Agitátor

ENFP osobnosť

Agitátori sú spoločensky založení a otvorení ľudia plní nadšenia a kreativity, ktorí si vždy nájdu dôvod na úsmev.

A scene representing the ENFP personality type (Campaigner). Two ENFP women and one ENFP man stand in a forest setting, holding hiking poles and smiling enthusiastically. The forest is composed of angular, geometric trees in shades of green. Emerging flowers are scattered on the ground around the hikers. The overall image conveys a sense of joy, spontaneity, and connection with others that is characteristic of the ENFP personality.
E Extrovertný N Intuitívny F Zásadovo zameraný P Hľadajúci

Agitátor

Nezaujíma ma, čím sa živíte. Chcem vedieť, po čom túžite a či máte odvahu snívať o naplnení túžob svojho srdca. Nezaujíma ma, koľko máte rokov. Chcem vedieť, či ste ochotní pre lásku a svoje sny, pre dobrodružstvo riskovať aj to, že budete vyzerať ako blázni.

Oriah Mountain Dreamer

ENFP osobnosti sú skutočnými slobodnými dušami. Často tvoria živé jadro večierka, no na rozdiel od prieskumníkov (SP) nemajú až taký záujem o čisté vzrušenie a potešenie z danej chvíle, skôr si užívajú sociálne a emočné spojenie pri kontakte s ostatnými. Očarujúci, nezávislí, energickí a súcitní – ich 7-percentný podiel v populácii je cítiť všade, kde sa zíde väčšia skupina ľudí.

Agitátor (ENFP) osobnosť

Stačí nápad a môžete zmeniť svet

ENFP nie sú len spoločenskí, obetaví ľudia. Podobne ako všetci ich diplomatickí (NF) bratranci, aj oni sú vedení intuíciou (N), ktorá im umožňuje živo a zvedavo čítať medzi riadkami. Život sa im javí ako taká veľká, zložitá skladačka, kde je všetko so všetkým prepojené – avšak na rozdiel od analytikov (NT), ktorí vnímajú skladačku skôr ako sieť úkladov, ENFP na ňu hľadia cez prizmu emócií, súcitu a mystiky a zakaždým pátrajú po hlbšom význame.

ENFP sú mimoriadne nezávislí a oveľa viac než stabilita a istota pre nich znamenajú tvorivosť a sloboda.

Tieto vlastnosti sa mnohým iným typom môžu zdať priam neodolateľné. Ak ENFP nájdu podnet na rozprúdenie svojej predstavivosti, dokážu často vyžarovať takú energiu, až sa dostanú do stredobodu pozornosti a okolie ich považuje za vodcu alebo guru. To však nemusí vždy byť pozícia, v ktorej by sa ENFP, obľubujúci nezávislosť, radi nachádzali. Ešte horšie je, ak sú zavalení administratívnymi úlohami alebo rutinnou kontrolou, ktoré bývajú súčasťou vedúcich pozícií. Sebadôvera ENFP typov sa odvíja od ich schopnosti prichádzať s originálnymi riešeniami a potrebujú preto vedieť, že sa môžu cítiť slobodne a byť inovatívni. Ak ale uviaznu v nudnej funkcii, ľahko stratia trpezlivosť alebo upadnú do skľúčenosti.

Nestrácajte tú “iskričku bláznivosti”

ENFP, našťastie, vedia odpočívať. Bez problémov dokážu prepnúť z režimu zanieteného, motivovaného idealistu, akým sú na pracovisku, a zmeniť sa na vynachádzavú a nadšenú slobodnú bytosť tanečného parketu, často až tak náhle, že tým prekvapia aj najbližších priateľov. Keďže v kolektíve ľahko zapadnú, dokážu dobre vnímať pocity ostatných a nahliadnuť, aké sú zámery ich kamarátov či kolegov. Veria, že každý by si mal nájsť čas rozpoznať svoje vnútorné pocity a vyjadriť ich. Z nich sa potom vďaka empatii a spoločenskosti ENFP osobností stáva prirodzená téma na konverzáciu.

ENFP typy osobnosti si však musia dávať pozor – ak sa príliš spoliehajú na svoju intuíciu a priveľa očakávajú alebo si domýšľajú o úmysloch svojich známych, môžu si ich zle interpretovať a skomplikovať situáciu, ktorá by bola pri priamočiarom prístupe jednoducho riešiteľná. Takýto druh sociálneho stresu je strašiakom, ktorý nedá harmonickým diplomatom (NF) spávať. ENFP sú veľmi emocionálni a citliví a keď sa niekoho dotknú, vnímajú to rovnako nepríjemne.

ENFP strávia veľa času skúmaním pocitov, nápadov a vzťahov medzi ľuďmi, kým natrafia na niečo, čo sa im pozdáva. Keď však objavia svoje miesto vo svete, s ich predstavivosťou, empatiou a odvahou sa od nich dajú očakávať pozoruhodné výsledky.