“Wapatanishaji” wa Nafsi

(INFP-A / INFP-T)

Nafsi za Wapatanishi ndiyo wadhanifu wa kweli, wakitafuta dalili ya uzuri hata katika watu wabaya na matukio mabaya kabisa, wakitafuta namna za kuboresha hali. Ingawa wanaweza kuonekana wakiwa kimya, au hata wenye haya, Wapatanishi wana mwako na ari inayoweza kung'ara kabisa. Wakijumuisha 4% tu ya idadi ya watu, lakusikitisha ni kwamba hatari ya hisia za kutoeleweka huwa kubwa kwa aina hii ya nafsi ya Wapatanishi – lakini wanapopatana na watu wenye fikra sawa wa kuingiliana nao, amani wanayohisi itakuwa chanzo cha furaha na msukumo.

“Wapatanishaji” wa Nafsi (INFP-A / INFP-T)

Wapatanishi wanaongozwa na kanuni zao, badala ya mantiki, msisimuko, au utendekaji. Wanapoamua hatua za kusonga mbele, watatazamia heshima, uzuri, maadili na fadhila – Wapatanishi huongozwa na uhalisi wa nia yao, na sio matuzo na adhabu. Watu wenye aina hii ya nafsi ya Wapatanishi hujivunia sifa hii, na wanastahili, lakini sio kila mtu anaelewa msukumo wa hisia hizi, na inaweza kusababisha watu hawa kutengwa.

Sio yote yaliyo ya dhahabu yanametameta; sio wote wanaozurura wamepotea; mtu mzee mwenye nguvu hadhoofiki; mizizi mirefu haifikiwi na jalidi.

J. R. R. Tolkien

Tunajijua Kama Watu, lakini Hatujui Watu Tunaoweza Kuwa

Ziwezavyo, sifa hizi huwawezesha watu wenye aina hii ya nafsi ya Wapatanishi kuwasiliana kwa undani na watu wengine, wakizungumza kwa sitiari na mafumbo kwa urahisi, na kuelewa na kuunda alama za kushiriki dhana zao. Nguvu ya mtindo huu wa mawasiliano ya hisia hujionyesha wazi katika kazi za ubunifu, na si ajabu kwamba Wapatanishi wengi maarufu ni washairi, waandishi na waigizaji. Kujielewa wenyewe na kuelewa mahali pao duniani ni muhimu kwa nafsi za Wapatanishi, na wanapekua dhana hizi kwa kujionyesha kwenye kazi zao.

Wapatanishi wana kipaji cha kujieleza, wakionyesha uzuri wao na siri zao kupitia sitiari na wahusika wa kubuniwa.

Pia ujuzi wa lugha wa Wapatanishi haukomei katika lugha zao za mama – wanazingatiwa kuwa na kipaji inapokuja kwa mafunzo ya lugha ya pili (au ya tatu!). Kipaji chao cha mawasiliano pia hujionyesha wazi kwenye hamu ya Wapatanishi ya usawa na huwasaidia watu hawa kusonga mbele wakitafuta mwito wao.

Sikiliza Watu Wengi, lakini Zungumza na Wachache

Lakini, wakiwa tofuati na aina za nafsi zingine zinazoingiliana sana, Wapatanishi hulenga bidii yao kwa watu wachache, kazi moja yenye maana – wakieneza bidii yao sana, wataishiwa na nguvu, na hata kuhuzunishwa na kulemewa na mambo yote yaliyo mabaya duniani wasiyoweza kuyatatua. Hali hii huwahuzunisha marafiki wa Wapatanishi, watakaotegemea sura yao ya nje inayopendeza.

Wasipokuwa makini, Wapatanishi wanaweza kuzama katika tamaa yao ya mambo mazuri na kutelekeza matunzo ya maisha ya kila siku. Wapatanishi huzama kwenye mawazo ya kina, wakifurahia kutafakari mambo ya kinadharia na kifalsafa zaidi kuliko nafsi ya aina yoyote nyingine. Wasipoangaliwa, Wapatanishi wanaweza kupoteza ufahamu, wakienda kwenye “hali ya mtawa pweke”, na inaweza kuchukua nguvu nyingi kutoka kwa marafiki au wabia wao kuwarudisha katika dunia ya kweli.

Kwa bahati nzuri, kama maua wakati wa majira ya chipuko, upendo, ubunifu, ungwana na udhanifu wa Wapatanishi hurudi, ukiwatuza wao na wapendwa wao, na labda sio na mantiki na matumizi, lakini na mtazamo wa dunia unaohamasisha huruma, wema na uzuri popote waendapo.

Wapatanishi Ambao Huenda Ukawa Unawajua

Ungependa kujifunza zaidi?