Komandant ENTJ ličnost

Komandant ENTJ ličnost

Tvoje vreme je ograničeno i zato ga nemoj traćiti živeći nečiji tuđi život. Ne robuj dogmama — što će reći, nemoj živeti onako kako drugi misle da treba da živiš. Ne dozvoli da šum tuđih mišljenja zagluši tvoj unutrašnji glas. I što je najvažnije, imaj hrabrosti da slediš svoje srce i svoj predosećaj. Oni na neki način već znaju šta ti zaista želiš da postaneš. Sve ostalo je manje bitno.

Steve Jobs

Osobe tipa Komandant rođene su da budu vođe. Ljudi koji pripadaju ovom tipu ličnosti u sebi otelovljuju harizmu i samopouzdanje, a svoj autoritet projektuju na način koji gomile ljudi privlači da se bore za ostvarenje zajedničkog cilja. Međutim, za razliku od svog senzitivnijeg parnjaka, Protagoniste, tip ličnosti Komandant odlikuje se često nemilosrdnim stepenom racionalnosti, koristeći svoju energiju, odlučnost i oštar um za postizanje svih postavljenih ciljeva. Možda je dobro to što ove osobe čine svega tri odsto populacije, jer bi u suprotnom preovladali nad bojažljivijim i osetljivijim tipovima ličnosti kojima pripada veći deo ostatka sveta – ipak, Komandanti su ti kojima moramo da zahvalimo za mnoga preduzeća i institucije koje inače svakodnevno uzimamo zdravo za gotovo.

Sreća leži u radosti postignuća

Ako postoji išta što osobe tipa Komandant vole to je dobar izazov, veliki ili mali svejedno, pri čemu čvrsto veruju da mogu da ostvare bilo koji cilj ako imaju dovoljno vremena i sredstava na raspolaganju. Zahvaljujući toj osobini osobe tipa Komandant su sjajni preduzetnici, a njihova sposobnost strateškog razmišljanja i dugotrajne usredsređenosti tokom odlučnog i preciznog izvršavanja svakog koraka svog plana čini ih moćnim poslovnim liderima. Ova odlučnost često samu sebe podstiče, jer osobe tipa Komandant svoje ciljeve ostvaruju čistom snagom volje čak i onda kada bi drugi možda odustali i krenuli dalje, dok im njihove društvene veštine omogućavaju da sve druge ljude povuku za sobom i da pri tom ostvare spektakularne rezultate.

“Komandant” ličnost (ENTJ-A / ENTJ-T)

Za pregovaračkim stolom, bilo u poslovnom okruženju ili pri kupovini automobila, Komandanti su dominantni, nepopustljivi i nepomirljivi. To nije zato što su sami po sebi bezdušni ili zli – već pre zbog toga što osobe tipa Komandant istinski uživaju u izazovu, u borbi intelekta, visprenosti koja proizilazi iz takvog okruženja, a ako druga strana ne može to da prati Komandant zbog toga sigurno neće odustati od svoje konačne pobede.

Osnovna misao koja se Komandantu mota po glavi mogla bi da glasi “Baš me briga što mi kažete da sam bezosećajno k****e , sve dok sam još uvek efikasno k****e”.

Ako postoji iko koga osobe tipa Komandant poštuju, to je neko ko može intelektualno da im parira, ko može da deluje sa jednakom preciznošću i kvalitetom kao što je njihov. Osobe tipa Komandant poseduju posebnu veštinu prepoznavanja talenta u drugima, što im pomaže kako prilikom formiranja timova (pošto niko, ma koliko da je briljantan, ne može sve sam da uradi), tako i kada Komandanta treba sprečiti da pokaže previše arogancije i snishodljivosti. Međutim, odlikuju se i posebnom veštinom ukazivanja ne tuđe propuste, što oni čine sa zastrašujućim stepenom bezosećajnosti, a to je momenat kada zaista počinju da zapadaju u probleme.

Negovanje nauke o ljudskim odnosima

Izražavanje emocija nije jača strana nijednog tipa ličnosti iz grupe Analitičara, ali zbog njihove druželjubive prirode, distanciranje od sopstvenih emocija je kod osoba tipa Komandant posebno očigledno i direktno utiče na mnogo širi spektar ljudi. Jedan Komandant će, naročito u profesionalnom okruženju, mirne duše smrviti osećanja onih koje smatra neefikasnim, nestručnim ili lenjim osobama. Za osobe tipa Komandant pokazivanje emocija je znak slabosti, a takvim pristupom se lako stiču neprijatelji, pa bi bilo dobro da Komandanti imaju na umu da u potpunosti zavise od tima koji funkcioniše, ne samo da bi postigli svoje ciljeve nego i radi potvrde sopstvenog kvaliteta i dobijanja povratnih informacija, što je nešto na šta su Komandanti, za divno čudo, vrlo osetljivi.

Osobe tipa Komandant su pravi izvori energije i neguju imidž natprosečnih ljudi – što oni često i jesu. Osobe ovog tipa treba, međutim, da imaju na umu da svoju reputaciju nisu stekli isključivo sopstvenim radom, već da za to treba da zahvale i timu koji ih podržava, te da je važno da priznaju doprinose, talente i potrebe članova tog tima, naročito u emotivnom smislu. Čak i ako moraju da zauzmu stav “foliraj sve dok ne uspeš”, ako su osobe tipa Komandant u stanju da emocionalno zdrav fokus kombinuju sa velikim brojem svojih prednosti, biće nagrađeni dubokim, zadovoljavajućim odnosima i svim izazovnim pobedama koje mogu da podnesu.

Poznate ličnosti tipa Komandant