Obhajca

INFJ osobnosť

Obhajcovia sú pokojní vizionári, pričom často zastávajú rolu inšpirujúcich a neúnavných idealistov.

A scene representing the INFJ personality type (Advocate). A bearded INFJ man stands in a forest clearing, waving a magic wand that emits sparkles towards a happily waving tree with a face. The INFJ has a wise, thoughtful expression on his face, and he appears to be speaking to the tree. More trees, flowers, and geometric stones are scattered throughout the scene, adding a mystical and imaginative quality. The overall aesthetic is whimsical and dreamy, reflecting the INFJ’s visionary and idealistic nature.
I Introvertný N Intuitívny F Zásadovo zameraný J Plánujúci

Obhajca

INFJ typ osobnosti je veľmi zriedkavý, tvorí menej než jedno percento populácie, no napriek tomu zanecháva na tomto svete svoje stopy. Ako diplomati (NF) majú INFJ vrodený zmysel pre idealizmus a morálku, čo ich vyčleňuje, je ich plánovacia (J) črta – INFJ nie sú nečinní snilkovia, sú to ľudia, ktorí dokážu cielene postupovať, aby uskutočnili svoje plány a zanechali po sebe trvalý kvalitný výsledok.

INFJ majú sklon pomoc druhým vnímať ako zmysel svojho života. Tento typ osobnosti sa zvykne zapájať do záchranných prác či charitatívnej činnosti, ich skutočnou vášňou je však odhaliť jadro problému a predísť tak nutnosti ľudí vôbec zachraňovať.
Obhajca (INFJ) osobnosť

Pomôž mi pomôcť ti

INFJ majú naozaj veľmi unikátnu kombináciu čŕt: napriek príjemnému tónu hlasu stoja pevne za vlastnými názormi a za myšlienky, v ktoré veria, dokážu neúnavne bojovať. Sú rozhodní a majú pevnú vôľu, čo ale málokedy využívajú pre svoj osobný prospech – INFJ konajú kreatívne, s predstavivosťou, z presvedčenia a citlivo, nie preto, že by sa im to hodilo, ale aby vytvárali rovnováhu. INFJ ľudí priťahujú myšlienky egalitarizmu a karmy a bývajú naklonení názoru, že tomuto svetu by nepomohlo nič iné viac, než použitie lásky a súcitu na obmäkčenie sŕdc tyranov.

Každý človek sa musí rozhodnúť či bude kráčať svetlom tvorivého altruizmu alebo temnotou deštruktívneho egoizmu.

Martin Luther King

INFJ dokážu jednoducho nadviazať kontakt s inými, majú dar vľúdnej a citlivej reči, vyjadrujú sa skôr ľudskými pojmami než čisto fakticky alebo logicky. Je preto pochopiteľné, že ich priatelia a kolegovia ich vnímajú ako tiché extrovertné typy, pritom by si však mali uvedomiť, že INFJ potrebujú čas osamote, aby si vyfúkli a dobili baterky. Nemá teda zmysel príliš sa znepokojovať, keď si náhle vytvoria odstup. INFJ ľudom úprimne záleží na citoch ostatných a očakávajú, že im tento prejav vrátia, čo niekedy môže znamenať poskytnúť INFJ na pár dní priestor, ktorý potrebujú.

Prežiť a neskôr zabojovať znova

Skutočne je nanajvýš dôležité, aby INFJ pamätali aj na starostlivosť o seba. Zanietený boj za svoje presvedčenia ich bez problémov dokáže preniesť až za osobný bod zlomu a ak sa im ich horlivosť vymkne z rúk, môžu skončiť vyčerpaní, vystresovaní a s nalomeným zdravím. Obzvlášť sa to prejavuje, keď INFJ čelia konfliktu alebo kritike – citlivá povaha ich núti urobiť všetko, čo je v ich silách, aby sa vyhli týmto na pohľad osobným útokom. Ak to však okolnosti nedovoľujú, môžu sa brániť alebo zaútočiť veľmi iracionálne a neužitočne.

Z pohľadu INFJ je svet plný nespravodlivosti – ale nemusí to tak byť. Žiadny iný typ osobnosti totiž nie je natoľko uspôsobený, aby inicioval nápravu zla, či už malého alebo veľkého. INFJ ľudia by mali akurát pamätať na to, že popri zachraňovaní sveta si majú nájsť čas postarať sa aj o seba.