Protagonista

ENFJ osobnosť

Protagonisti sú optimisti, ktorí inšpirujú a sú pripravení konať podľa toho, čo cítia, že je správne.

A scene depicting the Protagonist personality type (ENFJ). An adult ENFJ, wearing a green soccer jersey, stands on a soccer field with three young players, all in matching uniforms. The ENFJ holds a soccer ball and gestures enthusiastically, appearing to be coaching or mentoring the children. In the background, soccer goals and trees suggest an outdoor sports setting. The image conveys the ENFJ’s natural inclination towards leadership, especially in guiding and developing others.
E Extrovertný N Intuitívny F Zásadovo zameraný J Plánujúci

Protagonista

Všetko, čo robíte, sa šíri priestorom ako kruhy na vode a ovplyvňuje každého. Váš postoj môže rozžiariť srdce alebo šíriť úzkosť. Z vášho dychu môže vychádzať láska alebo všepohlcujúca skľúčenosť. Váš pohľad môže vzbudiť radosť. Vaše slová majú silu ukázať slobodu. Každý váš čin môže otvoriť srdcia a mysle.

David Deida

ENFJ sú rodení vodcovia, plní oduševnenia a charizmy. Tvoria asi dve percentá populácie a často sú to naši politici, naši tréneri či naši učitelia – ľudia, ktorí poskytujú druhým pomocnú ruku a inšpirujú ich, aby hľadali a šírili vo svete dobro. Ich sebavedomie má prirodzený vplyv na ľudí a ENFJ ho s radosťou a hrdosťou využívajú pri vedení ostatných, aby spolu pracovali na sebe a na zlepšovaní svojho okolia.

Protagonista (ENFJ) osobnosť

Pevná viera v ľudí

Ľudí to ťahá k silným osobnostiam a z ENFJ vyžaruje autenticita, úprimný záujem a altruizmus, neboja sa zdvihnúť a ozvať, keď cítia, že je treba niečo povedať. Je pre nich prirodzené a ľahké komunikovať s ostatnými, predovšetkým osobne, a intuitívna (N) črta pomáha ľuďom s ENFJ typom osobnosti priblížiť sa mysľou každému, či už používaním faktov, logiky alebo bezprostredných pocitov. ENFJ ľahko postrehnú, aké má človek úmysly, a na prvý pohľad nesúvisiace udalosti dokážu prepojiť a následne ich aj s ohurujúcou rečníckou pôsobivosťou vyjadriť vo forme celistvej myšlienky s jasným cieľom.

Záujem ENFJ o iných ľudí je úprimný, skoro až prehnaný – ak v niekoho veria, môžu sa až príliš začať zaoberať jeho problémami a vkladať do neho priveľké nádeje. Našťastie, táto viera sa aj ľahko premení na skutočnosť, keďže altruizmus a úprimnosť ENFJ pôsobia ako inšpirácia ich blízkym ľuďom, aby sa z nich stali lepšie osobnosti. Ak si však ENFJ nedávajú pozor, môžu to s optimizmom až preháňať a dotlačiť iných ďalej, ako sú sami pripravení alebo ochotní ísť.

ENFJ ľahko vkročia aj do ďalšej pasce: Majú výnimočnú schopnosť dôkladne rozoberať a analyzovať svoje vlastné pocity, ak sa však začnú príliš zaoberať rozpoložením ostatných, môžu si spôsobiť istý druh emocionálnej hypochondrie, vidiac problémy iných aj u seba a snažiac sa napraviť v sebe niečo, čo ani nie je zle. Ak dospejú do stavu, kde ich spomaľujú obmedzenia niekoho iného, môže to stáť v ceste ich schopnosti nezaujato vidieť problém a byť nápomocný. Keď k tomu dôjde je dôležité, aby ENFJ o krok ustúpili, znovu si vytvorili nadhľad a s využitím sebareflexie rozlíšili, čo naozaj cítia oni a čo je osobitná záležitosť, na ktorú sa treba pozrieť z iného uhla.

...Aj keď sa objavia prekážky, mali by sme naďalej stáť za tým, čo považujeme za správne

ENFJ nič nepredstierajú, sú starostliví a ich skutky zodpovedajú ich slovám. Nič im nespraví väčšiu radosť ako to, keď sú vo vedúcej pozícii a s nákazlivým entuziazmom zjednocujú a motivujú svoj tím.

Ľudia s ENFJ typom sú, niekedy až nadmieru, vrúcni altruisti a len tak ľahko sa nezľaknú útokov okolia, keď stoja za ľuďmi a myšlienkami, v ktoré pevne veria. Nie je prekvapivé, že napríklad medzi americkými prezidentmi je veľa ENFJ osobností – tento typ chce dláždiť cestu do lepšej budúcnosti, či už smerovaním celej krajiny k prosperite, alebo vedením malého futbalového klubu k ťažko vybojovanému víťazstvu v miestnej lige.