenda kuingiliana kijamii na walio maarufu kupindukia, wanaopenda kusaidia.

Wachunguzi

“Weledi”

ISTP (-A/-T)
Wajasiri na wa vitendo wanaopenda kufanya majaribio, weledi wa kutumia aina zote za vifaa.

“Wapenda Matukio”

ISFP (-A/-T)
Wasanii wacheshi rahisi kubadilika, walio tayari kupekua na kufanya mambo mapya.

“Wajasiriamali”

ESTP (-A/-T)
Werevu, wenye bidii na wafahamivu sana, wanaofurahia matukio hatari.

“Waburudishaji”

ESFP (-A/-T)
Waghafla, wenye bidii na shauku - maisha hayachoshi ukiwa karibu nao.