Konzul

ESFJ osobnosť

Konzuli sú vždy ochotní pomôcť ako ľudia, ktorí sú veľmi starostliví a sociálne a komunitne zameraní.

A scene depicting the ESFJ personality type (Consul). Two excited children are seated at a table, while their smiling ESFJ parents carry over wrapped presents and a birthday cake with lit candles. A loyal dog companion stands nearby, eager to join in the festivities. The scene conveys the joy and togetherness the ESFJ personality type finds in bringing loved ones together to honor important milestones and strengthen family bonds.
E Extrovertný S Realistický F Zásadovo zameraný J Plánujúci

Konzul

Povzbudzujte, pozdvihujte a podporujte jeden druhého. Pretože keď sa pozitívnej energie dostane jednému, pocíti ju každý z nás.

Deborah Day

Ľudia s ESFJ typom osobnosti sú, keďže nemáme vhodnejšie slovo, obľúbení – čo dáva zmysel, pretože ide zároveň o veľmi častý typ osobnosti, tvoriaci dvanásť percent populácie. Na strednej škole sú ESFJ organizátori alebo kapitáni tímov, sú tými, čo sú v centre pozornosti, udávajú tón a vedú ostatných. V neskoršom živote poskytujú ESFJ radi aj naďalej oporu svojim priateľom a milovaným, organizujú spoločenské stretnutia a robia všetko, čo je v ich silách, aby sa ubezpečili, že každý je šťastný.

Vo svojich srdciach sú ESFJ osobnosti spoločenské tvory a k životu stále potrebujú mať obraz o tom, čomu sa venujú ich priatelia.
Konzul (ESFJ) osobnosť

Diskutovanie o vedeckých teóriách ani debatovanie o zahraničnej politike pravdepodobne nezaujme ESFJ nadlho. ESFJ sa viac zaoberajú módou, svojím vzhľadom, svojím sociálnym postavením a postavením ostatných. Praktické záležitosti a klebetenie sú pre ESFJ každodenným chlebom, no robia maximum pre to, aby svoje schopnosti využívali na dobré účely.

Rešpekt k umeniu vodcovstva

ESFJ sú altruisti a berú vážne svoju povinnosť pomáhať a robiť správne veci. Avšak na rozdiel od svojich diplomatických (NF) príbuzných, ľudia s ESFJ typom osobnosti nastavujú svoj morálny kompas podľa uznávaných tradícií a zákonov, pridŕžajúc sa autorít a pravidiel namiesto toho, aby svoje morálne zásady čerpali z filozofie a mystiky. ESFJ by pritom určite mali mať na pamäti, že ľudia pochádzajú z rôznych prostredí, majú odlišné pohľady na svet, a preto, čo sa môže zdať správne im, nemusí byť vždy absolútna pravda.

ESFJ sú veľmi radi, keď môžu pomôcť, a potešia sa každej úlohe, ktorou môžu zmysluplne prispieť, pokiaľ majú istotu, že si okolie uvedomuje a váži ich činnosť. Obzvlášť sa to prejavuje v domácnosti, kde sú ESFJ vernými a oddanými partnermi a rodičmi. ESFJ osobnosti rešpektujú hierarchiu a snažia sa, najlepšie ako vedia, vymedziť si doma aj v práci určitú autoritu, ktorá im umožňuje všetko pre všetkých udržiavať jasné, stabilné a zorganizované.

Schôdzky na hranie nie sú len pre deti!

ESFJ sa správajú spoločensky a vedia povzbudiť, na večierku si ich každý všimne – sú z tých, čo si nájdu čas prehodiť s každým pár slov a zasmiať sa. Ľudí však neobiehajú a nevenujú sa im len preto, že musia. ESFJ si naozaj radi vypočujú, čo majú ich priatelia nové vo vzťahoch, v živote, počúvajúc pozorne aj drobné detaily, vždy pripravení priateľsky a citlivo čokoľvek predebatovať. Ak sa veci neuberajú správnym smerom, alebo v miestnosti cítiť napätie, ESFJ to postrehnú a snažia v skupine obnoviť harmóniu a stabilitu.

Keďže ESFJ majú odmietavý postoj ku konfliktom, vynaložia veľa energie, aby zabezpečili spoločenský poriadok. Uprednostňujú plány a organizované činnosti pred aktivitami s otvoreným koncom či spontánnymi schôdzkami. Ľudia s ESFJ typom osobnosti vkladajú veľa úsilia do plánovania aktivít a ich city ľahko zraní, keď sú ich nápady zamietnuté alebo ak o ne ľudia proste nemajú záujem. Opäť, je dôležité, aby ESFJ nezabúdali, že každý pochádzame odinokadiaľ a nezáujem nemusí byť smerovaný na nich alebo samotnú aktivitu, ktorú zorganizovali, ale jednoducho ľudia môžu byť zvyknutí na niečo iné.

Naučiť sa žiť so svojou citlivosťou predstavuje pre ESFJ azda najväčšiu výzvu – ľudia neprestanú vyjadrovať svoj nesúhlas a neprestanú kritizovať, čo môže bolieť, ale je to súčasťou života. Najlepšie, čo ESFJ môžu robiť, je robiť to, v čom sú najlepší: Byť príkladom pre ostatných, starať sa o to, čo zvládajú, a tešiť sa z toho, koľkí ľudia naozaj oceňujú ich snahu.