Debatér

ENTP osobnosť

Debatéri, zvedaví a flexibilní myslitelia, nevedia odolať žiadnej intelektuálnej výzve.

A scene depicting the ENTP personality type (Debater). Two central ENTP figures stand facing each other in a discussion. Between them are models of the Earth – one a globe, the other flat and on the back of a turtle – as well as charts and graphs on a computer screen. They are surrounded by three other people seated in chairs, leaning forward attentively, hanging on their every word. The setting conveys an atmosphere of spirited debate and intellectual discourse, highlighting ENTPs’ natural ability to captivate an audience with their quick wit and innovative ideas.
E Extrovertný N Intuitívny T Logicky zameraný P Hľadajúci

Debatér

Vyberte sa neistou cestou nezávislého myslenia. Svoje nápady vystavte nebezpečenstvu konfrontácie. Hovorte, čo si myslíte a nebojte sa nálepky “blázon” viac než stigmy konformity. A pri témach, ktoré sú pre vás dôležité, sa nebojte ozvať a zastať sa ich za každú cenu.

Thomas J. Watson

ENTP typ osobnosti je najvyšší advokát diabla, k životu potrebuje rozoberať argumenty a domnienky na kúsky a čo po nich ostane, nechá pred očami všetkých unášať vetrom. ENTP to na rozdiel od svojich plánujúcich (J) náprotivkov nerobia z nejakého vyššieho dôvodu alebo kvôli určitému strategickému cieľu, ale jednoducho preto, že je to zábava. Nikto neobľubuje výmenu názorov tak ako ENTP. Umožňuje im precvičiť si svoj prirodzene rýchly um, širokú základňu získaných vedomostí a schopnosť spájať nesúrodé myšlienky, ktorou vedia obhájiť svoje argumenty.

U ENTP dochádza k zvláštnemu spojeniu: Na jednej strane sú zo zásady úprimní, na druhej strane dokážu neúnavne argumentovať v prospech niečoho, čomu vlastne ani sami neveria, vciťujúc sa pri tom do roly a uhlu pohľadu niekoho iného.

Úloha diablovho advokáta pomáha ľuďom s ENTP typom osobnosti nielen si vyvinúť lepší zmysel pre chápanie iných, ale aj lepšie pochopiť pohľad druhej strany – keďže ENTP sú tí, čo zaň bojujú.

Túto taktiku si netreba zamieňať s istým druhom vzájomného porozumenia, o ktoré sa snažia diplomati (NF). ENTP totiž, podobne ako všetky analytické (NT) typy osobnosti, neustále pátrajú po poznaní. A existuje na to snáď lepší spôsob, ako napádať alebo obhajovať myšlienky, z každého uhla, z každej strany?

Debatér (ENTP) osobnosť

Tu neplatia žiadne pravidlá! Snažíme sa totiž niečo dosiahnuť!

ENTP ľuďom sa celkom páči byť medzi nefavorizovanými. Tešia sa z duševného tréningu, ktorý podstupujú spochybňovaním obvyklého spôsobu myslenia. Sú preto nenahraditeľní pri prestavbe existujúcich systémov alebo reorganizácii, kde dokážu veci posunúť premysleným smerom o krok ďalej. Avšak sú nešťastní, ak musia osobne riadiť dennodenné aktivity potrebné k realizácii ich návrhov. ENTP osobnosti obľubujú brainstorming a myslenie vo veľkom, naopak od "otravných malých prác" dávajú za každých okolností ruky preč. ENTP tvoria len asi tri percentá populácie, čo je tak akurát, keďže oni môžu byť tí, čo prídu s originálnymi nápadmi, ustúpia o krok späť a nechajú početnejšie a dôkladnejšie typy osobnosti, aby zabezpečili logistiku implementácie a údržby.

Sklon ENTP k debatovaniu môže byť problematický – zatiaľ čo vo vhodných situáciách ho možno oceniť, môžu aj tvrdo naraziť, keď sa dotknú citlivých miest iných ľudí, napríklad ak na porade spochybňujú šéfa, alebo chytajú za slovíčka svojich milovaných. Všetko ešte komplikuje tvrdohlavá úprimnosť ENTP, keďže sa nesnažia svoje slová zaobaliť a málo dbajú na to, aby pôsobili citlivo alebo súcitne. Kým rovnako zmýšľajúce typy vychádzajú s ENTP typmi osobnosti pomerne dobre, citlivejšie typy a spoločnosť vo všeobecnosti majú averziu voči konfliktom, uprednostňujú pocity, pohodlie a dokonca nevinné lži pred nepríjemnou pravdou a tvrdou racionalitou.

To ENTP ľudí frustruje a stáva sa im, že svojou hašterivou zábavou, veľakrát neúmyselne, za sebou spália mnohé mosty, keď spochybňujú presvedčenia ostatných viac ako je príjemné a neberú ohľad na ich pocity. ENTP sa správajú k ostatným tak, ako by chceli, aby sa oni správali k nim, ťažko preto akceptujú zaobchádzanie v rukavičkách a nepáči sa im, keď ľudia chodia okolo horúcej kaše, najmä pri prosbe o láskavosť. ENTP osobnosti sú zvyčajne rešpektované pre svoje vízie, sebaistotu, znalosti a ostrý zmysel pre humor, no často zápasia s tým, ako tieto vlastnosti využiť na budovanie hlbších priateľstiev a romantických vzťahov.

Príležitosť minie väčšinu ľudí, pretože vyzerá ako práca

Kým sa ENTP naučia narábať so svojimi prirodzenými schopnosťami, čaká ich dlhšia cesta ako väčšinu z nás. Ich intelektuálna nezávislosť a nekonvenčné videnie sú nesmierne cenné v riadiacich pozíciách, no dotiahnuť to tam si vyžaduje istú úroveň usilovnosti a vytrvalosti, čo predstavuje pre ENTP neľahký boj.

Keď sa ENTP osobnostiam podarí dostať do takej pozície, nesmú pri realizácii svojich nápadov zabúdať na dôležitosť ostatných, z ktorých každý má svoju úlohu. Ak totiž strávia viac času "obhajovaním" argumentov ako budovaním konsenzu, častokrát prídu na to, že k úspechu im jednoducho chýba potrebná podpora. Pre takých dobrých advokátov diabla, akými sú ľudia s ENTP typom osobnosti, je azda tou najzložitejšou a najobohacujúcejšou intelektuálnou výzvou pochopiť viac hľadisko citov a bojovať nielen za logiku a napredovanie, ale aj za ohľaduplnosť a kompromisy.