Advokat ličnost

INFJ-A / INFJ-T

Advokat INFJ-A / INFJ-T

Tip ličnosti Advokat veoma je redak, čini manje od jedan odsto stanovništva, ali osobe ovog tipa ipak ostavljaju svoj trag u svetu. Imaju urođeni osećaj idealizma i moralnosti, ali ono što ih izdvaja od drugih idealističkih tipova ličnosti jeste njihova odlučnost i volja – osobe tipa Advokat nisu dokoni sanjari, već ljudi sposobni da preduzmu konkretne korake kako bi ostvarili svoje ciljeve i načinili trajan pozitivni uticaj.

Osobe tipa Advokat obično smatraju da je pomaganje drugima svrha njihovog života, ali iako se osobe ovog tipa često angažuju u akcijama spasavanja i dobrotvornom radu, njihova prava strast je da dopru do srži problema i otklone ga, kako ljudi uopšte ne bi došli u situaciju da budu spasavani.
Advokat (INFJ) ličnost

Pomozi mi da ti pomognem

Osobe tipa Advokat zaista imaju vrlo jedinstvenu kombinaciju osobina: iako govore tiho, imaju vrlo čvrste stavove i neumorno će se boriti za ideju u koju veruju. Ljudi ovog tipa ličnosti su odlučni i imaju jaku volju, ali tu svoju energiju retko koriste za sticanje lične dobiti – Advokati delaju kreativno, maštovito, samouvereno i senzitivno, ali ne da bi bili ostvarili prednost već da bi stvorili ravnotežu. Jednakost među ljudima i karma predstavljaju vrlo privlačne ideje za osobe tipa Advokat, koje su sklone da veruju kako svetu ništa ne može pomoći toliko kao kad se ljubavlju i saosećanjem razmekša srce tiranina.

Svaki čovek mora da odluči da li će hodati u svetlu kreativnog altruizma ili u tami destruktivnog egoizma.

Martin Luther King

Osobe tipa Advokat lako se povezuju s drugim ljudima i talentovane su za topli i uviđavni način govora, uz korišćenje svima razumljivih izraza umesto čiste logike i suvih činjenica. Mada ima smisla to što ih njihovi prijatelji i kolege smatraju relativno društvenim osobama, bilo bi dobro da upamte da je Advokatima ponekad potrebna samoća kako bi se opustili i napunili energijom, te stoga ne bi trebalo previše da se uzbuđuju ako se ove osobe iznenada povuku u sebe. Osobe tipa Advokat veoma vode računa o osećanjima drugih ljudi i očekuju da im se ta briga uzvrati – to ponekad znači da im treba dati prostor koji im je potreban na nekoliko dana.

Živi danas da bi se borio sutra

Za osobe tipa Advokat zapravo je najbitnije da upamte da treba da vode računa o sebi. Strast njihovih uverenja savršeno je sposobna da ih odnese iza tačke pucanja i, ako se njihova revnost ne kontroliše, lako mogu da postanu iscrpljeni, bolesni i pod stresom. To je naročito vidljivo u situacijama kad se osobe tipa Advokat suoče sa konfliktom i kritikom – njihova osetljivost ih prisiljava da učine sve što mogu ne bi li izbegli te naizgled lične napade, ali u bezizlaznim situacijama oni mogu da uzvrate na vrlo iracionalan, beskoristan način.

Za osobe tipa Advokat svet je pun nepravde – ali to ne mora tako da bude. Nijedan drugi tip ličnosti nije prikladniji da pokrene ljude na ispravljanje nepravde, ma koliko velika ili mala ona bila. Advokati samo treba da upamte da, koliko god da su zauzeti brigom o svetu, treba pri tom da vode računa i o sebi.

Poznati Advokati