ผู้บัญชาการ บุคคลิกภาพ

ENTJ-A / ENTJ-T

“ผู้บัญชาการ” บุคคลิกภาพ

เวลาคุณมีจำกัด อย่าเสียไปกับการใช้ชีวิตของคนอื่น อย่าติดกับดักความเชื่อ ซึ่งคือการใช้ชีวิตตามผลลัพธ์ความคิดของคนอื่น อย่าให้เสียงที่มาจากความเห็นภายนอกรบกวนเสียงภายในใจของตัวเอง และสำคัญที่สุดคือ จงมีความกล้าที่จะทำตามหัวใจและสัญชาตญานของตัวเอง สิ่งเหล่านั้นรู้ดีว่าแท้จริงแล้วคุณต้องการอะไร สิ่งอื่นใดนั้นไม่มีวันสำคัญเท่า

Steve Jobs

ผู้บัญชาการนั้นเป็นผู้นำโดยแต่กำเนิด คนที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้นั้นมีเสน่ห์และความมั่นใจเป็นพรสวรรค์ และแสดงอำนาจที่ชักจูงฝูงชนให้มาช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายที่มีร่วมกันให้สำเร็จ สิ่งที่ต่างกับบุคลิกภาพแบบตัวเองที่อยู่ขั้วตรงข้ามนั้นคือ ผู้บัญชาการนั้นมีความเป็นเหตุเป็นผลที่เฉียบขาด ใช้การขับเคลื่อนของตัวเอง ความมุ่งมั่น และปัญญาที่เฉียบแหลมในการบรรลุเป้าหมายใด ๆ ก็ตามที่ตั้งให้กับตนเอง บางทีก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีคนประเภทนี้เพียง 3% ของประชากรทั้งหมด ไม่อย่างนั้นอาจมากเกินไปที่บุคลิกภาพแบบที่เขินอายและอ่อนไหวกว่าจะรับมือ แต่เราต้องขอบคุณผู้บัญชาการที่เป็นผู้สร้างธุรกิจและสถาบันจำนวนมากที่เราใช้ประโยชน์อยู่ทุกวันนี้

ความสุขนั้นอยู่ในความสำเร็จ

หากมีสิ่งใดที่ผู้บัญชาการจะรักแล้วนั้น นั่นคือความท้าทายที่ดี ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ พวกเขาเชื่อมั่นอย่างมากว่าหากมีเวลาและทรัพยากรที่มากพอ พวกเขาจะบรรลุเป้าหมายใด ๆ ก็ได้ คุณสมบัตินี้ทำให้คนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการเป็นผู้ประกอบการที่ดี ความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์และจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เป็นเวลานานในขณะที่ปฏิบัติตามแผนด้วยความมุ่งมั่นและแม่นยำทำให้พวกเขากลายเป็นผู้นำทางธุรกิจชั้นเลิศ ความมุ่งมั่นนี้เป็นคุณลักษณะที่ทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จ ผู้บัญชาการขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายของพวกเขาด้วยพลังแห่งศรัทธา และทักษะทางสังคมของพวกเขาทำให้เห็นว่า พวกเขาสามารถผลักดันผู้อื่นให้ไปในทิศทางเดียวกันกับเขา เพื่อบรรลุเป้าหมายไปพร้อมกันได้ด้วย

“ผู้บัญชาการ” บุคคลิกภาพ (ENTJ-A / ENTJ-T)

บนโต๊ะเจรจา ในบรรยากาศองค์กรหรือร้านขายรถ ผู้บัญชาการจะเข้าควบคุม ไม่ลดละ และเด็ดขาด สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาใจดำหรือร้ายกาจ แต่เป็นเพราะบุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการชื่นชอบความท้าทายอย่างแท้จริง การต่อสู้ทางปัญญา การสนทนาที่หลักแหลมที่เกิดจากสภาพแวดล้อมเช่นนี้ และหากอีกฝ่ายไม่สามารถตามได้ทัน ก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผู้บัญชาการจะยอมละทิ้งความเชื่อของตัวเองและชัยชนะไป

