Преговарящ Личностен тип ENTP

Преговарящ Личностен тип ENTP

Следвай пътя на несигурността, независими мислителю. Излагай идеите си на опасностите на полемиката. Казвай, каквото мислиш, и се притеснявай по-малко от това да те обявят за луд, отколкото от стигмата на конформизма. Винаги отстоявай позицията си и нека мнението ти бъде чуто за нещата, които са важни за теб.

Thomas J. Watson

Личностният тип на Преговарящия е перфектният адвокат на дявола, който се наслаждава да разкъсва аргументите и вярванията и да излага останките от тях публично на показ. За разлика от по-целеустремени личности, Преговарящите не правят това, защото се опитват да постигнат някаква по-висша мисия или стратегическа цел, а защото им доставя удоволствие. Никой не обича интелектуалните спорове повече от Преговарящите, защото те им дават възможност да упражнят бързата си мисъл, широките познания и способността да свързват разпокъсани идеи, за да докажат правотата си.

При Преговарящите съществува странно противоречие, защото те са безкомпромисно честни, но ще спорят неуморно за нещо, в което всъщност не вярват, като се поставят на чуждо място, за да победят в спора за истината от друга перспектива.

Ролята на адвокат на дявола помага на хората с личностен тип Преговарящ не само да развият по-добро чувство за аргументите на околните, но и по-добро разбиране за противоположни идеи – защото Преговарящите са тези, които ги оспорват.

Тази тактика не трябва да се бърка с търсеното от личностните типове в ролята на дипломати взаимно разбирателство – Преговарящите са в постоянно търсене на знание и какъв по-добър начин да го придобиеш от това да атакуваш и да защитаваш идея от всеки ъгъл, от всяка страна?

Личностен тип “Преговарящ” (ENTP-A / ENTP-T)

Тук няма правила, опитваме се да постигнем нещо!

Понеже изпитват известно удоволствие от ролята си на аутсайдери, Преговарящите се наслаждават на умственото упражнение да подлагат на съмнение утвърдения начин на мислене, което ги прави незаменими при преработка на съществуващи системи или разместване на пластовете и насочване в по-ясни нови посоки. Но те ще са нещастни да управляват действителните процеси или да внедряват на практика собствените си предложения. Преговарящите обичат умствените усилия и мислят на едро, но ще избягват включването си в “мръсната работа” на всяка цена. Преговарящите съставляват около три процента от населението, което е добре, защото им дава възможност да създават оригинални идеи, после да се отдръпнат и да оставят по-многочислените и педантични личностни типове да се справят с логистиката на внедряването и поддръжката.

Способността на Преговарящите да спорят може да е дразнеща – макар че често бива оценена, когато е потърсена, тя може да предизвика болезнен провал, когато навлязат в чужда територия, например ако директно се противопоставят на шефа си по време на среща или критикуват всичко, което казва половинката им. Това се усложнява допълнително от непреклонната честност на Преговарящите, защото този тип не си мери думите и не държи да бъде възприеман като чувствителен или състрадателен. Типовете с подобни черти се разбират достатъчно добре с хората от типа Преговарящи, но по-чувствителните типове и обществото като цяло често са противници на конфликтите и предпочитат чувствата, удобството и дори благородните лъжи пред неприятните истини и твърдата рационалност.

Това разстройва Преговарящите и те откриват, че забавните за тях спорове изгарят много мостове, често непреднамерено, защото прекрачват чуждите граници като поставят под въпрос убежденията на другите без да обръщат внимание на чувствата им. Преговарящите се отнасят с другите така, както биха искали да се отнасят с тях и не обичат недомлъвки, особено ако им искат услуга. Преговарящите са уважавани за своите виждания, увереност, знания и остроумие, но често не успяват да използват тези качества като основа за по-дълбоко приятелство и романтични връзки.

Губят се възможности, защото изглеждат твърде трудоемки

Преговарящите трябва да извървят по-дълъг път в сравнение с останалите, за да извлекат най-доброто от естествените си заложби – тяхната интелектуална независимост и свободно формирани виждания са изключително ценни, когато са на власт, или поне с достъп до някого на власт, но постигането на такава позиция може да изисква усилия, които затрудняват хората с личностен тип Преговарящ.

След като си осигурят такава позиция, Преговарящите трябва да запомнят, че за да дадат плод идеите им, те винаги ще зависят от околните, които да сглобят парчетата – ако прекарват повече време в печелене на спорове, отколкото в изграждане на консенсус, много Преговарящи ще открият, че просто нямат необходимата подкрепа, за да успеят. Понеже играят ролята на адвокат на дявола толкова добре, хората с този личностен тип може да открият, че най-сложното и удовлетворяващо интелектуално предизвикателство е да разбереш по-сантименталната гледна точка и заедно с логиката и прогреса да спечелиш размисъл и компромис.

Преговарящи, които може би познавате