Изпълнител Личностен тип ESTJ

Изпълнител Личностен тип ESTJ

Добрият ред е в основата на всичко.

Edmund Burke

Изпълнителите са представители на традицията и реда, като използват своите разбирания за правилно, грешно и социално приемливо, за да обединяват семейства и общности. Изповядват честността, отдадеността и достойнството и са ценени за своите ясни напътствия и съвети, като с радост приемат ролята на водачи в трудни времена. За тях е въпрос на гордост да работят неуморно в организирането на тържества и важни социални събития или в защита на традиционните ценности, които сплотяват семействата и общностите.

Личностен тип “Изпълнител” (ESTJ-A / ESTJ-T)

Всеки достоен човек отстоява правотата си...

Този тип лидерство е много търсен в демократичните общества и формира повече от 11% от населението, затова не е изненада, че много известни политици и бизнесмени в света са Изпълнители. Силно вярват във върховенството на закона и че властта трябва да бъде заслужена. Те ръководят чрез личен пример и демонстрират посвещение и целенасочена честност и отхвърлят изцяло мързела и измамата, особено в работата. Убедени са, че усиленият ръчен труд е отличен начин за изграждане на характера.

Изпълнителите са наясно с обкръжението си и живеят в свят на ясни, проверими факти – убедеността им в собствените им познания означава, че и при най-силна съпротива те се придържат към принципите си и имат ясен поглед кое е допустимо и кое не е. Тяхното мнение не е празнословно, защото не се колебаят да се потопят в най-предизвикателните проекти, да подобрят плановете за действие и да подредят детайлите, което превръща и най-сложните задачи в лесни и постижими.

Но Изпълнителите не работят сами, те очакват тяхната надеждност и работна етика да бъдат споделени – хората с този личностен тип спазват обещанията си и ако техните партньори или подчинени застрашат изпълнението с некомпетентност или мързел, или още по-лошо – с непочтеност, те не се колебаят да покажат гнева си. Това може да им спечели репутация на непреклонни личности, но не защото Изпълнителите са изключително упорити, а защото твърдо вярват, че тези ценности движат обществото.

... Но още по-добър е този, който признава грешката си

Изпълнителите са класически примерни граждани: те помагат на съседите си, спазват закона и се опитват да гарантират, че всеки участва в скъпите за тях обществени дейности и организации.

Основното предизвикателство за хората с този личностен тип е да признаят, че не всеки следва техния път или допринася по същия начин. Истинският лидер признава силата на личността, както и тази на групата и помага идеите да достигнат до всички. Така Изпълнителите наистина разполагат с всички факти и могат да ръководят по начин, който работи за всички.

Изпълнители, които може би познавате