Логистик Личностен тип ISTJ

Логистик Личностен тип ISTJ

Наблюдението ми е, че когато дадена работа може да се свърши от един човек… тя бива извършена по-лошо от двама, а може и въобще да не бъде доведена до край от трима или повече.

George Washington

Логистичният личностен тип се счита за най-разпространения, около 13% от населението. Определящите за Логистиците характеристики са почтеност, практична логика и неуморно посвещение на задълженията, което ги прави важно ядро на много семейства и на организации, поддържащи традициите, правилата и стандартите, например адвокатски кантори, регулаторни органи и армия. Хората с личностен тип Логистик обичат да поемат отговорност за действията си и се гордеят с работата, която вършат – когато се стремят към дадена цел, те не пестят време и усилия в приключването на всяка съответна задача с точност и търпение.

Личностен тип “Логистик” (ISTJ-A / ISTJ-T)

Логистиците не правят предположения, вместо това предпочитат да анализират обстоятелствата, да проверяват фактите и да предприемат практични действия. Логистиците са прагматични и когато вземат решение, те разчитат на фактите, необходими за постигане на целта им, като очакват останалите да схванат ситуацията незабавно и да предприемат действия. Логистиците имат ниска толерантност към нерешителността, но губят търпение още по-бързо, ако избраният от тях курс на действие е подложен на съмнение от непрактични теории, особено ако те игнорират ключови детайли – ако предизвикателствата се превърнат в отнемащи време спорове, Логистиците могат видимо да се разгневят при изтичане на крайния срок.

Общувай с качествени хора, ако цениш репутацията си...

Когато Логистиците кажат, че ще свършат нещо, те го правят, като посрещат задълженията си без значение от цената за тях, и се учудват на хора, които не държат на думата си по същия начин. Комбинацията от мързел и непочтеност е най-бързият начин да ги разгневиш. Следователно Логистиците често предпочитат да работят сами, или поне авторитетът им да е ясно обозначен в йерархията, където те могат да поставят и да постигнат целите си без спорове или тревоги за надеждността на околните.

Логистиците имат остри, ориентирани към фактите умове и предпочитат автономността и самодостатъчността пред това да разчитат на някого или нещо. Зависимостта от другите често се приема като слабост от Логистиците и тяхната страст към задълженията, надеждността и безукорната лична почтеност не им позволява да попаднат в подобен капан.

Това чувство за лична почтеност е ключово за Логистиците и се простира отвъд собствените им умове – те се подчиняват на установените правила и насоки независимо от цената, като съобщават собствените си грешки и казват истината дори когато последствията от това може да са катастрофални. За Логистиците честността е далеч по-важна от емоционалните съображения и техният праволинеен подход може да остави околните с погрешното впечатление, че Логистиците са студени или дори роботи. За хората с този личностен тип често е трудно да изразят открито емоции или привързаност, но предположението, че те не чувстват или по-лошо – че не притежават емпатия, е дълбоко болезнено.

... Защото е по-добре да си сам, отколкото в лоша компания

Отдадеността на Логистиците е отлично качество, което им позволява да постигнат много, но това също е и ключова слабост, от която по-безскрупулни индивиди могат да се възползват. Логистиците търсят стабилност и сигурност, като считат за свой дълг да поддържат безпроблемно развитие, и може да открият, че техните колеги и половинки им прехвърлят отговорностите си, знаейки, че те винаги ще довършат необходимото. Хората с личностен тип Логистици са склонни да пазят мнението си за себе си и да оставят фактите да говорят, но може да отнеме дълго време, преди видимите свидетелства да разкрият цялата истина.

Логистиците трябва да запомнят да се грижат за себе си – тяхната упорита отдаденост на стабилността и ефективността може да компрометира целите им в дългосрочна перспектива, защото околните се осланят още по-силно на тях, което създава емоционално напрежение, което може да остане неизразено с години, преди накрая да се окаже, че е твърде късно да бъде поправено. Ако тези личности могат да намерят колеги и брачни партньори, които искрено оценяват и харесват качествата им и обичат яснотата, чистотата и надежността, която Логистиците предлагат, те ще открият, че стабилизиращата им роля е изключително удовлетворяваща, защото са част от система, която работи.

Логистици, които може би познавате