Architekt osobnosť

INTJ-A / INTJ-T

Architekt INTJ-A / INTJ-T

Na vrchole býva prázdno a INTJ ako jedni z najzriedkavejších a strategicky najschopnejších typov osobnosti si to sami dobre uvedomujú. INTJ tvoria len dve percentá populácie a ženy s týmto typom osobnosti sú obzvlášť vzácne, ich podiel v populácii je iba 0,8 %. Pre INTJ je často výzvou nájsť podobne zmýšľajúcich jedincov, schopných držať krok s ich neúnavným intelektualizmom a chytrými manévrami. Ľudia s INTJ typom osobnosti sú tvoriví, pritom rozhodní, ambiciózni, avšak rezervovaní, úžasne zvedaví, ale neplytvajú zbytočne energiou.

Ak máte správny postoj, nič vás nezastaví na ceste k cieľu

Už od raného detstva sa u INTJ prejavuje ich prirodzený smäd po poznaní, ktorým si často medzi deťmi vyslúžia prezývku “knihomoľ”. Aj keď ju ich rovesníci môžu myslieť ako urážku, je viac ako pravdepodobné, že sa s ňou INTJ stotožnia a budú na ňu dokonca hrdí, tešiac sa pritom zo svojich širokých a hlbokých vedomostí. INTJ sa radi podelia o svoje vedomosti v oblastiach, ktoré dobre ovládajú. Vzhľadom na svoju intuitívnu (N) a plánovaciu (J) črtu radšej pripravia a zrealizujú brilantný plán vo svojom odbore, než si by sa zaoberali "nezaujímavými" rozptýleniami ako klebety.

Nemáte právo na vlastný názor. Máte právo na vlastný informovaný názor. Nikto nemá právo na nevedomosť.

Harlan Ellison

Väčšina pozorovateľov považuje za paradox, že INTJ dokážu žiť v do očí bijúcich rozporoch. Tie ale koniec koncov dávajú úplný zmysel – prinajmenšom z racionálneho hľadiska. Napríklad, INTJ sú najnaivnejší idealisti a súčasne najväčší cynici, čo vyvoláva na prvý pohľad neriešiteľný konflikt. Spôsobuje ho na jednej strane viera INTJ, že s úsilím, inteligenciou a premýšľaním nie je nič nemožné, a na druhej strane ich predstava o ľuďoch, že sú príliš leniví, krátkozrakí alebo sebeckí, aby všetky tie úžasné veci naozaj zrealizovali. Treba však podotknúť, že cynický pohľad na realitu zvyčajne nezabrzdí zaujatého INTJ od dosiahnutia toho, na čom mu záleží.

Architekt (INTJ) osobnosť

Ak ide o princíp, stoj ako skala

Z INTJ vyžaruje sebavedomie a aura tajomna. Vďaka hlbokému porozumeniu, originálnym nápadom a impozantnej logike dokážu presadiť zmeny čisto silou vôle a silou svojej osobnosti. Občas sa môže zdať, že INTJ majú sklony rozobrať a nanovo postaviť každý nápad a systém, ktorý im príde pod ruky, pridávajúc do svojho diela zmysel pre dokonalosť a dokonca aj morálku. Kto nemá dostatok talentu, aby s postupmi INTJ držal krok, alebo horšie, nevidí ani ich zmysel, pravdepodobne okamžite a natrvalo stratí u nich rešpekt.

INTJ typu osobnosti sa protivia pravidlá, obmedzenia a tradície. Všetko by malo byť otvorené spochybňovaniu a prehodnocovaniu. Ak majú možnosť, často jednostranne presadzujú svoje technicky dokonalejšie, niekedy necitlivé a takmer vždy nekonvenčné postupy a nápady.

Netreba to zle chápať ako impulzívnosť – INTJ sa zo všetkých síl snažia ostať racionálni, bez ohľadu na to, aký atraktívny je cieľ ich úsilia, a každý nápad vychádzajúci či už z vlastného vnútra alebo pochytený z okolitého sveta musí vždy prejsť nemilosrdným testom: "Bude to fungovať?". Tento mechanizmus uplatňujú za každých okolností, na každú vec a na každého človeka. To často privádza INTJ typ osobnosti do problémov.

Osamelý jazdec sa jasnejšie vyníma

INTJ sú vynikajúci a sebaistí v oblastiach, ktorým venovali dostatok času, aby ich pochopili, spoločenský kódex medzi ne ale, bohužiaľ, pravdepodobne patriť nebude. Pre pravdu a hĺbku vyžadujúci typ sú už len nevinné lži a spoločenská konverzácia náročné, keď to však INTJ doženú do krajnosti, môžu spoločenské konvencie považovať za vyložene hlúpe. Často je pre nich najvhodnejšie ostať na mieste, kde sa cítia príjemne, t.j. mimo stredu záujmu. Vtedy má prirodzené sebavedomie, prevládajúce u INTJ, priestor rozvíjať sa prácou so známymi vecami a, paradoxne, týmto priťahovať ľudí, buď v romantickom zmysle alebo ľudí s podobnou povahou a záujmami.

INTJ osobnosti charakterizuje ich sklon pristupovať k životu, akoby bol jednou veľkou šachovnicou, neustále s rozvahou a inteligenciou posúvajú figúry, vždy zvažujú nové taktiky, stratégie a možnosti “Čo keby?”, stále prekonávajú ostatných, aby si udržali kontrolu nad situáciou a zároveň maximalizovali slobodu ďalších ťahov. Nie je zámerom naznačiť, že by INTJ konali bez svedomia, ale vzhľadom na ich nechuť riadiť sa pocitmi sa to tak môže javiť mnohým zásadovo zameraným (F) typom. To vysvetľuje, prečo toľko fiktívnych zloduchov (a nepochopených hrdinov) je postavených na tomto type osobnosti.

Slávni Architekti