“Wajadili” wa Nafsi

(ENTP-A / ENTP-T)

Fuata njia ya mwanafikira huru isiyo salama. Fichua dhana zako kwenye hatari za mabishano. Jieleze na usiogope kuitwa 'mtu asiye wa kawaida' kuliko unyanyapaa wa kuafikiana. Na kwa masuala yanayoonekana kuwa muhimu kwako, jitokeze na uhesabiwe kwa gharama yoyote.

Thomas J. Watson

Aina ya nafsi ya Mjadili ndiye mchochezi wa mijadala ya kasoro, akibobea katika utaratibu wa kuchochea mabishano na dhana na kuwacha mambo yote nje kwa watu wote kuona. Tofauti na nafsi zingine zinazotia bidii, Wajadili huwa hawafanyi hivi kwa sababu wanajaribu kutimiza madhumuni fulani ya kina au lengo la kimkakati, lakini kwa sababu rahisi kwamba inawafurahisha. Hakuna mtu anapenda utaratibu wa kupimana nguvu kiakili zaidi kuliko Wajadili, kwani inawapa fursa ya kupima werevu wao rahisi wa haraka, hifadhi pana ya ujuzi uliokusanywa, na uwezo wa kupatanisha mawazo haya tofauti ili kuthibitisha maoni yao.

Uwekaji sambamba usio wa kawaida unatokea na Wajadili, kwani huwa wakweli wasio badili msimamo, lakini watajadiliana bila kuchoka kuhusu kitu ambacho hawaamini, wakichukua nafasi nyingine ili kujadili ukweli kutoka mtazamo mwingine.

Kuchukua nafasi ya mchochezi wa mijadala ya kasoro huwasaidia watu wenye aina ya nafsi ya Mjadili kutokuwa tu na dhana bora ya fikra za watu wengine, lakini uelewaji bora wa dhana zinazopingana – kwa sababu Wajadili ndiyo wanazijadili.

Mbinu hii haifai kukanganywa na namna fulani ya aina za nafsi ya uelewaji sawa katika utafutaji wa kundi wa Wajibu wa Kidiplomasia – Wajadili hutafuta ujuzi wakati wote, na ni njia gani nyingine bora basi ya kuupata kuliko kushambulia na kutetea dhana, kutoka kila mtazamo, na pande zote?

“Wajadili” wa Nafsi (ENTP-A / ENTP-T)

Hakuna Sheria Hapa – Tunajaribu Kutimiza Jambo Fulani!

Wakifurahia kuwa watu wanaodhalilishwa, Wajadili hufurahia mazoezi ya kiakili ya kuhoji modi iliyopo ya dhana, kuzifanya zisiweze kubadilika katika uundaji wa mifumo iliyopo upya au kubadilisha mambo na kuyasukuma katika mielekeo mipya mahiri. Hata hivyo, watakuwa taabani kudhibiti taratibu za kila siku za kutekeleza mapendekezo yao. Watu wenye nafsi za Mjadili wanapenda kuchemsha bongo na kufikiria mambo makubwa, lakini huepuka kufanya “kazi za kuchosha” kwa namna yoyote ile. Wajadili wanajumuisha takriban asilimia tatu tu ya idadi ya watu, ambayo ni sawa tu, kwa sababu inawawezesha kubuni dhana asili, kisha wanajiondoa na kuwacha nafsi zenye idadi kubwa ya watu na wachaguzi kushughulikia taratibu za kutekeleza na kudumisha.

Uwezo wa wajadili kwa majadiliano unaweza kuwa wa kukera – huku ukifurahiwa unapoitishwa, unaweza kukera watu wengine wanapoudhi watu wengine kwa mfano, kwa kuwahoji wakubwa wao katika mikutano, au kuchambua kila kitu wenzi wao wanasema. Jambo hili linakanganyishwa zaidi na uwazi wa Wajadili usioyumbika, kwani aina hii haichanganyi maneno yao na haijali kuonekana kama mtu mwenye hisia nyingi au huruma. Aina zenye fikra sawa zinaelewana vizuri na watu wenye aina ya nafsi ya Mjadili, lakini aina zingine zenye hisia zaidi, na jamii kwa ujumla, mara nyingi huwa wanachukia migogoro, wakipendelea hisia, starehe, na hata uongo usiodhuru kuliko ukweli usiowafurahisha na urazini mgumu.

Jambo hili huwaudhi Wajadili, na wanaona kwamba furaha yao ya migogoro inachoma madaraja mengi, wakati mwingi bila kukusudia, wanapochambua vilele vya wengine kwa kushuku imani zao na hisia zao kupuuzwa. Kwa kuwatendea watu wengine kama walivyotendewa, Wajadili wana uvumilivu kidogo wa kutendekezwa, na hawapendi wakati watu wanawazungushazungusha katika mawasiliano, hasa wakati wanaomba fadhila. Nafsi za Wajadili huheshimiwa kwa dira yao, imani, ujuzi, na ucheshi wao, lakini mara nyingi hung'ang'ana kutumia sifa hizi kama misingi ya urafiki wa kina na uhusiano wa kimapenzi.

Fursa Inakosekana Kwa Sababu Inaonekama Kama Kazi Ngumu

Wajadili huchukua njia ndefu kuliko watu wengine kuimarisha uwezo wao wa kiasili – uhuru wao wa kiakili na dira huru ni muhimu sana wakati wana mamlaka, au angalau wanaposikika na mtu mwenye mamlaka, lakini kufika hapo kunaweza kuchukua kiwango cha kufuatilia ambacho watu wenye aina hii ya nafsi ya Mjadili husumbuka nayo.

Baada ya kuchukua nafasi yao, Wajadili wanahitaji kukumbuka kwamba ili dhana zao kutimizwa, watategemea watu wengine kuunganisha vipande hivyo – ikiwa wametumia muda mwingi “wakishinda” majadiliano kuliko kuunda maafikiano, Wajadili wengi watajipata bila usaidizi unaohitajika kufanikiwa. Kwa kuchukua nafasi ya mchochezi wa mijadala ya kasoro vizuri sana, watu wenye aina hii ya nafsi huenda wakapata kwamba changamoto maizi iliyo ngumu zaidi na yenye tuzo bora ni kuelewa mtazamo rahisi, na kujadili uzingatiaji na makubaliano pamoja na mantiki na maendeleo.

Wajadili Ambao Huenda Ukawa Unawajua

Ungependa kujifunza zaidi?