Архитект Личностен тип INTJ

Архитект Личностен тип INTJ

Самотно е на върха и, като един от най-редките типове с най-развити стратегически способности, Архитектът отлично знае това. Архитектите формират само два процента от населението, а жените от този тип са особено редки, като представляват само 0,8% от населението – често за тях е предизвикателство да намерят сходни личности, които могат да са в крак с тяхното неуморно интелектуално маневриране като в игра на шах. Хората с личностен тип Архитект притежават въображение и все пак са решителни; амбициозни, но прикрити; изумително любопитни, без да разпиляват енергията си.

Нищо не може да попречи на постигането на целта при правилна нагласа

С естествена жажда за знание която се проявява рано в живота, в детството си Архитектите често получават прякора “книжен плъх”. И макар връстниците им да целят обида, Архитектите често се асоциират с това и дори се гордеят, искрено наслаждавайки се на своите обширни и дълбоки познания. Архитектите обичат да споделят знанията си, уверени във владеенето на избраната тема, но те предпочитат да проектират и изпълняват брилянтни планове в своята сфера, вместо да споделят мнения по “безинтересни” и разсейващи сплетни.

Нямате право на мнение. Имате право на информирано мнение. Никой няма право да бъде невеж.

Harlan Ellison

Парадоксално за повечето наблюдатели, Архитектите могат да живеят в ярки противоречия, които всъщност са напълно разумни – поне от чисто рационална перспектива. Например, Архитектите са едновременно най-наивните идеалисти и най-горчивите циници, привидно невъзможно противоречие. Това е така, защото хората с личността на Архитект са склонни да вярват, че с усилия, интелект и внимателно обмисляне няма невъзможни неща, като в същото време смятат, че хората са прекалено мързеливи, късогледи или егоистични, за да постигнат тези фантастични резултати на практика. И все пак този циничен възглед едва ли би попречил на Архитекта да постигне резултат, който счита за важен.

Личностен тип “Архитект” (INTJ-A / INTJ-T)

Бъди непоклатим в принципите си

Архитектите излъчват самоувереност и аура на загадъчност, а техните проникновени наблюдения, оригинални идеи и внушителна логика им позволяват да прокарват промени само със силата на волята и личността си. Понякога изглежда, че Архитектите са склонни да разрушат и изградят отново всяка идея и система, с която са се сблъскали, като внедрят усет за перфекционизъм и дори етика в тази задача. Всеки, който няма таланта да поддържа темпото на процесите на Архитектите, или още по-лошо, който не вижда смисъл в тях, вероятно незабавно и завинаги ще загуби тяхното уважение.

Правила, ограничения и традиции са анатема за личностния тип Архитект – всичко трябва да е подложено на съмнение и преоценка, и ако видят начин, Архитектите често ще действат едностранно, за да наложат своите технически превъзхождащи, понякога безчувствени и почти винаги неортодоксални, методи и идеи.

Това не бива да се тълкува погрешно като импулсивност – Архитектите ще се борят да останат рационални, без значение колко атрактивна е крайната цел и всяка идея, независимо дали е вътрешно генерирана или възприета от околния свят, трябва да премине през безмилостния и винаги съществуващ тест: “Ще проработи ли?”. Този механизъм се прилага винаги, за всичко и за всекиго, и често това е начинът, по който Архитектите си навличат неприятности.

Човек размишлява повече, когато пътува сам

Архитектите са брилянтни и уверени в сферата от знания, които са отделили време да обмислят, но за съжаление социалните контакти не са сред тях. Малките лъжи и учтивите разговори и без това са достатъчно трудни за личностен тип, който жадува за истина и дълбочина, но Архитектите могат да стигнат дотам, че да разглеждат всички социални събития като чиста глупост. Иронично, за тях най-често е най-добре да останат в комфортната си зона – извън светлините на прожекторите – където естествената самоувереност, присъща на Архитектите, докато работят в позната сфера, може да служи като фар, който привлича хора с подобен темперамент и интереси, в романтичен или друг аспект.

Архитектите се определят от склонността им да се придвижват в живота сякаш е гигантска шахматна дъска, в която фигурите постоянно се местят с внимателно обмисляне и интелект, винаги преценявайки нови факти, стратегии и планове за непредвидени обстоятелства, постоянно надигравайки партньорите в опит за задържане на контрола над ситуацията и постигане на максимална свобода за движение. Това не трябва да подсказва, че Архитектите действат безсъвестно, но за много други типове липсата на желание от страна на Архитектите да се съобразяват с чувствата може да изглежда така и това обяснява защо много фиктивни злодеи (и неразбрани герои) са моделирани според този личностен тип.

Архитекти, които може би познавате