Dobrodruh osobnosť

ISFP-A / ISFP-T

“Dobrodruh” osobnosť

V priebehu dňa sa mením. Budím sa ako jedna osoba a líham si spať s vedomím, že určite som niekto iný.

Bob Dylan

ISFP typy osobnosti sú skutoční umelci, aj keď nie nutne v klasickom zmysle slova, že by sa potulovali von a maľovali krásy okolo seba. Musíme ale podotknúť, že často sú to ľudia, ktorí sú toho schopní. Snažia sa však skôr využiť estetiku, dizajn a dokonca aj svoje rozhodnutia a činy na posunutie hraníc spoločenských konvencií. ISFP ľuďom sa páči narúšať očakávaný chod udalostí experimentovaním s krásou a správaním – je pravdepodobné, že už neraz z nich vyšlo niečo ako “Neobmedzujte ma!”

“Dobrodruh” osobnosť (ISFP-A / ISFP-T)

Sú šťastní takí, akí sú

ISFP žijú v pestrom svete plnom vnemov, inšpirovanom spojeniami s ľuďmi a nápadmi. ISFP osobnosti sa radi hrajú s interpretáciou týchto spojení, stále experimentujú s objavovaním seba a nových uhlov pohľadu. Žiadny iný typ v tomto smere toľko neskúma a neskúša. Následkom je určitá spontánnosť ISFJ vytvárajúca dojem nepredvídateľnosti, dokonca aj u ich blízkych priateľov a najbližších.

Napriek tomu všetkému sú ISFP rozhodne introverti (I) a ich kamarátov prekvapí, keď niekedy potrebujú ustúpiť zo svetla reflektorov, aby mohli byť osamote a dobyť si baterky. To, že sa ocitnú osamote, ešte neznamená, že len nečinne posedávajú – využívajú čas na skúmanie svojho vnútra a hodnotenie vlastných zásad. ISFP, radšej než by sa vŕtali v minulosť či zaoberali budúcnosťou, rozmýšľajú, kto vlastne sú. Z úzadia sa vracajú transformovaní.

Hľadajú v živote spôsoby, ako narábať so svojou vášňou. Riskantné záujmy ako hazardné hry a extrémne športy sa spájajú častejšie s týmto typom osobnosti než s ktorýmkoľvek iným. Našťastie, ich naladenie sa na prítomnosť a svoje okolie im dáva možnosť byť úspešnejší ako väčšina ľudí. ISFP sú tiež radi v kontakte s ostatnými a obklopuje ich isté neodolateľné čaro.

Ak sa im však nejakej kritiky dostane, nemusí to mať slávny koniec. Niektorí ISFP dokážu opatrne formulované komentáre oceniť a brať ich ako ďalší pohľad, pomáhajúci ukázať ich vášňam nový smer. Ak sú však poznámky príliš uštipačné a detinské, ISFP osobnosti môžu nevídaným spôsobom stratiť nervy.

ISFP berú ohľad na city druhých a vážia si harmóniu. Keď čelia kritike, nemusí byť pre nich jednoduché udržať si nadhľad a nereagovať impulzívne. Keďže ISFP žijú tu a teraz, len čo pominú prehnané emócie spôsobené hádkou, dokážu zvyčajne nechať minulosť minulosťou a správať sa, akoby sa nič nestalo.

Každý prejav života má svoj zmysel

Najväčšou výzvou pre ISFP je plánovanie do budúcnosti. Nájsť si tvorivé ideály, na ktorých môžu stavať svoje ciele, a pripraviť plány založené na správnych princípoch nie je nič ľahké. Na rozdiel od strážcovských (SJ) typov ISFP nerozmýšľajú o svojej budúcnosti v zmysle aktív a dôchodku. Svoje správanie a konanie zakladajú na tom, aby bolo v súlade s ich identitou, takže si vytvárajú portfólio zážitkov, nie cenných papierov.

Ak majú ISFP ušľachtilé ciele a princípy, dokážu pôsobiť úžasne láskavo a nezištne – no môže sa tiež stať, že ľudia s ISFP typom osobnosti si vytvoria sebeckejšiu identitu, prejavujúcu sa bezohľadnosťou, manipuláciou a egoizmom. Je dôležité, aby ISFP nezabúdali na to, že keď sa chcú niekým stať, treba sa na tom aj aktívne podieľať. Osvojenie a udržanie si nového zvyku nemusí prísť samo od seba, ale keď si ISFP každý deň doprajú čas, aby si uvedomili vlastnú motiváciu, umožní im to využiť svoje silné stránky a ísť za čímkoľvek, čo sa im zapáči.

Známi ISFP