ผู้ไกล่เกลี่ย บุคคลิกภาพ

INFP-A / INFP-T

“ผู้ไกล่เกลี่ย” บุคคลิกภาพ

บุคลิกภาพแบบผู้ไกล่เกลี่ยนั้นเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์อย่างแท้จริง มักจะมองหาร่องรอยเล็กน้อยของความดีในคนไม่ดีหรือสถานการณ์ย่ำแย่ มองหาทางที่จะทำให้ดีขึ้น แม้ว่าจะถูกมองว่าเป็นคนสุขุม เก็บตัว หรือเขินอาย ผู้ไกล่เกลี่ยมีไฟและความมุ่งมั่นภายในใจที่พร้อมเปล่งออกมาเสมอ มีประชากรเพียง 4% เท่านั้นที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ย และมีความเสี่ยงที่จะถูกเข้าใจผิดอยู่มาก แต่พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่คนอยากใช้เวลาด้วย ความปรองดองที่รู้สึกได้จะเป็นเหมือนกับน้ำพุแห่งความชื่นมื่นและสร้างแรงบันดาลใจ

“ผู้ไกล่เกลี่ย” บุคคลิกภาพ (INFP-A / INFP-T)

ผู้ไกล่เกลี่ยนั้นมีหลักการนำทางมากกว่าเหตุผล ความตื่นเต้น หรือการปฏิบัติได้จริง เมื่อตั้งมั่นจะเดินหน้าแล้ว พวกเขาจะมุ่งไปยังเกียรติยศ ความสง่างาม จริยธรรม และความดีงาม ผู้ไกล่เกลี่ยจะถูกชักนำด้วยความบริสุทธิ์ของเจตนารมย์ของพวกเขา ไม่ใช่ด้วยรางวัลหรือการลงโทษ คนที่มีบุคลิกภาพแบบผู้ไกล่เกลี่ยภาคภูมิใจกับความสามารถนี้ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะเข้าใจแรงผลักดันที่อยู่เบื้อหลังความรู้สึกเหล่านั้นและอาจนำไปสู่การปลีกวิเวกในที่สุด

สิ่งดีงามทั้งหลายใช่ต้องใสสุกสว่าง คนเดินเตร่เหงาใช่ว่าจะหลงทาง ความแก่เก่าใช่ว่าต้องเหี่ยวเฉา รากแท้จริงหยั่งลึกเกินสิ่งใดกล้ำกราย

J. R. R. Tolkien

เรารู้ว่าเราเป็นใครแต่ไม่รู้ว่าอาจเป็นอะไรอื่นได้อีก

ในช่วงเวลาที่ดีที่สุด คุณลักษณะทั้งหลายจะทำให้ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบผู้ไกล่เกลี่ยสามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างถ่องแท้ พูดเปรียบเปรยได้อย่างง่ายดาย และมีความเข้าใจและสร้างสัญลักษณ์เพื่อแบ่งปันแนวคิดของตนเอง จุดแข็งของการสื่อสารได้อย่างลึกซึ้งทำให้พวกเขาทำงานด้านครีเอทีฟได้ดี และเป็นเรื่องไม่น่าแปลกใจว่าคนดังที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยนั้นจะเป็นนักกวี นักเขียน และนักแสดง การเข้าใจตัวเองและรู้ว่าควรอยู่ ณ ที่ใดบนโลกนี้นั้นสำคัญกับบุคลิกภาพแบบผู้ไกล่เกลี่ย และพวกเขาสำรวจแนวคิดเหล่านี้ด้วยการนำเอาตนเองมาใส่อยู่ในผลงาน

ผู้ไกล่เกลี่ยมีความสามารถในการแสดงออก เผยความสง่างาม และเผยความลับผ่านการเปรียบเปรยและตัวละครที่สมมติขึ้นมา

ความสามารถทางภาษาของผู้ไกล่เกลี่ยไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ภาษาแม่เท่านั้น พวกเขาถือว่ามีพรสวรรค์ในการเรียนรู้ภาษาที่สอง (หรือสาม!) พรสวรรค์ในการสื่อสารของพวกเขาถูกนำไปใช้กับความต้องการสร้างความปรองดองของเหล่าผู้ไกล่เกลี่ยได้เป็นอย่างดี โดยช่วยให้มีแรงขับเคลื่อนไปข้างหน้าเพื่อค้นหาความหมายที่แท้จริง

รับฟังทุกคนและเลือกพูดกับบางคน

สิ่งที่ต่างกับบุคลิกภาพอื่น ๆ คือ ผู้ไกล่เกลี่ยจะมุ่งเน้นความสนใจของตัวเองไปยังแค่คนสองสามคน ความคิดที่ควรค่าหนึ่งความคิด หากมีเรื่องประปรายมากเกินไปก็จะหมดพลัง หรืออาจปฏิเสธโลกและถูกความเลวร้ายที่พวกเขาไม่สามารถแก้ไขได้ในโลกนี้กลืนกิน เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับเพื่อน ๆ ของผู้ไกล่เกลี่ย ที่จะมาหาเพื่อพึ่งพาภายนอกที่ดูสดใส

หากไม่ระวัง ผู้ไกล่เกลี่ยอาจสูญเสียตัวตนไปกับการตามหาสิ่งดีงามโดยละเลยสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ผู้ไกล่เกลี่ยมักตกอยู่ในห้วงความคิด ชื่นชอบพิจารณาความเป็นไปได้และแนวคิดปรัญชามากกว่าบุคลิกภาพประเภทอื่น ๆ สิ่งที่อาจมองข้ามไปคือ บุคลิกภาพแบบผู้ไกล่เกลี่ยอาจหายหน้าหายตา ล่าถอยเข้าไปอยู่ในโหมด “จำศีล” และอาจต้องใช้พลังงานจำนวนมากจากเพื่อนหรือคนรักในการจะนำพวกเขากลับมาสู่โลกแห่งความจริง

โชคดีเฉกเช่นกับดอกไม้ในฤดูใบไม้ผลิ ความรัก ความคิดสร้างสรรค์ ความไม่เห็นแก่ตัว และความเชื่อมั่นในอุดมคติมักจะกลับมาหาพวกเขาเสมอ เป็นการให้รางวัลกับพวกเขาและคนที่พวกเขารัก อาจไม่ได้มาอย่างมีเหตุผลหรืออรรถประโยชน์ แต่ด้วยมุมมองต่อโลกที่สร้างแรงบันดาลใจ ความรักใคร่ ความเมตตา และความสง่างามในทุกที่ที่พวกเขาไป

ผู้ไกล่เกลี่ยที่คุณอาจรู้จัก