Juhataja

ESTJ isiksus

Juhatajad on suurepärased organisaatorid, kellel on suurepärane asjade või inimeste haldamise oskus.

A scene depicting the ESTJ personality type (Executive). A female ESTJ stands confidently at the center of an office environment, surrounded by her team of three employees seated at desks. The ESTJ holds a stopwatch, symbolizing her focus on efficiency and time management. The employees have alert expressions, indicating their attentiveness to the ESTJ’s direction. The desks are neatly arranged in rows, reflecting the structured and organized nature of the ESTJ’s leadership style.
E Ekstravert S Realistlik T Loogiline J Planeeriv

Juhataja

Hea järjekord on kõige aluseks.

Edmund Burke

ESTJ inimesed esindavad traditsiooni ja korda, kasutades oma teadmisi sellest, mis on õige või vale ja sotsiaalselt vastuvõetav, et tuua perekonnad ja ühingud kokku. Hõlmates selliseid väärtuseid nagu ausus, pühendumine ja väärikus, ESTJ isiksuse tüüpi inimesi hinnatakse oma selge nõu ja suunamise tõttu ning nad asuvad rõõmuga raskuste korral teejuhiks. Hoolitsedes inimeste kokku toomise eest, ESTJ inimesed võtavad sageli endale ühingutes korraldajate rolli, nähes vaeva, et tuua kõik kokku tähtsamaid kohalikke üritusi tähistama, või asuvad nad traditsiooniliste väärtuste kaitsjateks, mis hoiavad perekondi ja kogukondi koos.

Juhataja (ESTJ) isiksus

Igaüks väärt nende vürtsikust seisavad selle eest, mida õigeks peavad...

Demokraatlikes ühiskondades on nõudlus sellise juhtimise järele kõrge ning kuna nad moodustavad vähemalt 11% elanikkonnast, siis pole ime, et paljud Ameerika presidendid on olnud ESTJ isiksuse tüüpi. Tugevad uskujad õigusriiki ja võimu, mis tuleb välja teenida, on ESTJ isiksused juhtimise eeskujuks, näidates pühendumist, sihikindlat ausust ja omades äärmist arvamust, et laiskus ja petmine, eriti töö koha pealt, on sobimatu. Kui keegi ütleb, et raske füüsiline töö on suurepärane viis luua iseloomu, on see ESTJ isiksus.

ESTJ isiksused on teadlikud oma ümbrusest ning elavad selges ja kontrollitavatel faktidel põhinevas maailmas – nad toetuvad oma teadmistele, mis tähendab, et isegi raske vastupanu konnal nad peavad kinni oma põhimõtetest ja kuulutavad oma selgeid nägemusi sellest, mis on ja mis ei ole vastuvõetavad. Nende arvamused ei ole ka absurdsed – ESTJ inimesed on rohkem kui valmis sukelduma kõige keerulisematesse projektidesse, parandades töö kaigus tegevuskavasid ja sorteerides üksikasju nii, et isegi kõige keerulisemaid ülesandeid tunduvad lihtsad ja meeldivad.

Siiski ESTJ inimesed ei tööta üksi ja nad ootavad, et usaldusväärsus ja tööeetika oleks mõlemapoolsed. Seda isiksuse tüüpi inimesed täidavad oma lubadusi ja kui kaaslased või alluvad kahjustavad neid oma asjatundmatuse, laiskuse või veel hullem ebaaususega ei karda nad näidata neile oma viha. Selle tõttu võivad nad olla tuntud kui väga paindumatud, mis on iseloomujoon, mida jagavad kõik Valvurid, kuid see ei ole sellepärast, et ESTJ inimesed oleksid tahtlikult kangekaelsed, vaid sellepärast, et nad tõesti usuvad, et need väärtused loovad ühiskonna toimimise.

... kuid siiski paremad on need kes tunnistavad, kui nad eksivad

ESTJ inimesed on klassikalised kujutised kodaniku näitest. Nad aitavad oma naabreid, pooldavad seadust ja üritavad kindlaks teha, et igaüks osaleks kogukondades ja organisatsioonides, mis on neile nii kallid.

Peamine väljakutse ESTJ jaoks on mõista, et mitte igaüks järgi sama teed või ei panusta samamoodi. Tõeline liider tunnistab indiviidi jõudu, samuti rühmade jõudu ning aitab lauale tuua nende isikute ideid. Sel viisil on ESTJ inimestel tõesti olemas kõik faktid ja nad on võimelised juhtima, võttes arvesse kõikidele inimestele sobivaid sihte.