Безплатен личностен тест

NERIS Type Explorer®
Отнема по-малко от 12 минути
Отговаряйте честно (дори и ако отговорът не Ви харесва).
Старайте се да не давате “неутрални отговори”.
0
Трудно Ви е да се представяте на други хора.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие често сте потънали в размисъл до такава степен, че игнорирате или забравяте за заобикалящата Ви среда.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Опитвате се да отговорите на имейлите си възможно най-скоро и не понасяте бъркотия във входящите си писма.
Съгласен съм
Не съм съгласен
За Вас е лесно да запазите самообладание и да се съсредоточите в напрегната ситуация.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Обикновено не започвате разговори.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Рядко правите нещо просто от чисто любопитство.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Чувствате се над другите хора.
Съгласен съм
Не съм съгласен
За Вас е по-важно да бъдете организирани, отколкото да бъдете приспособими.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Обикновено сте силно мотивирани и енергични.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Да спечелите в спор има по-малко значение за Вас, отколкото да се уверите, че никой не е разстроен.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Често считате, че трябва да се оправдавате пред други хора.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вашият дом и работна среда са доста подредени.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Нямате нищо против да сте център на внимание.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Считате, че сте по-скоро практични, отколкото креативни.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Хората рядко могат да Ви разстроят.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вашите планове за пътуване обикновено са добре обмислени.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Много често Ви е трудно да споделяте чувствата на другите.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Настроението Ви може да се промени много бързо.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Истината трябва да бъде по-важна от чувствителността на хората в една дискусия.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Рядко се тревожите как Вашите действия засягат други хора.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вашият стил на работа по-скоро наподобява произволни приливи на енергия, отколкото методичен и организиран подход.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие често завиждате на другите.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Често някоя интересна книга или видеоигра е по-добрият избор от обществена проява.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Най-важната част от всеки проект е способността за изработване на план и придържането към него.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Рядко се увличате във фантазии и идеи.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Често пъти намирате себе си потънали в мисли, когато се разхождате сред природата.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Ако някой не отговори бързо на Вашия имейл, започвате да се притеснявате дали сте казали нещо грешно.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Като родител Вие по-скоро бихте предпочели Вашето дете да израсте като мил човек, отколкото като умен.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Не позволявате на други хора да въздействат на Вашите действия.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вашите мечти са склонни да се фокусират върху реалния свят и неговите прояви.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Не ви отнема много време, за да започнете да участвате в обществени дейности на новото си работно място.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие сте по-скоро импровизатор по природа, отколкото човек, който планира внимателно.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вашите емоции Ви контролират в по-голяма степен, отколкото Вие контролирате тях.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Обичате да посещавате обществени прояви, свързани с маскиране или ролева игра.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие често прекарвате времето си в проучване на нереалистични и непрактични, но все пак любопитни идеи.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие по-скоро бихте импровизирали, отколкото да отделите време да предложите подробен план.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие сте сравнително резервиран и спокоен човек.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Ако имахте бизнес, за Вас щеше да е много трудно да уволните лоялни, но неотговарящи на очакванията служители.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие често размишлявате върху причините за човешкото съществуване.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Когато става дума за важни решения, логиката обикновено е по-важна от следването на сърцето.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Да имаш възможности пред себе си е по-важно от това да имаш списък от задачи за изпълнение.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Ако Ваш приятел се е натъжил за нещо, Вие по-скоро бихте оказали емоционална подкрепа, отколкото да предложите начини за справяне с проблема.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие често се чувствате несигурни.
Съгласен съм
Не съм съгласен
За Вас не представлява трудност да изработите личен график и да се придържате към него.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Когато става дума за работа в екип, да бъдеш прав е по-важно от това да бъдеш отзивчив.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие считате, че трябва да се уважават възгледите на всеки, независимо дали се подкрепят от фактите или не.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Чувствате се по-енергични, след като сте прекарали известно време с група хора.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие често поставяте нещата си не на място.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Виждате себе си като емоционално стабилни.
Съгласен съм
Не съм съгласен
В ума Ви винаги бръмчат неизследвани идеи и планове.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Не бихте се нарекли мечтател.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Обикновено Ви е трудно да се отпуснете, когато говорите пред много хора.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Най-общо казано разчитате повече на Вашия опит, отколкото на Вашето въображение.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Прекалено много се тревожите какво мислят другите за Вас.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Ако стаята е пълна, Вие стоите близо до стените, избягвайки центъра на стаята.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие имате склонност да отлагате, докато не остане достатъчно време, за да се направи всичко.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Чувствате се много тревожни с стресови ситуации.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие мислите, че е по-удовлетворително да се харесваш на другите, отколкото да бъдеш могъщ.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие винаги сте се интересували от необичайни и двусмислени неща, например в книги, изкуство или филми.
Съгласен съм
Не съм съгласен
Вие често вземате инициативата в обществени ситуации.
Съгласен съм
Не съм съгласен