Vodca

ENTJ osobnosť

Vodcovia sú odvážni, húževnatí a plní nápadov a vždy nájdu nejaké riešenie – alebo si ho vymyslia.

A scene representing the ENTJ personality type (Commander). Three ENTJs stand confidently in a forest setting, holding a pitchfork, tree saplings, and a watering can, with a dog at their feet. A fourth person, a female ENTJ, points towards a map of trees on an easel. In the background, there are numerous pine trees of varying sizes. The overall impression is one of leadership, determination, and a readiness to take charge in any situation.
E Extrovertný N Intuitívny T Logicky zameraný J Plánujúci

Vodca

Váš čas je obmedzený, tak ním neplytvajte na to, aby ste žili život niekoho iného. Nepodliehajte dogme, že máte žiť podľa toho, čo si myslia druhí. Nedopustite, aby v hluku cudzích názorov zanikol váš vlastný vnútorný hlas. A to najdôležitejšie: majte odvahu ísť za svojím srdcom a intuíciou. Pretože tie už nejako vedia, kým sa v skutočnosti chcete stať. Všetko ostatné je vedľajšie.

Steve Jobs

ENTJ sú rodení vodcovia. Ľudia s týmto typom osobnosti sú stelesnením darov charizmy a sebavedomia a svoju autoritu používajú ako zjednocovací prvok, spájajúci davy za spoločným cieľom. Na rozdiel od svojich zásadovo zameraných (F) náprotivkov, ENTJ sa často vyznačujú až nemilosrdnou hladinou racionality, používajúc svoju energiu, svoje odhodlanie a bystrú myseľ, aby dosiahli čokoľvek, čo si zaumienia. Zrejme je pre dobro veci, že tvoria len tri percentá populácie, inak by prevalcovali menej smelé a citlivejšie typy osobnosti, ktoré tvoria veľkú časť zvyšku sveta. Na druhej strane, ENTJ osobnostiam môžeme vďačiť za mnoho obchodov a služieb, ktoré považujeme za samozrejmosť.

Šťastie spočíva v radosti z úspechu

Ak existuje niečo, čo ENTJ milujú, je to poriadna výzva, malá či veľká, a pevne veria, že s dostatkom času a prostriedkov dokážu dosiahnuť akýkoľvek cieľ. Táto vlastnosť robí ľudí s ENTJ typom osobnosti brilantnými podnikateľmi. Silnými obchodnými lídrami sú tiež vďaka svojej schopnosti strategicky myslieť a držať sa dlhodobej predstavy, a pritom v každom kroku svojich plánov postupovať odhodlane a precízne. Ich odhodlanie sa často aj premení na skutočnosť, keďže ENTJ sú schopní pretlačiť svoje ciele priam silou vôle, keď by to iní už vzdali a posunuli sa ďalej. Vďaka svojej extrovertnej (E) povahe so sebou pravdepodobne potiahnu aj všetkých naokolo, pri čom sa dajú očakávať pozoruhodné výsledky.

Vodca (ENTJ) osobnosť

Za rokovacím stolom, či už vo firemnom prostredí alebo pri kúpe auta, sú ENTJ dominantní, neúprosní a nemilosrdní. Nie preto, že by boli bezcitní alebo zlomyseľní, ale skôr z dôvodu, že ENTJ osobnosti obľubujú výzvu, súboj dôvtipu, výmenu pohotových reakcií vznikajúcu v takýchto situáciách a keď druhá strana s nimi nedokáže držať krok, ENTJ nevidia dôvod, aby sa vzdali svojej vnútornej podstaty zvíťaziť.

Základná myšlienka, ktorá im prechádza hlavou, by mohla vyzerať napríklad takto: "Je mi jedno, či ma nazývate bezcitným darebákom, pokým som výkonným darebákom”.

Ak ENTJ niekoho rešpektujú, potom je to osoba, ktorá je schopná sa im intelektuálne vyrovnať a dokáže konať s takou presnosťou a kvalitou ako oni sami. ENTJ osobnosti majú mimoriadnu schopnosť všimnúť si nadanie druhých, čo im jednak pomáha pri tímbildingu (keďže nikto, nech je akokoľvek úžasný, nedokáže všetko urobiť sám) a jednak pomáha krotiť sa a neprejavovať sa príliš arogantne a povýšenecky. Zároveň ale majú špeciálnu schopnosť nahlas spomínať chyby ostatných až s mrazivým stupňom necitlivosti, čím si skutočne spôsobujú problémy.

Kultivovať umenie medziľudských vzťahov

Emocionálne prejavy nie sú silnou stránkou analytického (NT) typu. ENTJ sú navyše extroverti (E), takže ich odstup od svojich emócií je obzvlášť verejný a má tak priamy dopad na oveľa širší okruh ľudí. Hlavne v profesionálnom prostredí ENTJ jednoducho nehľadia na city ľudí, ktorí sa im zdajú málo výkonní, nekompetentní alebo leniví. ENTJ sa na citové prejavy pozerajú ako na prejavy slabosti a takýmto prístupom si ľahko vytvárajú nepriateľov. Mali by preto pamätať na to, že sú závislí od dobre fungujúceho tímu, ktorý im jednak pomáha realizovať ciele a jednak poskytuje spätnú väzbu. Na tej ENTJ až prekvapivo záleží, aj keď si to nemusia priznať, keďže by tým prejavili svoje pocity.

Z ENTJ srší energia a majú predstavu, že sú výnimoční – čo dosť často aj sú. Nemali by však zabúdať, že ich postavenie nie je len výsledkom ich vlastného úsilia, ale aj práce tímu, ktorý za nimi stojí, a že je dôležité oceniť svoju podpornú sieť hlavne z emocionálneho hľadiska, z pohľadu osobných prínosov, talentov a potrieb. Aj keby ENTJ iba predstierali citlivý prístup k ľuďom, aspoň kým si ho osvoja, a skombinovali ho so svojimi mnohými silnými stránkami, odmenou im budú hlboké, uspokojujúce vzťahy a všetky triumfy, ktoré im takýto prístup pomôže dosiahnuť.