ผู้สนับสนุน INFJ บุคคลิกภาพ

ผู้สนับสนุน INFJ บุคคลิกภาพ

“ปฏิบัติต่อผู้อื่นราวกับว่าพวกเขาเป็นในสิ่งที่พวกเขาควรจะเป็น และคุณช่วยให้พวกเขาได้เป็นในสิ่งที่พวกเขาสามารถเป็นได้”

Johann Wolfgang Von Goethe

ผู้สนับสนุน (Advocate) (INFJ) อาจเป็นประเภทบุคลิกภาพที่หายากที่สุด แต่พวกเขาทิ้งร่องรอยไว้บนโลกอย่างแน่นอน พวกเขามีอุดมการณ์และมีหลักการ พวกเขาไม่พอใจที่จะเพียงใช้ชีวิตไปวัน ๆ พวกเขาต้องการยืนหยัดและสร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นกับโลกใบนี้ สำหรับบุคลิกแบบผู้สนับสนุนนี้ ความสำเร็จไม่ได้มาจากเงินหรือสถานะ แต่มาจากการแสวงหาการเติมต็ม การช่วยเหลือผู้อื่น และการเป็นพลังแห่งความดีในโลก

แม้ว่าพวกเขาจะมีเป้าหมายและความทะเยอทะยานสูงส่ง แต่ผู้สนับสนุนก็ไม่ควรถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพวกเพ้อฝัน คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องความซื่อสัตย์ และพวกเขาจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทำในสิ่งที่รู้ว่าถูกต้อง พวกเขาดำเนินชีวิตด้วยจิตสำนึกที่ชัดเจนในคุณค่าของตนเอง และมีเป้าหมายที่จะไม่ลืมสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง ไม่ใช่ตามคนอื่นหรือสังคมโดยรวม แต่ตามสติปัญญาและสัญชาตญาณของพวกเขาเอง

ผู้แนะนำ (INFJ) บุคคลิกภาพ

แสวงหาวัตถุประสงค์

ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะบุคลิกภาพของพวกเขานั้นหายากมาก ผู้ที่มีบุคลิกภาพเป็นผู้สนับสนุนนั้นมักจะมีความรู้สึกว่าตนแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ด้วยชีวิตที่มีความปรารถนาอันแรงกล้าและลึกล้ำในการค้นหาเป้าหมายในชีวิต พวกเขามักไม่เข้ากับคนรอบข้างได้ง่ายเสมอไป นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้สนับสนุนนั้นไม่สามารถยอมรับทางสังคมหรือความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดได้ เพียงแต่บางครั้งพวกเขารู้สึกว่าผู้คนเข้าใจผิดพวกเขา หรือพวกเขารู้สึกขัดแย้งกับโลก

โชคดีที่ความรู้สึกขัดแย้งกับโลกนี้ไม่ได้ลดทอนความมุ่งมั่นของผู้สนับสนุนในการทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น ผู้สนับสนุนมักยอมรับความอยุติธรรมไม่ได้ และมักเห็นแก่ประโยชน์รวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว พวกเขามักรู้สึกมักถูกเรียกขานให้ใช้จุดแข็งของตน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ และความละเอียดอ่อน เพื่อยกระดับผู้อื่นและเผื่อแผ่ความเมตตา

ไม่มีอะไรจะจุดประกายผู้สนับสนุนได้ดีเท่ากับการช่วยหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้อื่นให้ดีขึ้น

ผู้ให้การสนับสนุนหลายคนมองว่าการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นภารกิจในชีวิต และมักจะมองหาวิธีที่จะเข้ามามีส่วนร่วมและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง นอกจากนี้ คนที่มีบุคลิกภาพประเภทนี้ยังปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาที่ลึกยิ่งขึ้นของสังคมด้วยความหวังว่าความไม่ยุติธรรมและความยากลำบากจะหมดไป อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง ผู้สนับสนุนอาจมุ่งความสนใจไปที่อุดมคติของตนมากเกินไปจนไม่ได้ดูแลตัวเองอย่างเพียงพอ ซึ่งนั่นมักเป็นรูปแบบที่นำไปสู่ความเครียดและความเหนื่อยหน่ายหมดไฟได้

การสานสัมพันธ์กับผู้อื่น (และตัวเอง)

ผู้สนับสนุนอาจเป็นคนเก็บตัว แต่พวกเขาจะให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและแท้จริงกับผู้อื่น มีเพียงไม่กี่สิ่งที่ทำให้บุคลิกภาพประเภทนี้มีความสุขได้มากเท่ากับการรู้จักคนคนหนึ่งและคนคนนั้นก็รู้จักตัวตนของพวกเขาอย่างแท้จริงด้วย ผู้สนับสนุนชอบการสนทนาที่มีความหมายมากกว่าการพูดคุยเล็ก ๆ น้อย ๆ พวกเขามักจะสื่อสารด้วยวิธีที่อบอุ่นและละเอียดอ่อน ความซื่อสัตย์และความหยั่งรู้ทางอารมณ์ที่บุคลิกภาพประเภทนี้มี สามารถสร้างความประทับใจอันทรงพลังให้กับผู้คนรอบข้างได้

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่แสดงออกอย่างแท้จริงกับเพียงไม่กี่คน ก็สามารถเติมเต็มหัวใจของผู้สนับสนุนได้แล้ว

ด้วยบุคลิกที่เป็นคนคิดถึงผู้อื่นและเห็นอกเห็นใจ ทำให้ผู้สนับสนุนทุ่มเทพลังงานและความเอาใจใส่อย่างมากในความสัมพันธ์ของพวกเขา แต่นี่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขารู้สึกเหมือนได้รับความชื่นชมเป็นสิ่งตอบแทนเสมอไป ผู้สนับสนุนมักทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่และระมัดระวัง และอาจทำให้พวกเขาหงุดหงิดเมื่อคนอื่น ๆ ไม่เห็นถึงเจตนาที่ดีนั้น ผลก็คือ แม้แต่คำวิจารณ์ที่สร้างสรรค์ก็อาจกระทบจิตใจหรือทำร้ายบุคลิกเหล่านี้อย่างไม่น่าเชื่อ

ภารกิจส่วนตัว

ผู้สนับสนุนหลายคนรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเป็นภารกิจที่พวกเขาถูกส่งมายังโลกนี้เพื่อให้สำเร็จลุล่วง สำหรับคนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้ หนึ่งในแง่มุมที่คุ้มค่าที่สุดในชีวิตคือการแสวงหาจุดประสงค์นี้ และเมื่อพวกเขาค้นพบแล้ว ก็จะพยายามทำโดยยึดหลักความยุติธรรม

เมื่อผู้สนับสนุนพบกับความไม่เท่าเทียมหรือความไม่ยุติธรรม พวกเขาแทบจะไม่ยอมแพ้ แต่จะใช้สัญชาตญาณของตัวเองและความเห็นอกเห็นใจเพื่อหาทางแก้ไข และด้วยความสามารถที่มีมาแต่กำเนิดในการสร้างความสมดุลระหว่างหัวใจกับสมอง ผู้สนับสนุนจึงมักเข้าไปแก้ไขความผิดของโลก ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม สิ่งที่บุคลิกภาพนี้ต้องจำไว้เสมอคือ ในขณะที่ยุ่งอยู่กับการดูแลคนอื่น ๆ พวกเขาจำเป็นต้องหยุดพักและดูแลตัวเองด้วย

ผู้สนับสนุนชื่อดัง