“Wataalamu” wa Nafsi

(ISTJ-A / ISTJ-T)

Maoni yangu ni kwamba wakati wowote inajulikana kwamba mtu mmoja anaweza kutekeleza kazi fulani vizuri... kazi hiyo hutekelezwa vibaya na watu wawili, na ni sehemu ndogo sana ya kazi hiyo hufanyika ikiwa watu watatu au zaidi wanaajiriwa kuitekeleza.

George Washington

Inadhaniwa kwamba watu wenye aina hii ya nafsi ya Wataalamu ndiyo wengi, wakichukua takriban 13% ya idadi ya watu. Sifa zinazowafafanua za uadilifu, mantiki ya utendaji na kujitahidi kazi bila kuchoka zinawafanya Wataalamu msingi muhimu katika familia nyingi, pamoja na mashirika yanayodumisha tamaduni, sheria na kanuni, kama vile ofisi za sheria, mamlaka ya udhibiti na jeshi. Watu wenye nafsi hii ya Wataalamu hufurahia kuwajibika kwa hatua zao, na hujivunia kazi wanayoifanya – wanapofanya kazi kutekeleza lengo fulani, Wataalamu huwa hawana kikomo cha muda na nguvu wanayotumia kukamilisha kila kazi muhimu kwa usahihi na subira.

“Wataalamu” wa Nafsi (ISTJ-A / ISTJ-T)

Wataalamu huwa hawadhanii mambo sana, badala yake wakipendelea kuchambua mazingira yao, kukagua ukweli walionayo na kufikia hatua busara za kuchukua. Watu wenye nafsi hii ya Wataalamu hawapendi upuzi, na wakishafanya uamuzi, watatoa ukweli muhimu kutimiza lengo lao, wakitarajia watu wengine kuelewa hali ilivyo mara moja na kuchukua hatua. Watu Wataalamu hawavumilii usitaji kufanya uamuzi, lakini hupoteza subira hata zaidi ikiwa njia waliyochagua inapingwa na nadharia zisizoeleweka, hasa ikiwa zinapuuza maelezo msingi – ikiwa changamoto zitageuka kuwa majadiliano ya kupoteza muda, watu wenye aina hii ya nafsi ya Wataalamu wanaweza kukasirika sana muda wa mwisho unapokaribia.

Jihusishe Na Watu Wenye Tabia Nzuri ikiwa Unajali Heshima Yako...

Wataalamu wanaposema watafanya kitu, wanakifanya, wakitimiza wajibu wao bila kujali gharama ya kibinafsi, na wanashangazwa na watu wasiotimiza ahadi zao kwa misingi hiyo. Kuwa na uzembe na udanganyifu ndiyo njia rahisi ya kuwakasirisha Wataalamu. Kwa hivyo watu wenye aina hii ya nafsi ya Wataalamu mara nyingi hupendelea kufanya kazi peke yao, au mamlaka yao yafafanuliwe wazi na vyeo, wanapoweza kuweka na kutimiza malengo yao bila majadiliano au kujali kuhusu uaminifu wa mtu mwingine.

Nafsi za Wataalamu huwa werevu, wanaotegemea ukweli, na hupendelea kujitawala na kujitegemea kuliko kutegemea mtu mwingine au kitu kingine. Kutegemea watu wengine mara nyingi huonekana na Wataalamu kama udhaifu, na upendo wao wa kazi, uaminifu na uadilifu maasumu wa kibinafsi unazuia kabisa kujiingiza katika mtego kama huo.

Hisia hii ya uadilifu wa kibinafsi ni msingi kwa Wataalamu, na huwa zaidi ya fikra zao – nafsi za Wataalamu hutii sheria na kanuni zilizowekwa bila kujali gharama, wakishtaki makosa yao wenyewe na kusema ukweli hata wakati matokeo yake yanaweza kuwa hatari. Kwa Waalamu, uaminifu ndiyo muhimu zaidi kuliko mhemuko, na mtazamo wao wazi huenda ukawaacha watu wengine na mawazo potofu kwamba Wataalamu hawana hisia, au hata ni kama roboti. Watu wenye aina hii ya nafsi mara nyingi husumbuka kuonyesha hisia zao za kimhemuko na mapenzi, lakini pendekezo kwamba hawana hisia, au mbaya zaidi kwamba hawana huruma kabisa, linahuzunisha sana.

...Kwani Ni Bora Kuwa Peke Yako Kuliko Kuwa na Watu Wasiofaa

Kujitolea kwa Wataalamu ni sifa nzuri sana inayowawezesha watu hawa wenye nafsi hizi kutimiza mambo mengi, lakini pia ni udhaifu mkubwa ambao watu waovu hutumia kuwadhulumu. Watu Wataalamu hutafuta utulivu na usalama, wakichukulia kuwa ni kazi yao kudumisha uendeleaji wa kazi bila matatizo, na wanaweza kuona kwamba wafanyakazi na wenzi wao huwawekelea majukumu yao, wakijua kwamba watayafanya ipasavyo. Watu wenye aina hii ya nafsi ya Wataalamu hupenda kujiwekea maoni yao na kuwacha ukweli kujieleza, lakini inaweza kuchukua muda mrefu kabla ya ushahidi kueleza hadithi yote.

Watu Wataalamu wanahitaji kukumbuka kujichunga – jitihada zao za kudumisha utulivu na usanifu zinaweza kuhatarisha malengo hayo baada ya muda mrefu watu wengine wanapoendelea kuwategemea zaidi, wakiunda mkazo wa kimhemuko unaoweza kukosa kuelezwa kwa miaka, na kujitokeza wakati hauwezi kurekebishwa. Ikiwa nafsi hizi zinaweza kupata wafanyakazi wenzao na wenzi wanaotambua na kupongeza sifa zao kikweli, wanaofurahia mng'ao, uwazi na utegemezi wanaotoa, Wataalamu wataona kwamba wajibu wao wa utulizaji ni wakuridhisha, wakijua kwamba wao ni sehemu ya mfumo unaofanya kazi.

Wataalamu Ambao Huenda Ukawa Unawajua

Ungependa kujifunza zaidi?