ตัวเอก บุคคลิกภาพ

ENFJ-A / ENFJ-T

“ตัวเอก” บุคคลิกภาพ

ทุกสิ่งที่คุณทำตอนนี้ส่งผลไปยังทุกคน ท่าทางของคุณสามารถบ่งบอกเรื่องราวภายในใจหรือส่งต่อความกังวล ลมหายใจของคุณอาจสร้างความรักหรือปนเปื้อนบรรยากาศในห้องให้หดหู่ สายตาของคุณสามารถปลุกความชื่นมื่นขึ้นมาได้ คำพูดของคุณสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับอิสรภาพ ทุกการกระทำของคุณสามารถเปิดหัวใจและจิตใจได้

David Deida

ตัวเอกนี้เกิดมาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติ เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและเสน่ห์ มีอยู่ประมาณ 2% ในประชากรทั้งหมด บุคลิกภาพนี้มักเป็นนักการเมือง โค้ช หรือครูของพวกเรา ทำหน้าที่ยื่นมือไปสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายและทำสิ่งดี ๆ ในโลกนี้ ด้วยความมั่นใจที่เป็นธรรมชาติซึ่งก่อให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่น ตัวเอกมีความภาคภูมิใจและพอใจเป็นอย่างมากเมื่อได้นำทางผู้อื่นให้พัฒนาตนเองหรือชุมชนของตนเอง

“ตัวเอก” บุคคลิกภาพ (ENFJ-A / ENFJ-T)

เชื่อมั่นในตัวคนอย่างสุดใจ

คนทั่วไปมักยินยอมกับบุคลิกภาพที่เข้มแข็ง และตัวเอกนี้แสดงออกถึงอำนาจ ความห่วงใย และการเห็นแก่ผู้อื่น ไม่กลัวที่จะลุกขึ้นพูดเมื่อรู้สึกว่าจำต้องพูดอะไรซักอย่างออกมา พวกเขาจะรู้สึกเป็นธรรมชาติและผ่อนคลายเมื่อต้องสื่อสารกับผู้อื่น โดยเฉพาะกับตัวบุคคล และด้วยความสามารถในการช่วยเหลือที่มีมาแต่กำเนิด บุคลิกภาพแบบตัวเอกนี้เข้าถึงทุกคนได้ผ่านข้อเท็จจริงและตรรกะหรืออารมณ์เพียงอย่างเดียว ตัวเอกสามารถเล็งเห็นแรงบันดาลใจของผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย และเล็งเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เชื่อมโยงกันได้ดี นอกจากนี้ยังสามารถรวบรวมแนวคิดและนำมาสื่อสารให้เป็นเป้าหมายร่วมกันได้ผ่านโวหารที่ติดตรึงในจิตใจ

ความสนใจที่ตัวเอกนี้มีต่อผู้อื่นนั้นเป็นความสัตย์จริง จนแทบจะมากเกินไป เมื่อคนที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้เชื่อใจใคร พวกเขาจะเข้าไปข้องเกี่ยวในปัญหาของบุคคลนั้นมากเกินไป มอบความไว้วางใจให้มากเกินไป โชคดีที่ความไว้วางใจนี้ดูจะเป็นส่วนช่วยเติมเต็ม เนื่องด้วยความไม่เห็นแก่ตัวและอำนาจของตัวเอกสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่พวกเขาแคร์จนกลายเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่หากไม่ระวังให้ดีก็อาจขยายการมองโลกในแง่ดีนี้มากเกินไป จนบางครั้งผลักดันผู้อื่นมากเกินกว่าที่พวกเขาเต็มใจจะทำ

ตัวเอกนี้เสี่ยงต่ออีกหนึ่งกับดักคือ พวกเขามีความสามารถสูงในการสะท้อนและวิเคราะห์ความรู้สึกของตัวเองได้เป็นอย่างดี แต่หากไปติดอยู่กับเรื่องของคนอื่นมากเกินไป พวกเขาจะอุปทานไปว่าตัวเองผิดปกติแล้วเห็นปัญหาของคนอื่นในตัวเอง และพยายามแก้ไขสิ่งผิดปกตินั้นทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ผิดปกติแต่อย่างใด หากบุคลิกภาพนี้มีมากถึงจุดที่ถูกรั้งไว้ด้วยข้อจำกัดของผู้อื่น อาจขัดขวางความสามารถของตัวเองที่จะมองเห็นทางเลือกในอดีตหรือให้ความช่วยเหลือใด ๆ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น สำคัญอย่างยิ่งสำหรับตัวเองที่ต้องถอยออกมาและใช้ความสามารถในการสะท้อนตนเองเพื่อแยกแยะระหว่างสิ่งที่รู้สึกจริง ๆ กับสิ่งที่เป็นปัญหาที่จำเป็นต้องมองจากมุมมองอื่น

การดิ้นรนไม่ควรเป็นอุปสรรคไม่ให้เราสนับสนุนสิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าถูกต้อง

ตัวเอกนั้นจริงใจ ใส่ใจคนที่พูดจริงทำจริง และไม่มีอะไรจะทำให้มีความสุขได้มากกว่าการเป็นผู้นำแรงใจ ความสามัคคี และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานด้วยความกระตือรือร้นที่ดูเหมือนติดต่อกันได้

คนที่มีบุคลิกภาพแบบตัวเอกนี้เป็นคนที่เห็นแก่ผู้อื่น จนบางครั้งมากเกินไปและไม่เกรงที่จะลงมือกระทำการใดเมื่อยืนหยัดเพื่อปวงชนหรือแนวคิดที่พวกเขาเชื่อมั่น ไม่น่าแปลกใจที่คนดังจำนวนมากที่เป็นตัวเอกนั้นเป็นนักการเมืองและผู้นำวัฒนธรรม รูปแบบบุคลิกภาพนี้ต้องการนำทางไปสู่อนาคตที่ดีกว่า ไม่ว่าจะนำประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองหรือทีมซอฟต์บอลในลีคเล็ก ๆ ไปสู่ชัยชนะที่ได้มาอย่างยากลำบาก

ตัวเอกที่คุณอาจรู้จัก