บุคคลิกภาพประเภทต่าง ๆ

อ่านทฤษฎีของเรา (EN)

นักวิเคราะห์

“นักออกแบบ”

INTJ (-A/-T)
จินตนาการสูงและเป็นนักคิดกลยุทธ์ที่มีแผนการสำหรับทุกอย่าง

“นักตรรกะ”

INTP (-A/-T)
นักคิดค้นนวัตกรรมที่มีความกระหายความรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

“ผู้บัญชาการ”

ENTJ (-A/-T)
กล้าหาญ มีจิตนาการ และเป็นผู้นำเด็ดเดี่ยว มักหาทางออกหรือสร้างทางออกขึ้นมาได้เสมอ

“นักโต้วาที”

ENTP (-A/-T)
ฉลาดและเป็นนักคิดช่างสงสัยที่ไม่สามารถห้ามใจไม่ให้รับคำท้าทายสมอง

นักการฑูต

“ผู้แนะนำ”

INFJ (-A/-T)
เป็นคนเงียบ ๆ และดูลึกลับ แต่มักสร้างแรงบันดาลใจและยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย

“ผู้ไกล่เกลี่ย”

INFP (-A/-T)
นักกวี ใจดี และเห็นใจผู้อื่น มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือเพื่อสร้างสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม

“ตัวเอก”

ENFJ (-A/-T)
มีเสน่ห์และเป็นผู้นำที่มักสร้างแรงบันดาลใจ สามารถจับใจผู้ฟังได้เสมอ

“นักรณรงค์”

ENFP (-A/-T)
มีความกระตือรือร้น มีความคิดสร้างสรรค์ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นคนที่สามารถหาเหตุผลให้ยิ้มได้เสมอ

ผู้เฝ้ายาม

“นักคำนวณ”

ISTJ (-A/-T)
อยู่กับความเป็นจริง และเป็นคนชอบเสาะหาข้อเท็จจริง ไม่ยอมให้มีข้อสงสัยเหลืออยู่

“ผู้ตั้งรับ”

ISFJ (-A/-T)
มีความละเอียดอ่อน และเป็นผู้ปกป้องที่ดี มักพร้อมที่จะปกป้องคนที่รักเสมอ

“ผู้บริหาร”

ESTJ (-A/-T)
เป็นนักบริหารที่ดี มีความโดดเด่นเรื่องการบริหารเรื่องต่าง ๆ หรือบุคคลากร

“ผู้ให้คำปรึกษา”

ESFJ (-A/-T)
มีความเป็นห่วงเป็นใยมากเป็นพิเศษ มีมนุษย์สัมพันธ์และเป็นที่รักของผู้คน มักกระตือรือร้นเสนอความช่วยเหลือผู้อื่น

นักสำรวจ

“ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ”

ISTP (-A/-T)
กล้าหาญและเป็นนักทดลองที่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง เก่งกาจในการใช้เครื่องมือทุกชนิด

“นักผจญภัย”

ISFP (-A/-T)
มีความยืดหยุ่นสูง และเป็นศิลปินทรงเสน่ห์ มักพร้อมสำรวจและทดลองสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

“ผู้ประกอบการ”

ESTP (-A/-T)
ฉลาด กระฉับกระเฉง และเข้าใจผู้อื่นได้เป็นอย่างดี มีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบสุดโต่ง

“ผู้มอบความบันเทิง”

ESFP (-A/-T)
ใช้สัญชาตญาณ กระฉับกระเฉง และ กระตือรือร้น ไม่มีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นในชีวิต