Διαχειριστής

Τύπος Προσωπικότητας ESTJ

Οι διαχειριστές είναι εξαιρετικοί οργανωτές, αξεπέραστοι στη διαχείριση πραγμάτων και στη διοίκηση ανθρώπων.

A scene depicting the ESTJ personality type (Executive). A female ESTJ stands confidently at the center of an office environment, surrounded by her team of three employees seated at desks. The ESTJ holds a stopwatch, symbolizing her focus on efficiency and time management. The employees have alert expressions, indicating their attentiveness to the ESTJ’s direction. The desks are neatly arranged in rows, reflecting the structured and organized nature of the ESTJ’s leadership style.
E Εξωστρεφής S Πραγματιστής T Εστιασμένος στη Λογική J Άτομο που προγραμματίζει

Διαχειριστής

H καλή τάξη είναι η βάση όλων των πραγμάτων.

Edmund Burke

Τα Στελέχη είναι εκπρόσωποι της παράδοσης και της τάξης και αξιοποιούν την κατανόηση του τι είναι σωστό, λάθος και κοινωνικά αποδεκτό, ώστε να φέρουν σε επαφή μεταξύ τους οικογένειες και κοινότητες. Τα άτομα με αυτήν την προσωπικότητα υιοθετούν τις αξίες της τιμιότητας, της αφοσίωσης και της αξιοπρέπειας και εκτιμούνται για την ξεκάθαρη καθοδήγηση και τις συμβουλές τους και πρόθυμα καθοδηγούν τους άλλους σε δύσκολες περιστάσεις. Είναι περήφανοι που φέρνουν τους ανθρώπους σε επαφή και συχνά αναλαμβάνουν το ρόλο διοργανωτών στην κοινότητα, προσπαθούν να φέρουν τους πάντες μαζί σε δημοφιλείς τοπικές εκδηλώσεις ή υπερασπίζονται τις παραδοσιακές αξίες που διατηρούν τις οικογένειες και τις κοινότητες ενωμένες.

Τύπος Προσωπικότητας Στέλεχος (ESTJ)

Όποιος αξίζει, υψώνει το ανάστημά του για αυτό που θεωρεί σωστό...

Η ζήτηση για τέτοια ηγεσία είναι υψηλή στις δημοκρατικές κοινωνίες και αποτελούν τουλάχιστον το 11% του πληθυσμού, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι πολλοί από τους διάσημους πολιτικούς και επιχειρηματικούς ηγέτες σε ολόκληρο τον κόσμο ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία. Πιστές στις έννοιες του νόμου και της εξουσίας που πρέπει να κερδηθεί, οι προσωπικότητες αυτής της κατηγορίας καθοδηγούν με το παράδειγμά τους δείχνοντας αφοσίωση και σκόπιμη τιμιότητα, καθώς και απόλυτη απόρριψη της τεμπελιάς και των αθέμιτων πρακτικών, ειδικά στη δουλειά. Ο συγκεκριμένος τύπος προσωπικότητας πιστεύει ότι η σκληρή, χειρωνακτική εργασία είναι ένας εξαιρετικός τρόπος διαμόρφωσης χαρακτήρα.

Τα άτομα αυτά γνωρίζουν το περιβάλλον τους και ζουν σε ένα κόσμο σαφών και επαληθεύσιμων δεδομένων. Η βεβαιότητα της γνώσης τους σημαίνει ότι ακόμη και όταν ασκείται μεγάλη αντίσταση παραμένουν πιστά στις αρχές τους και προωθούν το όραμα που έχουν σχετικά με το τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Οι απόψεις τους δεν είναι απλώς κενά λόγια, καθώς είναι απόλυτα πρόθυμα να αναλάβουν ακόμη και τα πιο δύσκολα έργα, να βελτιώσουν τα σχέδια δράσης και να επιλύσουν εκκρεμότητες σχετικά με λεπτομέρειες που προκύπτουν στην πορεία κάνοντας ακόμη και τις πιο περίπλοκες εργασίες να μοιάζουν εύκολες και προσβάσιμες.

Ωστόσο τα άτομα αυτής της κατηγορίας δεν εργάζονται μόνα και αναμένουν ότι η αξιοπιστία και η εργασιακή τους δεοντολογία θα ανταποδίδεται – τα άτομα με αυτήν την προσωπικότητα εκπληρώνουν τις υποσχέσεις τους και αν οι προϊστάμενοι ή οι συνεργάτες τις θέσουν σε κίνδυνο λόγω ανικανότητας ή τεμπελιάς ή ακόμη χειρότερα, ανεντιμότητας, δεν θα διστάσουν να δείξουν την οργή τους. Αυτό μπορεί να τους προσδώσει την φήμη της μη ευελιξίας, αλλά αυτό δεν οφείλεται στο παράλογο πείσμα τους, αλλά στο ότι όντως πιστεύουν ότι αυτές οι αξίες κάνουν την κοινωνία να λειτουργεί.

...Ωστόσο, ακόμη καλύτεροι είναι όσοι παραδέχονται το σφάλμα τους

Τα άτομα αυτής της κατηγορίας είναι οι ιδανικοί πολίτες: βοηθούν τους γείτονές τους, συμμορφώνονται με το νόμο και προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι όλοι συμμετέχουν στις κοινότητες και τις οργανώσεις που εκτιμούν

Η κύρια πρόκληση για τα άτομα με τον συγκεκριμένο τύπο είναι να αναγνωρίσουν ότι δεν ακολουθούν όλοι την ίδια διαδρομή ή δεν συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο. Ένας πραγματικός ηγέτης αναγνωρίζει τη δύναμη του ατόμου, καθώς και εκείνη της ομάδας και φέρνει τις ιδέες αυτών των ατόμων στο τραπέζι. Με αυτόν τον τρόπο, έχουν πράγματι όλα τα δεδομένα και μπορούν να ηγηθούν προς κατευθύνσεις που βολεύουν όλους.