Protagonista osobnosť

ENFJ-A / ENFJ-T

“Protagonista” osobnosť

Všetko, čo robíte, sa šíri priestorom ako kruhy na vode a ovplyvňuje každého. Váš postoj môže rozžiariť srdce alebo šíriť úzkosť. Z vášho dychu môže vychádzať láska alebo všepohlcujúca skľúčenosť. Váš pohľad môže vzbudiť radosť. Vaše slová majú silu ukázať slobodu. Každý váš čin môže otvoriť srdcia a mysle.

David Deida

ENFJ sú rodení vodcovia, plní oduševnenia a charizmy. Tvoria asi dve percentá populácie a často sú to naši politici, naši tréneri či naši učitelia – ľudia, ktorí poskytujú druhým pomocnú ruku a inšpirujú ich, aby hľadali a šírili vo svete dobro. Ich sebavedomie má prirodzený vplyv na ľudí a ENFJ ho s radosťou a hrdosťou využívajú pri vedení ostatných, aby spolu pracovali na sebe a na zlepšovaní svojho okolia.

“Protagonista” osobnosť (ENFJ-A / ENFJ-T)

Pevná viera v ľudí

Ľudí to ťahá k silným osobnostiam a z ENFJ vyžaruje autenticita, úprimný záujem a altruizmus, neboja sa zdvihnúť a ozvať, keď cítia, že je treba niečo povedať. Je pre nich prirodzené a ľahké komunikovať s ostatnými, predovšetkým osobne, a intuitívna (N) črta pomáha ľuďom s ENFJ typom osobnosti priblížiť sa mysľou každému, či už používaním faktov, logiky alebo bezprostredných pocitov. ENFJ ľahko postrehnú, aké má človek úmysly, a na prvý pohľad nesúvisiace udalosti dokážu prepojiť a následne ich aj s ohurujúcou rečníckou pôsobivosťou vyjadriť vo forme celistvej myšlienky s jasným cieľom.

Záujem ENFJ o iných ľudí je úprimný, skoro až prehnaný – ak v niekoho veria, môžu sa až príliš začať zaoberať jeho problémami a vkladať do neho priveľké nádeje. Našťastie, táto viera sa aj ľahko premení na skutočnosť, keďže altruizmus a úprimnosť ENFJ pôsobia ako inšpirácia ich blízkym ľuďom, aby sa z nich stali lepšie osobnosti. Ak si však ENFJ nedávajú pozor, môžu to s optimizmom až preháňať a dotlačiť iných ďalej, ako sú sami pripravení alebo ochotní ísť.

ENFJ ľahko vkročia aj do ďalšej pasce: Majú výnimočnú schopnosť dôkladne rozoberať a analyzovať svoje vlastné pocity, ak sa však začnú príliš zaoberať rozpoložením ostatných, môžu si spôsobiť istý druh emocionálnej hypochondrie, vidiac problémy iných aj u seba a snažiac sa napraviť v sebe niečo, čo ani nie je zle. Ak dospejú do stavu, kde ich spomaľujú obmedzenia niekoho iného, môže to stáť v ceste ich schopnosti nezaujato vidieť problém a byť nápomocný. Keď k tomu dôjde je dôležité, aby ENFJ o krok ustúpili, znovu si vytvorili nadhľad a s využitím sebareflexie rozlíšili, čo naozaj cítia oni a čo je osobitná záležitosť, na ktorú sa treba pozrieť z iného uhla.

...Aj keď sa objavia prekážky, mali by sme naďalej stáť za tým, čo považujeme za správne

Ľudia s ENFJ typom sú, niekedy až nadmieru, vrúcni altruisti a len tak ľahko sa nezľaknú útokov okolia, keď stoja za ľuďmi a myšlienkami, v ktoré pevne veria. Nie je prekvapivé, že napríklad medzi americkými prezidentmi je veľa ENFJ osobností – tento typ chce dláždiť cestu do lepšej budúcnosti, či už smerovaním celej krajiny k prosperite, alebo vedením malého futbalového klubu k ťažko vybojovanému víťazstvu v miestnej lige.

Známi ENFJ