Защитник

Личностен тип ISFJ

Защитниците са много предани и топли личности, винаги готови да защитят любимите си хора.

A scene depicting the ISFJ personality type (Defender). A female ISFJ and a man are providing medical aid to fantasy creatures. They’re standing and handing out medical supplies to a line of various mythical beings seeking assistance, including a witch, a Frankenstein monster, and a werewolf. This scene emphasizes the ISFJ’s role as a compassionate caregiver even in an unusual setting.
I Интровертен S Реалистичен F Принципи J Планиращ

Защитник

Любовта разцъфтява единствено чрез споделяне. Можеш да получиш повече за себе си, само ако даваш на околните.

Brian Tracy

Защитниците са в голяма степен уникални, защото много от техните качества противоречат на дефиницията на отделните им черти. Макар че са състрадателни, Защитниците могат да са свирепи, когато защитават своето семейство и приятели; тихи и резервирани, те обикновено имат добре развити комуникативни способности и здрави социални връзки; и въпреки че търсят стабилност и сигурност, те могат да са забележително отворени за промени, стига да се чувстват разбрани и уважавани. Както при много други неща, хората с личностен тип Защитник са повече от сбора на чертите си и начинът, по който използват силните си страни, дефинира същността им.

Защитниците са истински алтруисти, отговарят на добрината с прекалена добрина и се ангажират с работата и с хората, в които вярват, с ентусиазъм и щедрост.

Трудно може да се намери по-добър личностен тип, който да представлява такъв голям процент от популацията, близо 13%. Като комбинират най-добрите традиции и желанието да вършат добро, Защитниците могат да бъдат открити в традиционни дейности като медицина, академични и благотворителни занимания.

Личностен тип Защитник (ISFJ)

Защитниците, особено турбулентните, често са дребнави до степен на перфекционизъм и макар че обичат да отлагат нещата, винаги може да се разчита, че ще свършат работата навреме. Защитниците приемат отговорностите си лично и редовно преизпълняват поставените им задачи, защото правят всичко, за да надминат очакванията и да получат одобрението на околните – у дома и на работа.

Трябва да ни видят, за да ни повярват

Предизвикателство за хората с личностен тип Защитник е да се убедят, че работата им се забелязва. Те са склонни да подценяват постиженията си и макар че любезността им често е предмет на уважение, по-цинични и егоистични хора биха се възползвали от отдадеността и скромността на Защитниците, като им прехвърлят работа, за която след това си приписват заслугите. Защитниците трябва да знаят кога да откажат и да отстояват себе си, за да могат да запазят увереността и ентусиазма си.

Социални по природа, странно качество за интровертен личностен тип, Защитниците използват отличната си памет не за да помнят данни и дреболии, а хората и подробностите в живота им. Когато става дума за раздаване на подаръци, Защитниците нямат равни, като използват въображението и естествената си чувствителност, за да изразят щедростта си по начини, които докосват сърцата на получателите им. И макар че това със сигурност е в сила за колегите им, които Защитниците често приемат за лични приятели, то в семейството този начин на изразяване на привързаност наистина разцъфтява.

Ако мога да те защитя, ще го направя

Защитниците са прекрасна група, рядко стоят бездейни, ако има недовършени значими каузи. Способността на Защитниците да се свързват с околните на интимно ниво е ненадмината сред интровертите и радостта, която изпитват при използването на тези връзки с цел поддържане на подкрепящо, щастливо семейство, е дар за всеки участващ в това. Те може никога да не се чувстват наистина комфортно в светлината на прожекторите и да изпитват вина, когато получават признание за групови усилия, но ако се уверят, че усилията им са оценени, Защитниците ще почувстват такова удовлетворение от делата си, за каквото малко личностни групи могат да мечтаят.