สิ่งที่อยู่ในความคิดลึก ๆ ของผู้บัญชาการอาจเป็นว่า “ฉันไม่สนใจว่าคุณจะเรียกฉันว่าไ****คนไม่มีหัวใจตราบใดที่เป็นไ****คนไม่มีหัวใจที่ทำงานสำเร็จ”

หากมีใครที่ผู้บัญชาการจะให้ความเคารพ นั่นต้องเป็นคนที่สามารถต่อกรกับพวกเขาในเชิงความฉลาดได้ คนที่สามารถมีคุณสมบัติทั้งความแม่นยำและคุณภาพได้เทียบเท่ากับพวกเขาเอง บุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการมีทักษะเฉพาะในการเล็งเห็นศักยภาพในตัวผู้อื่น และนี่ช่วยเรื่องการสร้างทีม (เพราะไม่มีใคร ไม่ว่าจะเก่งแค่ไหน สามารถทำทุกสิ่งอย่างได้เพียงลำพัง) เพื่อช่วยให้ผู้บัญชาการไม่ต้องแสดงออกถึงความยโสและการถ่อมตัวมากเกินไป อย่างไรก็ตามพวกเขามีทักษะเฉพาะในการจี้จุดความล้มเหลวของผู้อื่นเช่นกัน ซึ่งอยู่ในระดับความไม่ใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น ซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้ผู้บัญชาการอาจประสบปัญหาได้

สั่งสมศาสตร์แห่งความสัมพันธ์ของมนุษย์

การแสดงออกทางอารมณ์นั้นไม่มากเท่าบุคลิกภาพประเภทอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มนักวิเคราะห์ แต่ด้วยความสามารถในการเข้าสังคมตามธรรมชาติ ผู้บัญชาการรักษาระยะห่างจากอารมณ์ของพวกเขาโดยเฉพาะต่อหน้าสาธารณะ และรู้สึกได้ว่าถูกรุมล้อมโดยฝูงชน โดยเฉพาะในสาขาอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผู้บัญชาการไม่สนใจความรู้สึกของคนที่ถูกมองว่าไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีความสามารถ หรือเกียจคร้าน สำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการ การแสดงออกทางอารมณ์นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนแอ และการทำเช่นนี้คือการสร้างศัตรูได้ง่าย ผู้บัญชาการมักจะจำได้เป็นอย่างดีว่าพวกเขาพึ่งพาการมีทีมทำงาน ไม่ใช่เพียงเพื่อบรรลุเป้าหมายเท่านั้น แต่เพื่อการยอมรับและข้อคิดเห็นของพวกเขา ผู้บัญชาการกลับมีความอ่อนไหวทางอารมณ์อยู่มากเลยทีเดียว

ผู้บัญชาการเป็นขุมพลังงานที่แท้จริง และพวกเขาถูกปลูกฝังภาพของการยิ่งใหญ่เกินกว่าชีวิต และบ่อยครั้งพวกเขาก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้จำเป็นต้องจำไว้ว่า ความมั่นคงของเขาไม่ได้มาจากการกระทำของเขาเพียงคนเดียว แต่มาจากทีมงาน และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญกับการช่วยเหลืองาน ความสามารถ และความต้องการที่แท้จริง โดยเฉพาะเมื่อมองจากมุมมองที่ใช้อารมณ์จากเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนในตัวเขา แม้ว่าพวกเขาจะเชื่อในความคิด “หลอกตัวเองจนกลายเป็นอย่างที่คิด” หากบุคลิกภาพแบบผู้บัญชาการสามารถรวมเอาการคิดโดยใช้อารมณ์แต่พอควรมาผสมกับจุดแข็งต่าง ๆ พวกเขาจะได้รับรางวัลเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและน่าชื่นใจ และความท้าทายต่อความสำเร็จจำนวนมาเท่าที่พวกเขาจะรับมือได้

ผู้บัญชาการที่คุณอาจรู้จัก