Az Vezető személyiség

ESTJ-A / ESTJ-T

Az “Vezető” személyiség

A rend az alapja mindennek.

Edmund Burke

A Vezetők a hagyomány és a rend képviselői. Családokat és közösségeket tartanak össze, mert úgy érzik, tudják, mi a jó és a rossz, mi az, ami társadalmilag elfogadható. Az őszinteség, elkötelezettség és méltóság szószólói, akiket hasznos tanácsaikért és útmutatásukért tisztel a többi ember, ők pedig boldogan mutatják az utat a legnehezebb helyzetekben is. Büszkék arra, hogy képesek az embereket összehozni, és gyakran válnak közösségük szervezőjévé. Próbálnak minél több embert bevonni helyi szokások felelevenítésébe és minden helyzetben a családok és közösségek megtartásához hozzájáruló tradíciók védelmezői.

Az “Vezető” személyiség (ESTJ-A / ESTJ-T)

Aki valamennyit is ér, kiáll azért, amit igaznak vél...

A demokratikus társadalmakban nagy igény van az ilyesfajta vezetésre, nem csoda tehát, hogy – a népesség 11 százalékának részeként – sok híres politikus és üzletember a Vezetők közül került ki. Hitük a törvényekben és a kiérdemelt tekintélyben megingathatatlan. Személyes példával szemléltetik az elkötelezettséget és a céltudatos becsületességet, miközben teljes mértékben elutasítják a lustaságot és a csalást, főleg a munkában. Ha valaki, akkor a Vezetők biztosan úgy gondolják, hogy a kemény, fizikai munka fejleszti legjobban a jellemet.

A Vezetők nyitottak a környezetükre és a világos, bizonyítható tények világában élnek. Annyira biztosak az igazukban, hogy még a legkeményebb ellenállás ellenére sem adják fel elveiket, és soha sem kérdőjeleződik meg számukra, hogy mi a helyes és mi nem. Amit hirdetnek, nem csak üres beszéd, hiszen a Vezetők habozás nélkül vetik bele magukat a legemberpróbálóbb helyzetekbe úgy, hogy menet közben még itt-ott javítanak az akcióterven és kidolgoznak egy-két problémásabb részletet. Így végül a legbonyolultabb feladat is könnyen teljesíthetővé válik.

A Vezetők azonban nem egyedül végzik a dolgukat és minden embertől ugyanazt a megbízhatóságot és munkamorált várják el, amit maguktól. Ez a személyiségtípus minden körülmények között megtartja az ígéretét, és ha partnerei, vagy beosztottjai inkompetenciája, lustasága, vagy – ami még rosszabb – becstelensége miatt ez veszélybe kerül, akkor bizony kimutatják haragjukat. Ettől a többi ember számára merevnek tűnnek, de makacsságuk nem önkényes, hanem abból a meggyőződésükből fakad, hogy csak az általuk felmagasztalt értékek segítségével tud a társadalom működni.

...De még többet érnek azok, akik beismerik, ha hibáztak

A Vezetők a megtestesült mintapolgárok: segítenek szomszédaiknak, betartják a törvényeket és mindenkit arra buzdítanak, hogy részt vegyenek az általuk oly nagyra becsült közösségi eseményeken.

A legnagyobb kihívás a Vezetők számára, hogy belássák: nem mindenki ugyanazt az utat követi, és mindenki mással járul hozzá egy közösség boldogulásához. Egy jó vezető felismeri minden egyénben, hogy mi az erőssége és segít abban, hogy mindenki elképzelése tért kapjon a közös ügyben. Így aztán tényleg az ő kezükben fut majd össze minden szál és sikerrel tudják megvívni ütközeteiket.

Híres Vezető személyiségek