تحلیلگران

“معمار”

(INTJ (-A/-T
متفکران دارای تخیل و استراتژی که برای همه چیز برنامه دارند.

“منطق‌دان”

(INTP (-A/-T
مخترعان نوآور که عطش سیری‌ناپذیر برای دانش دارند.

“فرمانده”

(ENTJ (-A/-T
رهبران جسور، دارای تخیل و اراده قوی که همیشه راه حلی را پیدا می‌کنند - یا حتی می‌سازند.

“مجادله‌گر”

(ENTP (-A/-T
متفکران هوشمند و کنجکاو که نمی‌توانند در برابر وسوسه چالش فکری مقاومت کنند.

دیپلمات‌ها

“حامی”

(INFJ (-A/-T
کمال‌گرایانی ساکت و پر رمز و راز، در عین حال بسیار الهام‌بخش و خستگی‌ناپذیر.

“میانجی”

(INFP (-A/-T
افراد شاعرمسلک، مهربان و نوع‌دوست، همیشه مشتاق کمک به هدفی خوب هستند.

“قهرمان”

(ENFJ (-A/-T
رهبران کاریزماتیک و الهام‌بخش، قادر هستند شنوندگان خود را هیپنوتیزم کنند.

“پیکارگر”

(ENFP (-A/-T
روح‌های آزاد مشتاق، خلاق و خوش‌مشرب که همیشه می‌توانند دلیلی برای لبخند پیدا کنند

نگهبانان

“تدارکاتچی”

(ISTJ (-A/-T
افراد عمل‌گرا و واقع‌اندیش، کسانی که در قابل اعتماد بودنشان جای شکی نیست.

“مدافع”

(ISFJ (-A/-T
محافظانی بسیار متعهد و گرم، همیشه آماده دفاع از عزیزان خود هستند.

“مجری”

(ESTJ (-A/-T
مدیران عالی، بی‌نظیر در مدیریت امور - یا مردم.

“سفیر”

(ESFJ (-A/-T
افرادی فوق‌العاده مراعاتگر، اجتماعی و محبوب، همیشه مشتاق کمک کردن هستند.

کاوشگران

“چیره‌دست”

(ISTP (-A/-T
آزمایش‌کنندگانی جسور و عمل‌گرا، استادان همه نوع ابزار.

“ماجراجو”

(ISFP (-A/-T
هنرمندانی انعطاف‌پذیر و جذاب، همیشه آماده کشف و تجربه چیزهای جدید هستند.

“کارآفرین”

(ESTP (-A/-T
افرادی هوشمند، پرانرژی و بسیار اهل درک که واقعاً از زندگی کردن حاشیه لذت می‌برند.

“سرگرم‌کننده”

(ESFP (-A/-T
افراد خودانگیخته، پرانرژی و مشتاق - زندگی کردن در اطراف آنها هرگز کسل‌کننده نیست.