“Watetezi” wa Nafsi

(INFJ-A / INFJ-T)

Aina hii ya nafsi ya Watetezi ni nadra sana, ikijumuisha chini ya asilimia moja ya idadi ya watu, lakini hata hivyo bado wao huwacha alama zao duniani. Wana hisia ya kuzaliwa ya udhanifu na maadili, lakini kinachowatofautisha na aina zingine za nafsi za kinadharia ni uamuzi wao – Watetezi sio waotaji waliozubaa, lakini ni watu wanaoweza kuchukua hatua thabiti kutimiza malengo yao na kuwacha matokeo mazuri ya muda mrefu.

Watetezi huona kama kuwasaidia watu wengine ni madhumuni yao maishani, lakini ingawa watu wenye nafsi ya aina hii wanaweza kupatikana wakijihusisha na juhudi za uokoaji na kufanya kazi ya hisani, ari yao ya kweli ni kufikia kiini cha tatizo ili watu wasihitaji kuokolewa tena.
“Watetezi” wa Nafsi (INFJ-A / INFJ-T)

Nisaidie Nikusaidie

Kwa kweli Watetezi hushiriki mchanganyiko wa tabia usio wa kawaida: ingawa huwa wanaongea polepole, huwa na maoni makubwa sana na watajitahidi wawezavyo kutetea dhana wanayoiamini. Watu wenye nafsi ya aina hii huwa watu wenye uamuzi na wenye dhamira ya nguvu, lakini ni nadra sana kutumia uwezo huo kwa manufaa ya kibinafsi – Watetezi hawatendi kwa ubunifu, mawazo, imani na hisia kujifaidi, bali kuleta usawa. Usawa na malipo ya hapa hapa duniani ni dhana ambazo huwapendeza Watetezi sana, na huwa wanaamini kwamba hakuna kitu kitasaidia dunia zaidi kuliko kutumia upendo na huruma kulainisha mioyo ya wadhalimu.

Lazima kila mtu aamue kama atatembea katika mwangaza wa ungwana bunifu au katika giza la uchoyo haribifu.

Martin Luther King

Watetezi huona ikiwa rahisi kuanzisha uhusiano na watu wengine, na wana kipaji cha lugha ya ukunjufu na hisia, wakizungumza kibinadamu, badala ya kuzungumza kimantiki na ukweli pekee. Inaeleweka kwamba marafiki wao na wafanyakazi wenzao watawaona kama waingilianaji kiasi wa kijamii, lakini ni vizuri wakumbuke kwamba Watetezi wanahitaji muda peke yao kutulia na kupumzika, na wasiwe na hofu sana wanapojitenga. Watetezi hulinda hisia za watu wengine, na wanatarajia pia wao watendewe hivyo – wakati mwingine hiyo inamaanisha kuwapa nafasi wanayohitaji kwa siku chache.

Ishi Kupigana Siku Nyingine

Lakini kwa kweli, ni muhimu zaidi kwa nafsi za Watetezi kukumbuka kujichunga. Ari ya imani yao inatosha kuwasaidia kupita kiwango chao cha kukata tamaa na ikiwa juhudi zao zitazidi kupinduka, wanaweza kujipata wakiwa wamechoka, wasio na afya na wenye mfadhaiko. Jambo hili huwa wazi hasa wakati Watetezi wanajipata katika mgogoro na shutuma – husia zao huwalazimisha kufanya kila kitu wanachoweza kuepuka mashambulizi haya ya kibinafsi, lakini wakati hali haziwezi kuepukika, wanaweza kupambana bila kufikiria na kwa namna zisizo na maana.

Kwa Watetezi, dunia ni mahali pasipo na usawa – lakini sio lazima iwe hivyo. Hakuna nafsi ya aina nyingine inafaa zaidi kuanzisha mwenendo wa kusahihisha maovu, iwe ndogo au kubwa. Watetezi wanahitaji tu kukumbuka kwamba ingawa wanajishughulisha kutatua mambo ya dunia, wanahitaji kujichunga pia.

Watetezi Ambao Huenda Ukawa Unawajua

Ungependa kujifunza zaidi?