مجری

شخصیت ESTJ

مجری‌ها سازمان دهندگانی عالی هستند که در مدیریت چیزها یا افراد بی نظیرند.

A scene depicting the ESTJ personality type (Executive). A female ESTJ stands confidently at the center of an office environment, surrounded by her team of three employees seated at desks. The ESTJ holds a stopwatch, symbolizing her focus on efficiency and time management. The employees have alert expressions, indicating their attentiveness to the ESTJ’s direction. The desks are neatly arranged in rows, reflecting the structured and organized nature of the ESTJ’s leadership style.
E برونگرا S واقع‌بین T منطقی J برنامه‌ریزی

مجری

نظم خوب پایه و اساس همه چیز است.

Edmund Burke

مجریان نمایندگان سنت و نظم هستند و از درک خود در مورد امور درست، نادرست و قابل قبول اجتماع برای گردهم آوردن خانواده‌ها و جوامع استفاده می‌کنند. افراد دارای گونه شخصیتی مجری از ارزش‌های صداقت، فداکاری و کرامت استقبال می‌کنند و دیگران به‌خاطر مشاوره‌ها و راهنمایی‌های روشن آنها برایشان ارزش قائل هستند، و از اینکه در مسیرهای دشوار پیشرو باشند خرسندند. مجریان که از گردهم آوردن افراد در کنار هم احساس غرور می‌کنند، اغلب نقش سازمان‌دهندگان اجتماعی را ایفا می‌کنند و با سختکوشی همه افراد را برای شرکت در جشن رویدادهای محلی، یا در دفاع از ارزش‌های سنتی که خانواده‌ها و جوامع را در کنار هم نگه می‌دارد، گردهم می‌آورند.

شخصیت مجری (ESTJ)

هر کسی که ارزشش را دارد باید در دفاع از آنچه که به باورش صحیح است به پا خیزد ...

تقاضا برای این نوع رهبری در جوامع دموکراتیک بالا است و حدود 11% جمعیت را تشکیل می‌دهد، جای تعجب نیست که بسیاری از رهبران معروف سیاسی و کسب و کار در سراسر جهان از جمله مجریان بوده‌اند. شخصیت‌های مجری افرادی هستند که عمیقاً به حکومت قانون و مشروعیتی که باید کسب شود معتقد هستند، آنها سرمشق دیگران هستند و تعهد و صداقت هدفمندی را از خود نشان داده و تنبلی و تقلب را به‌خصوص در مورد کار مطلقاً رد می‌کنند. اگر کسی اعلام کند که کار سخت و جسمی راهی عالی برای ساختن شخصیت است، گونه شخصیتی مجری دارد.

مجریان از محیط اطراف خود آگاه هستند و در جهانی با حقایق روشن و قابل اثبات زندگی می‌کنند - دانش آنها بدان معنی است که حتی در برابر مقاومت سنگین، به اصول خود وفادار می‌مانند و به‌روشنی اعلام می‌کنند که چه چیزی قابل قبول است و چه چیزی قابل قبول نیست. نظرات آنها فقط یک مشت حرف پوچ نیست، زیرا شخصیت‌های مجری به‌راستی تمایل دارند به سراغ چالش‌برانگیزترین پروژه‌ها بروند و در طی مسیر برنامه‌های اجرایی را بهبود ببخشند و جزئیات را مشخص سازند، و باعث شوند حتی پیچیده‌ترین وظایف نیز آسان و قابل دستیابی به نظر برسد.

با این حال، مجریان به تنهایی کار نمی‌کنند، و انتظار دارند قابلیت اعتماد و اعتقادشان به اخلاق کاری متقابل باشد - افراد دارای این گونه شخصیتی به وعده‌های خود عمل می‌کنند و اگر شرکا یا زیردستان آنها با بی‌کفایتی یا تنبلی یا حتی بدتر با بی‌صداقتی وضعیت‌شان را به خطر بیندازند از نشان دادن خشم خود دریغ نمی‌کنند. این مسئله می‌تواند به شهرت مجریان در عدم انعطاف بینجامد، اما دلیلش این نیست که آنها خودسر هستند، بلکه به این دلیل است که واقعاً بر این باورند که این ارزش‌ها باعث می‌شوند جامعه کارآمد باشد.

... اما از آنها هم بهتر کسانی هستند که وقتی خطایی می‌کنند به آن اقرار دارند

مجریان تصویری کلاسیک از شهروندان سرمشق هستند: آن‌ها به همسایگان خود کمک می‌کند، به قانون وفادار هستند و سعی می‌کنند مطمئن شوند همه در جوامع و سازمان‌هایی که تا آن اندازه برایشان عزیز است مشارکت می‌کنند.

چالش اصلی پیش روی افراد دارای این گونه شخصیتی مجری این است که بدانند همه افراد از یک مسیر پیروی نمی‌کنند یا به شیوه‌ای مشابه یاری نمی‌رسانند. یک رهبر واقعی قدرت افراد، و همچنین گروه را به رسمیت می‌شناسد، و کمک می‌کند تا نظرات آن افراد مطرح گردد. به این ترتیب، شخصیت‌های مجری به‌راستی تمام واقعیت‌ها را در اختیار دارند، و قادر هستند کارها را به شیوه‌ای پیش ببرند که برای همه مفید باشد.