ผู้ตั้งรับ บุคคลิกภาพ

ISFJ-A / ISFJ-T

“ผู้ตั้งรับ” บุคคลิกภาพ

ความรักเบ่งบานได้ด้วยการแบ่งปัน คุณจะยิ่งมีเพิ่มขึ้นสำหรับตัวเองด้วยการมอบให้กับผู้อื่น

Brian Tracy

บุคลิกภาพแบบผู้ตั้งรับนั้นค่อนข้างมีเอกลักษณ์ เพราะคุณลักษณะส่วนใหญ่นั้นค่อนข้างเฉพาะตัว แม้ว่าจะมีความเมตตา ผู้ตั้งรับอาจโหดเหี้ยมเมื่อต้องปกป้องครอบครัวหรือเพื่อนฝูง และแม้ว่าจะเป็นคนเงียบ ๆ และสงวนท่าที พวกเขามักเป็นคนที่เข้าสังคมได้ดีและเป็นมิตร และแม้ว่าจะชอบความปลอดภัยและความมั่นคง บุคลิกภาพประเภทนี้เปิดกว้างกับการเปลี่ยนแปลง ตราบใดที่รู้สึกว่ามีคนเข้าใจและได้รับความเคารพ ด้วยหลากหลายคุณลักษณะ คนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้ตั้งรับอาจมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้จุดแข็งใดมานิยามความเป็นตัวเอง

ผู้ตั้งรับนั้นเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง มีความเมตตาอย่างมาก และทุ่มเทกับงานและคนที่พวกเขาเชื่อถือด้วยความกระตือรือร้นและความใจกว้าง

แทบไม่มีบุคลิกภาพประเภทใดที่จะมีสัดส่วนใจจำนวนประชากรมากเท่านี้แล้ว โดยนับเป็น 13% ของประชากรทั้งหมด เมื่อรวมเอาการมีขนบธรรมเนียมที่ดีเข้ากับความต้องการทำความดี ผู้ตั้งรับมักถูกพบเห็นในงานที่ต้องมีเรื่องราวอยู่เบื้องหลัง เช่น หมอ นักวิชาการ และนักสังคมสงเคราะห์

“ผู้ตั้งรับ” บุคคลิกภาพ (ISFJ-A / ISFJ-T)

บุคลิกภาพแบบผู้ตั้งรับ โดยเฉพาะคนที่ระมัดระวังตัวนั้น มักมีความพิถีพิถันอย่างมากจนเกือบนิยมความสมบูรณ์แบบ และแม้ว่าจะผลัดวันประกันพรุ่งบ้าง ก็ยังสามารถวางใจว่าพวกเขาจะสามารถทำงานได้สำเร็จตามเวลาที่กำหนด ผู้ตั้งรับถือเอาหน้าที่รับผิดชอบเป็นเรื่องส่วนตัว สามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อให้เกินความคาดหมายและทำให้ผู้อื่นมีความสุข ทั้งที่ทำงานและที่บ้าน

ต้องเห็นด้วยตาตัวเองแล้วถึงจะเชื่อ

ความท้าทายของคนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้ตั้งรับคือต้องแน่ใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำจะถูกเล็งเห็น พวกเขามีแนวโน้มที่จะถ่อมตนเมื่อเป็นเรื่องความสำเร็จ ในขณะที่ความใจดีนั้นเป็นที่น่าเคารพ แต่คนที่โหดร้ายกว่าหรือเห็นแก่ตัวมากกว่ามักตักตวงผลประโยชน์จากความทุ่มเทและความถ่อมตนของผู้ตั้งรับด้วยการผลักงานไปให้ทำและไม่ให้เครดิตใด ๆ ผู้ตั้งรับจำเป็นต้องรู้ว่าเวลาไหนควรปฏิเสธและยืนหยัดเพื่อนตัวเองหากต้องการรักษาความมั่นใจและความกระตือรือร้นของตนเองไว้

สามารถเข้าสังคมได้อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะแปลกสำหรับบุคลิกภาพในหมวดชอบเก็บตัว ผู้ตั้งรับใช้ความจำที่ดีเยี่ยมไม่ใช่เพื่อจดจำข้อมูลแต่เพื่อจดจำบุคคลและรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตของพวกเขา ถ้าเป็นเรื่องของการให้ ผู้ตั้งรับนั้นโดดเด่นอย่างมาก พวกเขาสามารถใช้จินตนาการและประสาทสัมผัสเพื่อแสดงออกถึงความใจกว้างในวิธีที่จับใจผู้ที่ได้รับเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่เพื่อนร่วมงานมักจะได้รับการปฏิบัติจากคนที่ผู้ตั้งรับนับเป็นเพื่อนสนิทจะสัมผัสสิ่งเหล่านี้ได้ แต่ภายในครอบครัวของพวกเขานั้น การแสดงออกทางความรักนั้นเข้มข้นยิ่งกว่า

หากฉันสามารถปกป้องเธอได้ ฉันจะทำ

บุคลิกภาพแบบผู้ตั้งรับนั้นเป็นแบบที่น่าอัศจรรย์ จะไม่ยอมหยุดนิ่งจนกว่าเป้าหมายที่ควรค่าจะบรรลุผลสำเร็จ ความสามารถของผู้ตั้งรับในการเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นนั้นเป็นที่หนึ่งในหมู่คนชอบเก็บตัว และความสุขที่พวกเขาได้รับจากการเชื่อมสัมพันธ์เหล่านั้นและสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องทำให้เป็นเหมือนของขวัญให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้อง พวกเขาอาจไม่มีทางรู้สึกสบายใจเมื่อต้องเป็นที่สนใจ และอาจรู้สึกผิดว่าเอาเครดิตจากคนทั้งทีมหากต้องไปทำเช่นนั้น แต่หากทำให้แน่ใจว่าผลงานของเขาจะได้รับความสนใจ ผู้ตั้งรับจะพึงพอใจกับสิ่งที่ทำในระดับที่บุลิกภาพในแบบอื่น ๆ ได้เพียงแต่ฝันถึง

ผู้ตั้งรับที่คุณอาจรู้จัก