Dobrodruh

ISFP osobnosť

Dobrodruhovia sú prispôsobiví a šarmantní a vždy ochotní preskúmať a zažiť niečo nové.

A scene representing the ISFP personality type (Adventurer). An ISFP individual is painting a picture of a tree on a canvas that sits on an easel in the center of the room. The artist’s workspace includes a small table holding art supplies, a piano, and various potted plants. The scene reflects the ISFP’s expressive nature and appreciation for aesthetics and hands-on experiences.
I Introvertný S Realistický F Zásadovo zameraný P Hľadajúci

Dobrodruh

V priebehu dňa sa mením. Budím sa ako jedna osoba a líham si spať s vedomím, že určite som niekto iný.

Bob Dylan

ISFP typy osobnosti sú skutoční umelci, aj keď nie nutne v klasickom zmysle slova, že by sa potulovali von a maľovali krásy okolo seba. Musíme ale podotknúť, že často sú to ľudia, ktorí sú toho schopní. Snažia sa však skôr využiť estetiku, dizajn a dokonca aj svoje rozhodnutia a činy na posunutie hraníc spoločenských konvencií. ISFP ľuďom sa páči narúšať očakávaný chod udalostí experimentovaním s krásou a správaním – je pravdepodobné, že už neraz z nich vyšlo niečo ako “Neobmedzujte ma!”

Dobrodruh (ISFP) osobnosť

Sú šťastní takí, akí sú

ISFP žijú v pestrom svete plnom vnemov, inšpirovanom spojeniami s ľuďmi a nápadmi. ISFP osobnosti sa radi hrajú s interpretáciou týchto spojení, stále experimentujú s objavovaním seba a nových uhlov pohľadu. Žiadny iný typ v tomto smere toľko neskúma a neskúša. Následkom je určitá spontánnosť ISFJ vytvárajúca dojem nepredvídateľnosti, dokonca aj u ich blízkych priateľov a najbližších.

Napriek tomu všetkému sú ISFP rozhodne introverti (I) a ich kamarátov prekvapí, keď niekedy potrebujú ustúpiť zo svetla reflektorov, aby mohli byť osamote a dobyť si baterky. To, že sa ocitnú osamote, ešte neznamená, že len nečinne posedávajú – využívajú čas na skúmanie svojho vnútra a hodnotenie vlastných zásad. ISFP, radšej než by sa vŕtali v minulosť či zaoberali budúcnosťou, rozmýšľajú, kto vlastne sú. Z úzadia sa vracajú transformovaní.

Hľadajú v živote spôsoby, ako narábať so svojou vášňou. Riskantné záujmy ako hazardné hry a extrémne športy sa spájajú častejšie s týmto typom osobnosti než s ktorýmkoľvek iným. Našťastie, ich naladenie sa na prítomnosť a svoje okolie im dáva možnosť byť úspešnejší ako väčšina ľudí. ISFP sú tiež radi v kontakte s ostatnými a obklopuje ich isté neodolateľné čaro.

ISFP majú vždy v zálohe ten správny kompliment, ktorý obmäkčí srdcia ľudí chystajúcich sa označiť ich riskovanie za nezodpovedné alebo bezohľadné.

Ak sa im však nejakej kritiky dostane, nemusí to mať slávny koniec. Niektorí ISFP dokážu opatrne formulované komentáre oceniť a brať ich ako ďalší pohľad, pomáhajúci ukázať ich vášňam nový smer. Ak sú však poznámky príliš uštipačné a detinské, ISFP osobnosti môžu nevídaným spôsobom stratiť nervy.

ISFP berú ohľad na city druhých a vážia si harmóniu. Keď čelia kritike, nemusí byť pre nich jednoduché udržať si nadhľad a nereagovať impulzívne. Keďže ISFP žijú tu a teraz, len čo pominú prehnané emócie spôsobené hádkou, dokážu zvyčajne nechať minulosť minulosťou a správať sa, akoby sa nič nestalo.

Každý prejav života má svoj zmysel

Najväčšou výzvou pre ISFP je plánovanie do budúcnosti. Nájsť si tvorivé ideály, na ktorých môžu stavať svoje ciele, a pripraviť plány založené na správnych princípoch nie je nič ľahké. Na rozdiel od strážcovských (SJ) typov ISFP nerozmýšľajú o svojej budúcnosti v zmysle aktív a dôchodku. Svoje správanie a konanie zakladajú na tom, aby bolo v súlade s ich identitou, takže si vytvárajú portfólio zážitkov, nie cenných papierov.

Ak majú ISFP ušľachtilé ciele a princípy, dokážu pôsobiť úžasne láskavo a nezištne – no môže sa tiež stať, že ľudia s ISFP typom osobnosti si vytvoria sebeckejšiu identitu, prejavujúcu sa bezohľadnosťou, manipuláciou a egoizmom. Je dôležité, aby ISFP nezabúdali na to, že keď sa chcú niekým stať, treba sa na tom aj aktívne podieľať. Osvojenie a udržanie si nového zvyku nemusí prísť samo od seba, ale keď si ISFP každý deň doprajú čas, aby si uvedomili vlastnú motiváciu, umožní im to využiť svoje silné stránky a ísť za čímkoľvek, čo sa im zapáči.