Mediátor

INFP osobnosť

Mediátori sú ľudia plní poézie, láskavosti a altruizmu, vždy pripravení podporiť dobrú vec.

A scene depicting the Mediator personality type (INFP). A female Mediator sits with her back against a tree stump, writing in a notebook. She is being approached by a gentle deer and is surrounded by grass and flower sprouts emerging from the ground. The background features a forest of triangular pine trees and a sky with a full moon. Geometric rocks and boulders are scattered throughout the grassy landscape, adding to the imaginative atmosphere that reflects the Mediator’s creative and idealistic nature.
I Introvertný N Intuitívny F Zásadovo zameraný P Hľadajúci

Mediátor

INFP osobnosti sú skutoční idealisti. Vo všetkom hľadajú aspoň náznak dobra, dokonca aj v tých najhorších ľuďoch a udalostiach, a pátrajú po spôsoboch, ako veci zlepšiť. Aj keď ich ľudia môžu vnímať ako pokojných, rezervovaných, ba až plachých, skrýva sa v nich plameň a vášeň, ktoré dokážu naozaj zažiariť. INFP typy tvoria v populácii iba 4 percentá, preto je, bohužiaľ, vysoká pravdepodobnosť, že ostanú nepochopení. Ak si však nájdu rovnako zmýšľajúcich kamarátov, prinesie im to pocit harmónie, ktorý dokážu premeniť na fontánu radosti a inšpirácie.

Mediátor (INFP) osobnosť

INFP sa ako súčasť skupiny diplomatov (NF) riadia skôr svojimi zásadami než logikou (analytici, NT), nadšením (prieskumníci, SP) alebo praktickosťou (strážcovia, SJ). Pri rozhodovaní, ako ďalej, sa pozerajú na česť, krásu, morálku a dobro – konajú bezúhonne, nie kvôli odmene alebo trestu. Ľudia s INFP typom osobnosti sú hrdí na túto svoju cnosť, a to celkom oprávnene. Avšak nie každý chápe, že ich úmysly sú skutočne čisté, a preto sa môžu dostať do izolácie.

Nejagá sa všetka zlata krása; kto poblúdi, ešte nie je stratený; staré, keď je mocné, nepoddá sa; mráz nespáli koreň v zem vrastený.

J. R. R. Tolkien

Vieme, čo sme, no nevieme, čím môžeme byť

Pri najlepšom využití svojich schopností dokážu INFP komunikovať s ostatnými na hlbokej úrovni, s ľahkosťou používať metafory a paraboly a chápať, ako aj vytvárať, symboly na zdieľanie svojich myšlienok. Sila takejto intuitívnej komunikácie sa výborne hodí ku kreatívnym činnostiam, preto nie je prekvapením, že mnoho známych INFP sú poeti, spisovatelia a herci. Spoznať samého seba a nájsť vo svete svoje miesto je pre INFP ľudí dôležité a hľadanie tejto cesty premietajú do svojej práce.

INFP majú talent vystupovať, dokážu odhaliť krásu svojej osobnosti a svoje tajomstvá prostredníctvom metafor a fiktívnych postáv.

Schopnosť INFP ovládať reč nekončí používaním materinského jazyka. Ako aj väčšina ľudí patriacich do skupiny osobností diplomatov (NF), aj oni sa považujú za nadaných, keď ide o učenie sa druhého (alebo tretieho!) jazyka. Dar komunikácie INFP sa tiež výborne hodí pri ich snahe o harmóniu, ktorá je opakujúcou sa témou u diplomatov (NF), a pomáha im napredovať v hľadaní svojho poslania.

Počúvaj iných, sám však málo vrav

Na rozdiel od svojich extrovertných (E) bratrancov INFJ zameriavajú svoju pozornosť len na niekoľkých ľudí, na jednu dôležitú vec. Príliš široký záber ich vyčerpáva a všetko to zlo sveta, s ktorým nevedia nič urobiť, ich ľahko dovedie až k zármutku či bezmocnosti. Pre ich priateľov je to smutný pohľad, keďže sú zvyknutí na ich veselý postoj.

Ak si INFP nedávajú pozor, môžu sa stratiť vo svojej honbe za dobrom a zanedbajú pri tom každodennú starostlivosť potrebnú pre život. INFP sa často nechajú uniesť do sveta hlbokých myšlienok a, s väčšou radosťou ako ktorýkoľvek iný typ osobnosti, rozjímajú nad hypotetickými a filozofickými vecami. Keď INFP ostanú bez dohľadu, môžu postupne stratiť kontakt s okolím a utiahnuť sa do samotárskeho režimu. Ich priateľov alebo partnera potom môže stáť veľa energie, dostať ich späť do tohto sveta.

Našťastie, tak ako kvety na jar, aj záujem, kreativita, altruizmus a idealizmus INFP sa vždy vrátia, čo odmení ich samých aj ľudí, na ktorých im záleží. Možnože nie logikou či praktickosťou, ale pohľadom na svet, ktorým roznášajú inšpiráciu k súcitu, láskavosti a kráse, kamkoľvek vkročia.