แบบทดสอบบุคคลิกภาพฟรี

NERIS Type Explorer®
ใช้เวลาไม่เกิน 12 นาที
ตอบอย่างตรงไปตรงมาแม้คุณจะไม่ชอบคำตอบแบบนั้น
พยายามอย่าตอบแบบ “กลาง ๆ”
0
คุณรู้สึกว่าเป็นเรื่องยากที่จะแนะนำตัวกับผู้อื่น
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักจมอยู่ในความคิดจนละเลยหรือหลงลืมสิ่งรอบตัว
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณพยายามตอบอีเมลเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่ชอบให้กล่องจดหมายเข้ายุ่งเหยิง
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณพบว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะผ่อนคลายและมีสมาธิภายใต้ความกดดัน
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักไม่ค่อยเป็นคนเริ่มต้นการสนทนา
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณแทบจะไม่ลงมือทำอะไรที่อยู่นอกเหนือความสงสัยใคร่รู้
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณรู้สึกเหนือกว่าผู้อื่น
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
ความเป็นระเบียบสำคัญกับคุณมากกว่าความสามารถในการปรับเปลี่ยน
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักมีแรงจูงใจและกระตือรือร้นอยู่เสมอ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
การชนะการโต้แย้งสำคัญกับคุณมากกว่าการระวังไม่ให้ผู้อื่นหงุดหงิด
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักรู้สึกว่าคุณต้องอธิบายการกระทำของตัวเองให้ผู้อื่นเข้าใจ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
บ้านและบริเวณทำงานของคุณนั้นสงบและเป็นระเบียบ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณไม่กังวลใจในการตกเป็นจุดสนใจของคนอื่นๆ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณคิดว่าตัวเองเน้นการทำได้จริงมากกว่าความคิดสร้างสรรค์
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
แทบไม่เคยมีใครทำให้คุณอารมณ์เสียได้
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักวางแผนการเดินทางของอย่างรอบคอบ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
บ่อยครั้งเป็นเรื่องยากที่คุณจะเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
อารมณ์ของคุณเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
ในการพูดคุย ข้อเท็จจริงควรมีความสำคัญกว่าความรู้สึกผู้อื่น
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณแทบไม่ได้กังวลเลยว่าการกระทำของคุณส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
สไตล์การทำงานของคุณนั้นจะมีความกระตือรือร้นเป็นช่วง ๆ มากกว่าการดำเนินตามแบบแผนและเป็นไปอย่างมีระบบ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักอิจฉาผู้อื่น
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
หนังสือหรือวิดีโอเกมส์ที่น่าสนใจนั้นมักจะดีกว่าการเข้าร่วมงานสังคม
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
การมีความสามารถในการวางแผนและทำตามแผนนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงานทุกโครงการ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณแทบไม่เคยหลงไหลไปกับเรื่องแฟนตาซีหรือแนวคิดใด ๆ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักพบว่าตัวเองจมอยู่กับความคิดเมื่อเดินอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
หากมีใครที่ตอบอีเมลคุณช้า คุณจะเริ่มคิดว่าคุณพูดอะไรผิดไปหรือไม่
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
ในฐานะผู้ปกครอง คุณอยากเห็นลูกเติบโตเป็นเด็กจิตใจดีมากกว่าเด็กฉลาด
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณไม่ยอมให้ผู้อื่นมีผลกับการกระทำของคุณ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
ความฝันของคุณมักอยู่ในโลกและสถานการณ์ความเป็นจริง
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังคมต่าง ๆ ในที่ทำงานใหม่ได้ในเวลาไม่นาน
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณเป็นคนทำอะไรตามสถานการณ์มากกว่าเป็นนักวางแผนที่รอบคอบ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
อารมณ์ควบคุมคุณมากกว่าที่คุณควบคุมอารมณ์
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณสนุกสนานกับการไปร่วมงานสังคมที่ต้องมีกิจกรรมการแต่งกายหรือบทบาทสมมติ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักใช้เวลาศึกษาแนวความคิดที่ยังไม่เป็นจริงหรือยังไม่ดำเนินการได้แต่มีความน่าสนใจ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักจะทำตามสัญชาตญาณมากกว่าวางแผนอย่างละเอียด
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณดูเป็นคนเก็บตัวและเงียบ ๆ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
หากคุณมีธุรกิจ คุณพบว่าเป็นเรื่องยากที่ต้องเลิกจ้างพนักงานที่มีความจงรักภักดีแต่ทำงานได้ไม่ดี
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักหาเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงคงอยู่ได้
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
ตรรกะมักสำคัญกว่าจิตใจเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญ ๆ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
การมีทางเลือกหลายทางนั้นสำคัญกว่ามีรายการสิ่งที่ต้องทำ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
หากเพื่อของคุณกำลังเศร้า คุณมักจะปลอบประโลมมากกว่าเสนอทางออกในการแก้ปัญหา
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณแทบไม่เคยรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเลย
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณคิดว่าการการวางแผนส่วนตัวและทำตามแผนนั้นเป็นเรื่องไม่ยาก
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
การเป็นคนที่ถูกต้องนั้นสำคัญกว่าการเป็นคนที่ให้ความร่วมมือดีเมื่อต้องทำงานร่วมกับผู้อื่น
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณคิดว่าความคิดเห็นของผู้อื่นนั้นควรได้รับความเคารพไม่ว่าความคิดเห็นนั้นจะรองรับกับข้อเท็จจริงหรือไม่ก็ตาม
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณรู้สึกกระตือรือร้นขึ้นเมื่อใช้เวลาอยู่กับกลุ่มคน
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักหาของไม่เจอ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณคิดว่าตัวเองเป็นคนมั่นคงทางอารมณ์
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
จิตใจของคุณมักจะว้าวุ่นเมื่อมีแนวคิดหรือแผนการที่ยังไม่รู้จัก
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณไม่เรียกตัวเองว่าคนช่างฝัน
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักพบกว่าเป็นเรื่องยากที่จะผ่อนคลายเมื่อต้องพูดต่อหน้าคนจำนวนมาก
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
โดยทั่วไปแล้ว คุณพึ่งพาประสบการณ์มากกว่าจินตนาการของตัวเอง
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณกังวลมากเกินไปว่าคนอื่นคิดอย่างไร
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
หากห้องมีคนอยู่เต็ม คุณมักยืนติดกำแพงและหลีกเลี่ยงการเป็นจุดสนใจ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมีแนวโน้มที่จะผลัดวันประกันพรุ่งจนแทบไม่เหลือเวลาให้ทำอะไรอย่างเพียงพอ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักว้าวุ่นเมื่อต้องอยู่ในสถานการณ์ที่เคร่งเครียด
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คณเชื่อว่าการเป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่นนั้นดีกว่าการเป็นผู้มีอำนาจ
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณสนใจในเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนและมีความคลุมเครือเสมอ เช่น หนังสือ ศิลปะ หรือ ภาพยนต์
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย
คุณมักเป็นผู้ริเริ่มเสมอ ในสถานการณ์ทางสังคม
ฉันเห็นด้วย
ฉันไม่เห็นด้วย