Persónuleiki “Ævintýramanneskja”

(ISFP-A / ISFP-T)

Ég breytist eftir því sem líður á daginn. Ég vakna og er tiltekinn einstaklingur og þegar ég hátta er ég sannfærður um að ég sé einhver annar.

Bob Dylan

Þeir sem eru með ævintýrasækinn persónuleika eru sannir listamenn, en ekki endilega í hinum venjulega skilningi þar sem þeir eru að teikna og lita lítil glaðleg tré. Oft eru þeir samt fullkomlega færir um að gera slíkt. Frekar er um það að ræða að þeir færa sér í nyt fagurfræði, hönnun og jafnvel það sem þeir velja að gera og þær athafnir sem þeir framkvæma til að færa út ytri mörk þeirra venja sem gilda í samfélaginu. Ævintýrasæknir persónuleikar hafa gaman af því að koma róti á hefðbundnar væntingar með tilraunum á sviðum fegurðar og hegðunar - líkur eru á því að þeir hafa oftar en einu sinni lýst því yfir að ekki þýði að "setja þá í ákveðinn kassa!"

Persónuleiki “Ævintýramanneskja” (ISFP-A / ISFP-T)

Hamingjusamir með að vera það sem þeir eru

Þeir sem eru ævintýrasæknir lifa í litríkum heimi sem miðast við líkamlega skynjun, og sem fær andagift sína af sambandi sínu við fólk og hugmyndir. Ævintýrasæknir persónuleikar hafa ánægju af því að túlka þessi sambönd, þar sem þeir uppgötva nýjar hliðar á sjálfum sér og ný sjónarhorn og gera tilraunir með sjálfa sig og ný sjónarhorn. Engin önnur persónuleikagerð gerir slíkar rannsóknir og tilraunir í ríkari mæli. Þetta myndar það sem virðist vera hvatvísi sem veldur því að þeir sem eru ævintýrasæknir virðast vera óútreiknanlegir, jafnvel gagnvart nánum vinum og ástvinum.

Þrátt fyrir allt þetta þá eru þeir sem eru ævintýrasæknir ótvírætt innhverfir, sem koma vinum sínum enn frekar á óvart þegar þeir stíga úr úr geisla kastljóssins þar sem þeir draga sig í hlé í einveru til að endurhlaða rafhlöðurnar. Og þó að þeir séu einir sér þá þarf það ekki að þýða að fólk með ævintýrasækinn persónuleika leggist í athafnaleysi - þeir nota þennan tíma til sjálfskoðunar og til að grandskoða og endurmeta meginreglur sínar. Frekar en að dvelja við það sem er liðið, eða við framtíðina, þá hugsa þeir sem eru ævintýrasæknir um það hverjir þeir séu. Þeir snúa aftur úr einverunni, umbreyttir.

Þeir sem eru ævintýrasæknir hafa þann tilgang að finna sér leiðir til að koma ástríðum sínum í framkvæmd. Áhættusamari hegðun eins og fjárhættuspil og hættuíþróttir eru algengari hjá þessari persónuleikagerð en hjá öðrum. Til allrar hamingju þá veldur samstilling þeirra við stund og stað því að þeir ná betri árangri en flestir. Ævintýrasæknir einstaklingar njóta þess einnig að tengjast öðrum, og bera með sér ákveðna ómótstæðilega persónutöfra.

Þeir sem eru ævintýrasæknir kunna ávallt að koma fyrir sér réttu orðalagi sem sefar hjörtu sem eru reiðubúin að ásaka þá um að vera óábyrga eða ófyrirleitna.

Hins vegar geta ávítur sem snerta við þeim haft í för með sér slæmar afleiðingar. Sumir þeir sem eru ævintýrasæknir kunna að taka athugasemdum sem eru vinsamlega orðaðar og meta þær eins og þar sé um að ræða annað sjónarhorn sem ætlað er að hjálpa þeim að beina ástríðum sínum í nýjar áttir. En ef athugasemdirnar nísta meira og eru ekki framsettar af þroska þá geta ævintýrasæknir persónuleikar misst stjórn á skapi sínu með afgerandi hætti.

Ævintýrasæknir einstaklingar eru næmir gagnvart tilfinningum annarra og kunna að meta samlyndi. Þegar þeir mæta gagnrýni getur það reynst erfitt fyrir fólk sem er af þessari persónuleikagerð að stíga til hliðar andartak, nógu lengi til að lenda í hringiðu þess sem er að gerast þá stundina. En það að lifa í núinu hefur á sér tvær hliðar, og þegar tilfinningahitinn sem fylgir deilum líður hjá, þá geta hinir ævintýrasæknu venjulega litið á hið liðna sem liðið og haldið áfram eins og ekkert hefði í skorist.

Það er merking fólgin í öllum formum lífstjáningar

Erfiðasta áskorun sem ævintýrasæknir einstaklingar standa frammi fyrir er að gera áætlanir fyrir framtíðina. Að finna uppbyggilegar hugmyndir til að byggja markmið sín á og að búa til markmið sem skapa jákvæðar meginreglur eða lögmál er síður en svo lítið verkefni. Ólíkt öðrum persónuleikagerðum, þá gera ævintýrasæknir einstaklingar ekki áætlanir um framtíð sína með tilliti til eigna og starfsloka. Öllu heldur þá gera þeir áætlanir um verknaði og hegðun sem þeir líta á sem framlag til eigin sjálfsvitundar, til að byggja upp eignasafn reynslu en ekki verðbréfa.

Séu þessi markmið og meginreglur göfug í eðli sínu, geta ævintýrasæknir einstaklingar hegðað sér af undraverðum mannkærleika og óeigingirni - en einnig getur svo farið að fólk sem er með ævintýrasækna persónuleikagerð getur komið sér upp sjálfsvitund sem er sjálfsmiðaðri, þar sem þeir sýna af sér eigingirni, undirferli og sjálfselsku. Mikilvægt er fyrir þá sem eru ævintýrasæknir að beita sér á virkan hátt til að verða sú persóna sem þeir vilja vera. Að þróa með sér og viðhalda nýjum vana þarf ekki að eiga sér stað á eðlislægan hátt, en taki ævintýrasæknir einstaklingar sér tíma á hverjum degi til að skilja þær hvatir og ástæður sem hjá þeim ríkja gefst þeim kostur á að nota styrkleika sína til að iðka hvaðeina það sem þeir hafa tekið átsfóstri við.

Ævintýrasæknir einstaklingar sem þú kannski þekkir

Viltu fræðast meira?