“Wajasiriamali” wa Nafsi

(ESTP-A / ESTP-T)

Maisha ni aidha tukio la ujasiri au sio kitu chochote.

Helen Keller

Aina za nafsi ya Wajasiriamali huathiri mazingira yao ya karibu – namna bora ya kuwatambua katika sherehe ni kutafuta harakati za watu wanaowazunguka wakizunguka kutoka kundi moja hadi lingine. Kwa kuchekesha na kuburudisha kwa ucheshi mkavu na wenye ari, watu wenye nafsi za Wajasiriamali wanapenda kuwa kivutio cha hadhira. Ikiwa mtu kutoka hadhira anaambiwa aende kwenye jukwaa, Wajasirimali hujitolea – au humtaja mtu mwenye haya.

Nadharia, dhana dhahania na majadiliano yasiyosisimua kuhusu masuala ya duniani na matokeo yake huwa hayawavutii watu wenye aina hii ya nafsi ya Wajasiriamali kwa muda mrefu. Wajasiriamali hufanya mazungumzo kusisimua, na dozi ya kutosha ya umaizi, lakini wanapenda kuzungumzia kuhusu mambo yaliyopo – au vizuri zaidi, kuyafanya. Wajasiriamali huruka kabla ya kuangalia wanapoenda, wakirekebisha makosa yao wanapoendelea, badala ya kuzubaa, wakiandaa dharura na mbinu za kujiokoa.

“Wajasiriamali” wa Nafsi (ESTP-A / ESTP-T)

Usiwahi Kukanganya Mwendo Na Hatua

Wajasiriamali ndiyo aina ya nafsi yenye uwezo mkubwa wa kuishi maisha yenye tabia hatari. Wanaishi katika wakati wa sasa na kuchukua hatua – wao ndiyo macho ya tufani. Watu wenye aina hii ya nafsi ya Wajasiriamali wanapenda vituko, shauku, na starehe, sio kwa misisimuko ya kimhemuko, lakini kwa sababu zinasisimua akili zao za kimantiki. Hulazimika kufanya maamuzi magumu kulingana na mambo ya kweli, ukweli wa sasa katika utaratibu wa majibu chochezi ya haraka ya urazini.

Jambo hili hufanya shule na mazingira mengine yenye mpangilio kuwa magumu kwa Wajasiriamali. Bila shaka sio kwa sababu watu hawa sio werevu, na wanaweza kufaulu, lakini mtazamo uliodhibitiwa wa mafunzo ya elimu rasmi ni tofauti sana na mafunzo ya kujifanyia ambayo Wajasiriamali hufurahia. Huchukua ukomavu mkubwa kuona utaratibu huu kama njia muhimu za kufanikisha lengo, jambo ambalo huunda fursa zinazosisimua.

Changamoto ingine ni kwamba kwa watu wenye aina hii ya nafsi ya Wajasiriamali, kutumia dira yao wenyewe ya kimaadili ni muhimu zaidi kuliko kutumia ya mtu mwingine. Sheria ziliundwa kuvunjwa. Huu ni msemo ambao wakufunzi wachache wa shule za upili au wasimamizi wa mashirika wanaweza kushiriki, na unaweza kuwapa watu wenye nafsi ya Wajasiriamali sifa mbaya. Lakini wakipunguza tabia zinazoleta matatizo, watumie nguvu zao, na kuwa makini wakati wa mambo yasiyowasisimua, Wajasiriamali ni nguvu ya kuzingatiwa.

Watu Wengi Hawasikilizi Vizuri

Wakiwa na labda mtazamo fahamivu zaidi, usiochujwa wa aina yoyote, Wajasiriamali wana ujuzi wa kipekee wa kutambua mabadiliko madogo. Aidha mabadiliko ya sura ya uso, mtindo mpya wa mavazi, au kuwacha tabia fulani, watu wenye aina hii ya nafsi huona dhana na nia mpya mahali ambapo aina nyingi haziwezi kuona kitu chochote maalum. Wajasiriamali hutumia maoni haya mara moja, wakitaja mabadiliko na kuuliza maswali, mara nyingi bila kujali hisia. Wajasiriamali wanafaa kukumbuka kwamba sio kila mtu anataka siri na maamuzi yao kutangazwa.

Wakati mwingine maoni na hatua za papo kwa hapo za Wajasiriamali ndiyo zinazohitajika, kama katika mazingira fulani ya kishirika, na hasa wakati wa dharura.

Lakini ikiwa watu wenye nafsi za Wajasiriamali hawatakuwa makini, wanaweza kukengeushwa, wafanye mambo kupindukia, na kuwakera watu wenye hisia nyingi, au wasahau kulinda afya na usalama wao wenyewe. Wakijumuisha asilimia nne tu ya idadi ya watu, kuna idadi ya kutosha tu ya Wajasiliramali kufanya mambo kuvutia na kusisimua, lakini sio wengi kiasi ya kwamba wanaweza kusababisha hatari ya kimfumo.

Wajasiriamali wana shauku na bidii nyingi, zikikamilishwa na akili ya urazini, ikiwa watakengeushwa. Wakiwa wahamasishaji, washawishi na wenye furaha, watu wenye aina hii ya nafsi ni viongozi wa kuzaliwa, wakiwaelekeza watu wote kwenye njia isiyochukuliwa na watu wengi, wakileta uhai na msisimuko pote waendapo. Kutumia sifa hizi kwa matumizi na matokeo bora ndiyo changamoto kubwa kwa Wajasiriamali.

Wajasiriamali Ambao Huenda Ukawa Unawajua

Ungependa kujifunza zaidi?